Tuesday, June 1, 2010

လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါမ်ားမွာ


လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါမ်ားမွာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ (၇)ပါးရွိပါသည္။ `၎တုိ႔မွာ..........

၁။ သဒၶါ-ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားရွိရမည္။
၂။ သီလ-ငါးပါးသီလကုိ ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ အၿမဲမျပတ္လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရမည္။
၃။ ဟိရီ-မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ရွက္ေသာစိတ္ ရွိရမည္။
၄။ ၾသတၱပၸ-မေကာင္းမႈဒုစရုိက္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ေၾကာက္ေသာစိတ္ ရွိရမည္။
၅။ သုတ-ေကာင္းေသာ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံုရမည္။
၆။ စာဂ-ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းတတ္ရမည္။
၇။ ပညာ-သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာကုတၱရာပညာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။
Powered by Blogger.