Tuesday, June 1, 2010

လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါမ်ားမွာ


လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါမ်ားမွာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၇)ပါးရွိပါသည္။ `၎တုိ႔မွာ..........

၁။ သဒၶါ-ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိရမည္။
၂။ သီလ-ငါးပါးသီလကုိ ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ အၿမဲမျပတ္လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရမည္။
၃။ ဟိရီ-မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ရွက္ေသာစိတ္ ရွိရမည္။
၄။ ၾသတၱပၸ-မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ေၾကာက္ေသာစိတ္ ရွိရမည္။
၅။ သုတ-ေကာင္းေသာ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံုရမည္။
၆။ စာဂ-ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းတတ္ရမည္။
၇။ ပညာ-သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာကုတၱရာပညာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကုိသာ သူေတာ္ေကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) လူေကာင္းဟု သတ္မွတ္ရပါမည္။


ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူသားတုိင္းကုိ “လူေကာင္း”မ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ “လူေကာင္း”ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ား၊ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အစံု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း “လူေကာင္း”တစ္ေယာက္တြင္ မရွိမျဖစ္ ျပည့္စံုရမည့္ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ(၇)ပါးကုိ ျပည့္စံုစြာသိရွိၿပီး လုိက္နာေစာင့္ထိန္းက်င့္ႀကံလွ်င္ပင္ “လူေကာင္း” တစ္ေယာက္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိ(၇)ပါး၏ အက်ယ္အဓိပၸါယ္ကုိ ေရးသားတင္ျပေပးသြားပါမည္။

၁။ သဒၶါ၏ လကၡဏာ

သဒၶါဆုိသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္အေပါင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတုိ႔၏ အက်ိဳးေပးသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဘ၀သံသရာ၏ က်င္လည္ေနေသာ သေဘာတရားတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ယံုၾကည္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းကုိ သဒၶါဟုေခၚပါသည္။ ယံုၾကည္သည္ဆုိရာ၌ “ယံုႏွင့္ၾကည္”သည္ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးစီ ရပါသည္။

“ယံု”ဟူေသာ စကား၏ အဓိပၸါယ္

“ယံု”ဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါဟူသမွ်တုိ႔သည္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံတုိ႔၏ အက်ိဳးကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ခံစားရမည္ဟု ကံ၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးတုိ႔ကုိ ယံုျခင္း၊ အတိတ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘ၀ေဟာင္းရွိ၏။ ယခုဘ၀မွ ေသလွ်င္ ေလာဘစေသာ ကိေလသာ တဏွာမ်ားကင္းစင္ေသာ ရဟႏၱာမျဖစ္ပါက ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရမည့္ ဘ၀ရွိ၏ဟုယံုျခင္း၊ ငရဲ တိရစၦာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ဟူေသာ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံုအစရွိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ က်င္လည္ရာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုရွိ၏ဟုယံုျခင္း၊ ဒါန သီလ ဘာ၀နာအစရွိေသာ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္သိေအာင္ အားထုတ္ၿပီး သူတစ္ပါးတုိ႔အား ေဟာေျပာေပးႏုိင္ေသာ လူဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရွိ၏ဟု ယံုျခင္း၊ မိဘဆရာသမားတုိ႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိ၏ဟု ယံုျခင္းအစရွိသည္တုိ႔ကုိ အမွန္စင္စစ္ယံုၾကည္ေသာ သေဘာတရားကုိ “သဒၶါ”ဟု ေခၚပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ယံုေသာ သဒၶါကုိ “သဒၶါေမာကၡ-ယံုေသာအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသေဘာ”ဟု က်မ္းဂန္တုိ႔၌ ျပဆုိပါသည္။

အထက္၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ယံုျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေပးလွဴေသာသူသည္သာ သဒၶါအစစ္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ယံုေသာသေဘာမ်ိဳးမရွိေသာ အျခားေသာဘာသာ၀င္တုိ႔သည္လည္း ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူမ်ားသည္ အထက္ပါအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ယံုေသာသေဘာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သဒၶါအစစ္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိ႐ုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ လည္းေကာင္း အထက္၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ယံုျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ နားမလည္ပါက ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲေသာ္လည္း အက်ိဳးေပးရာ၌ ထုိက္တန္ေသာ အက်ိဳးတရားတုိ႔ကုိ မရႏုိင္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အယူမွားေနေသာ သူတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယံုျခင္းဟူေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ နားမလည္ေသးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း “လူေကာင္း”တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အက်ိဳးကုိရရွိရန္ အထက္ပါအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ေသခ်ာက်နစြာသိေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။

”ၾကည္”ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္

ၾကည္သည္ဆုိသည္မွာ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းေနေသာအခါ၊ သီလေဆာက္တည္ေနေသာအခါ၊ တရား အားထုတ္ေနေသာအခါ အစရွိေသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ စိတ္၌ၾကည္လင္ေနျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ဥပမာ..........ေနာက္က်ဴေနေသာေရ၌ ပတၱျမားရတနာ ထည့္လုိက္ေသာအခါ အနယ္အမႈန္ေတြ ေအာက္က်၍ ေရသည္ၾကည္လင္လာသကဲ့သုိ႔ စိတ္၌ပတၱျမားရတနာနဲ႔တူေသာ သဒၶါတရား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ စိတ္ထုိင္းမိႈင္းျခင္း၊ စိတ္မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ၀ိစိကိစၦာအစရွိေသာ ကိေလသာ အေနာက္အက်ဴမ်ားကုိ ပယ္ရွားႏုိင္ေသာ တရားသည္ သဒၶါပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္စသူတုိ႔မွာ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ နားမလည္၍ “ယံုသဒၶါ”ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ားျပဳလုပ္ေနပံုကုိ အတုယူကာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကုိ ရွိခုိးေနေသာအခါ၊ သူတစ္ပါးကုိ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲေနေသာအခါ၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအခါမ်ား၌ စိတ္ကုိၾကည္လင္ေစႏိုင္ေသာ ”ၾကည္သဒၶါ”ေတာ့ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယံုသဒၶါကုိ နားမလည္ မသိၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာမွတစ္ပါးေသာ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း ေဆး႐ံု အတြက္၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာအတြက္၊ ႏူနာ႐ံုအတြက္၊ မိဘမဲ့ေဂဟာ၌ရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္၊ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားအတြက္၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲရာ၌ “ၾကည္သဒၶါ”အစစ္ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ထုိက္တန္ေသာ ကုသုိလ္အက်ိဳးကုိ ရရွိၾကပါသည္။

သဒၶါရွိသည္ဆုိသည္မွာလည္း သဒၶါအစစ္ရွိမႈ၊ သဒၶါအတုရွိမႈဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဒၶါအစစ္ျဖင့္ ေပးလွဴျခင္း၊ သဒၶါအတုျဖင့္ ေပးလွဴျခင္းတုိ႔ကုိ ခြဲျခားၿပီးသိရန္ လုိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သဒၶါအစစ္ႏွင့္ သဒၶါအတုတုိ႔ကုိ ခြဲျခားတတ္ရန္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ပါတ္မွ ဆက္လက္ေရးသား တင္ျပေပးပါမည္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.