Saturday, June 26, 2010

ဟိရီၾသတၱပၸ အဓိပၸါယ္

ဤေနရာ၌ ဟိရီႏွင့္ၾသတၱပၸ ႏွစ္ခုကုိ တစ္ခုစီခြဲၿပီး မေရးေတာ့ဘဲ ေပါင္းၿပီး ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။ ဟိရီႏွင့္ၾသတၱပၸဆုိသည္မွာ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရာ၌ ရွက္ျခင္းႏွင့္ေၾကာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဟိရီဆုိသည္မွာ ကာယဒုစရုိက္သံုးပါး၊ ၀စီဒုစရုိက္ေလးပါးတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရာ၌ ရွက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ရွက္သည္ဟူရာ၌ “မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းမွ ေမြးဖြားေသာငါသည္ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ ရွက္စရာေကာင္းသည္”ဟု မိမိအမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ ရွက္သူလည္းရွိ၏။

ထုိ႔ျပင္ “ငါသည္ ပညာတတ္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာမရွိသူ ဘာမွအသိဉာဏ္မရွိေသာ နလပိန္းတံုးမ်ားရဲ႕ အလုပ္ျဖစ္သည္“ဟု မိမိပညာဂုဏ္ေၾကာင့္ ရွက္သူလည္းရွိ၏။ တဖန္ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ “မေကာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ေသာသူသည္ သတၱိမရွိေသာသူတုိ႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္“ဟု စဥ္းစားႀကံဆ၍ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရမည္ကုိ ရွက္သူလည္းရွိ၏။

Friday, June 25, 2010

သီလနဲ႔ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ငါးပါးသီလကုိ ေဆာက္တည္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မေဆာက္တည္လွ်င္ျဖစ္ က်ဳးလြန္ေသာသူသည္ အပါယ္ေလးဘံုသုိ႔ ေရာက္ရျခင္းစေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မည္သူမဆုိ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားစေသာသတၱ၀ါမ်ား အၿမဲေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိကာလေဘာဇနစေသာ သီလမ်ားကား မေဆာက္တည္ႏုိင္လွ်င္ အျပစ္မရွိသကဲ့သုိ႔ အပါယ္ဘံုသုိ႔ က်ေရာက္ျခင္းစေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိလည္း မခံစားရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေဆာက္တည္လွ်င္ကား ေဆာက္တည္ေသာသီလကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အကုသုိလ္ျဖစ္ခြင့္နည္းၿပီး ကုသုိလ္တရား တုိးဖြယ္ရာသာရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ႏုိင္လွ်င္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိပါသည္။

Saturday, June 19, 2010

လကၤာတမန္မဂၢဇင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ဆရာေတာ္မ်ားလကၤာတမန္ မဂၢဇင္း အစည္းအေ၀း


သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ လာေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေနာက္ ပညာသင္လာေရာက္ၾကမည့္ ေနာင္ေတာ္ ညီေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သိရွိရန္အတြက္ ဤႏုိင္ငံ၌ မိမိတုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ဗဟုသုတအျဖာျဖာ၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိမိတုိ႔ပညာသင္ၾကားရေသာ အေျခအေန၊ တကၠသုိလ္မ်ား အေျခအေန၊ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔ သိရွိသေလာက္ေလးကုိ ျမန္မာစာအေရး အသား၊ အဂၤလိပ္စာအေရးအသားေလးေတြနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀ရန္ ယေန႔ (၁၉.၀၆.၂၀၁၀) စေနေန႔ ညေန (၃)နာရီတြင္ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၀င္ သံဃာေတာ္မ်ား အစည္းအေ၀းပြဲ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

လကၤာတမန္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္မ်ား

Friday, June 18, 2010

သီလ၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးျပစ္မ်ား

သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးရပံုမ်ား၊ သီလမရွိျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးရပံုတုိ႔ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားသည္ ေစာင့္ထိန္းေသာသီလ၊ လြန္က်ဳးေသာသီလတုိ႔အေပၚ၌ မူတည္ၿပီး အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိခံစားၾကရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလတစ္ခုခ်င္း၏ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။


ပါဏာတိပါတကံ၏ အက်ိဳးမ်ား


သူတစ္ပါးအသက္ကုိ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေသာသူသည္ ေသေသာအခါ၌ ငရဲဘံုအစရွိေသာ အပါယ္ေလးဘံုသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡမွန္သမွ်တုိ႔ကုိ ခံစားရပါသည္။ အကယ္၍ ေရွးေကာင္းမႈကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ အပါယ္ဘံုမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး လူ႔ဘ၀ကုိရခဲ့လွ်င္လည္း.......

