Saturday, October 16, 2010

လူသားတုိ႔ သက္တမ္းဆုတ္ယုတ္လာပံု

ယခုတည္ရွိေနေသာ လူသားတုိ႔သက္တမ္းသည္ (၇၅)ႏွစ္ သက္တမ္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိမွတဆင့္ခ်င္း လူသားတုိ႔ သက္တမ္းသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုတ္ယုတ္သြားေပမည္။ မည္မွ်ထိ ဆုတ္ယုတ္သြားမည္ဆုိေသာ္ (၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းထိ ဆုတ္ယုတ္လာေပမည္။ ထုိသုိ႔ လူတုိ႔သက္တမ္းလည္း ဆုတ္ယုတ္လာ၍ (၁၀)ႏွစ္တမ္းတြင္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားလည္း ဆုတ္ယုတ္လာၾကကာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕လွ်င္ပင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကလိမ့္မည္။

Powered by Blogger.