Wednesday, November 3, 2010

ဆန္နီေနမင္း အေမးအေျဖ ခံစားေနရမႈနဲ႔ပတ္သတ္၍

ဘုန္းဘုန္းဘုရား တပည့္ေတာ္ မေမးသင့္ဘူးဆိုတာ သိပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ မခံစားနိုင္ေတာ့လိုပါ။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္နဲ႔ ခံစားေနရတာ ျဖစ္သင့္လားဘုရား။ သူကိုေတာ့ အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားသေဘာနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဘာမွမျမဲဘူးေလ။ တပည့္ေတာ္ ဘယ္လို လုပ္သင့္ပါသလဲဘုရား။

အင္း ဒကာက ေမးမွေတာ့ ဦးဇင္းလည္း သိသေလာက္ အသိဉာဏ္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးပါမယ္။ ျမတ္ဗုဒၶေတာင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မေျပာမေဟာသင့္တဲ့ စကားလံုးေတြကုိ ေျပာေဟာခဲ့ေသးရတယ္ဆုိေတာ့ ဦးဇင္းလည္း ဦးဇင္းသိသေလာက္ ေျပာျပေပးပါမယ္။

Powered by Blogger.