Wednesday, June 16, 2010

သီလ၏ အဓိပၸါယ္


သီလဆုိသည္မွာ ကာယကံမႈ၊ ၀စီကံမႈ၊ မေနာကံမႈတုိ႔ကုိ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈမရွိေစဘဲ ႏူ႕ညံ့သိမ္ေမြ႕ေအာင္ ေကာင္းစြာထားတတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသုိလ္တရားတုိ႔ကုိ အဆင့္ဆင့္တုိးပြားေအာင္ ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သီလဟု ေခၚဆုိပါသည္။

Friday, June 11, 2010

သုမနပန္းသည္၏ သဒၶါတရား ေကာင္းမြန္ပံု

သုမနပန္းသည္သည္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကုိ ေန႔စဥ္မျပတ္ နံနက္တုိင္း ပန္းဆက္သရပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ဆက္သလွ်င္ တစ္ေန႔ကုိ အသျပာရွစ္က်ပ္ရေလသည္။ တစ္ေန႔၀ယ္ သုမနပန္းသည္သည္ မင္းႀကီးကုိ ဆက္သရန္ ျမတ္ေလးပန္းတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္လာစဥ္ ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ဆြမ္းခံၾကြလာေသာ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႕၍ ဖူးျမင္ရေသာအခါ ၾကည္ညိဳေသာသဒၶါတရားမ်ား တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ လွဴရန္ပစၥည္းလုိက္ရွာၾကည့္ေသာအခါ တစ္စံုတစ္ခုေသာ၀တၳဳကုိမွ် မျမင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

Sunday, June 6, 2010

သဒၶါအစစ္ အတု ခြဲျခားပံု ၂


တစ္ဖန္ သဒၶါတရားသည္ ေငြေၾကးဥစၥာနဲ႔လည္း တူပါသည္။ ေငြေၾကးဥစၥာသည္ မိမိလုိရာကုိ လဲလွယ္၍ရသကဲ့သုိ႔ ဥစၥာပုိင္ရွင္ကုိလည္း အရွိန္အ၀ါ ႀကီးမားျမင့္တက္သြားေစၿပီး ႏွစ္သက္ရႊင္ၿပံဳေစျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခကုိလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အတူ သဒၶါဟူေသာ ဥစၥာရွိလွ်င္လည္း လုိအပ္ေသာ တရားစြမ္းအားမ်ားကုိ လဲလွယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သဒၶါတရားရွိေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ ပီတိေသာမနႆမ်ားျဖင့္ အရွိန္အ၀ါ ႀကီးမားေစၿပီး ျမင့္တက္သြားေစပါသည္။ သဒၶါတရားရွိေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ရႊင္ၿပံဳခ်မ္းသာေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, June 5, 2010

သဒၶါအစစ္ အတု ခြဲျခားပံု

သဒၶါအစစ္ဆုိသည္မွာ သဒၶါ၏အက်ယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ အမွန္တကယ္ တတ္သိနားလည္၍ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ ယံုၾကည္ျခင္း၊ အျပစ္ကင္းစင္၍ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ယံုၾကည္ျခင္းတုိ႔သည္ သဒၶါအစစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, June 3, 2010

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့မ်ား

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေမြးေန႔၊ ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔၊ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာေန႔ ၊ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔၊ ပဋိသေႏၶယူေသာေန႔ျဖစ္သည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္ဆုိ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၊ ဒီမွာေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ၅-လပုိင္း၊ ၂၇-ရက္မွစတင္၍ (၇) ရက္က်င္းပပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ (၂ရ.၂၈. ၂၉) ရက္ေန႔မ်ား၌သာ စည္းကားစြာ သြားလာၾကည့္႐ႈ႕ၾကပါသည္။ ျမန္မာလဆုိေတာ့ရင္ေတာ့ နယုန္လျပည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔မ်ားသည္ ဒီႏုိင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဗုဒၶပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူ လွည္ပတ္စဥ္ အမွတ္တရ


ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပြဲ အမွတ္တရ


သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ႐ုိးရာအကမ်ား


ဗုဒၶပြဲေတာ္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ားTuesday, June 1, 2010

လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါမ်ားမွာ


လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါမ်ားမွာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၇)ပါးရွိပါသည္။ `၎တုိ႔မွာ..........

၁။ သဒၶါ-ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိရမည္။
၂။ သီလ-ငါးပါးသီလကုိ ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ အၿမဲမျပတ္လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရမည္။
၃။ ဟိရီ-မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ရွက္ေသာစိတ္ ရွိရမည္။
၄။ ၾသတၱပၸ-မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ေၾကာက္ေသာစိတ္ ရွိရမည္။
၅။ သုတ-ေကာင္းေသာ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံုရမည္။
၆။ စာဂ-ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းတတ္ရမည္။
၇။ ပညာ-သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာကုတၱရာပညာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။
Powered by Blogger.