Friday, September 3, 2010

သီရိလကၤာႏွင့္ Sunday School


စာေရးသူမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ Sunday School ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပံုရိပ္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ဘာသာတရားသိမ္းသြင္းမႈ အားသာခ်က္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ၎မွာ Sunday School ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Powered by Blogger.