Thursday, November 4, 2010

ဆန္နီေနမင္း အေမးအေျဖ ေသၿပီးလွ်င္ ဘာျဖစ္မလဲ

အရွင္ဘုရား။ ဘာသာေရးနွင့္ပတ္သတ္သည္မ်ား စိတ္ထဲမရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခြင့္ျပဳပါ။ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကဘာသာၾကီး(၄)ခုရွိပီး သူတို႔အေတြးအေခၚ သူတို႔အယူအဆမ်ားျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဘာသာတခုတိုင္းတြင္ ေသလြန္ပီး ေနာက္တစ္ဘဝကို တနည္းနည္းတဖံုဖံုျဖင့္ လက္ခံသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဘာဘာသာအယူအဆ တစ္ခုမွ် လက္ကိုင္ယံုၾကည္မွဳမရွိဘဲ အသက္ရွင္ေနထိုင္ ရပ္တည္ေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ သိလို သည္မွာ ေသလြန္ပီး အျခားတဖက္မွာေကာ ဘာသာၾကီး(၄)ခုရွိပါေသးေလာ။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာအလိုက္ ျမွဳပ္နွံသျဂိဳလ္ၾကသလို ေသလြန္ပီး ေနာက္တစ္ဘဝမွာေကာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအလိုက္စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေနထိုင္ၾကရပါသေလာ။ (ဥပမာ ဗုဒၵဘာသာ တစ္ေယာက္ေသဆံုးလွ်င္ သူရဲ႕ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္ကိုလိုက္ပီး နိဗၺာန္၊ ငရဲ၊ တိရစၦန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဆိုပီး သက္ဆိုင္ရာဘံုဘဝမွာ မွီၾကရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေသဆံုးလွ်င္ စီရင္ခ်က္မခ်ခင္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ေနထိုင္ၾကရသည္ဟု ဆိုပါသည္။) ဘာသာအယူအဆတစ္ခုမွ လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနသူတစ္ေယာက္ ေသဆံုးလွ်င္ေကာ ထိုသူကား အဘယ္ဘံုဘဝမွာ ေနထိုင္ရမည္ေလာ။ ရိုေသစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းလိုက္ရပါသည္ဘုရား။

အင္း မ်က္ေမွာက္ေလာကကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္ ဘာသာတရားေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနရတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘာသာအယူ၀ါဒ ဆရာသမားမ်ားဟာ သဘာ၀တရားရဲ႕ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကုိ သူတုိ႔သိသေလာက္ ေျပာျပေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀တရား ေလာကႀကီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕အသိဉာဏ္နဲ႔ သိျမင္ေနတာကုိ ေျပာျပခဲ့ၾကတာပါ။


ဥပမာ-ျမတ္ဗုဒၶကလည္း သူသိတာကုိ သူေျပာခဲ့တာပါ။ ဘာလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာေတြကုိ သူ႕ရဲ႕ဉာဏ္နဲ႔ျမင္ေတြ႕တာကုိ ေျပာျပခဲ့တာပါ။ သူဖန္ဆင္းတာမဟုတ္သလုိ သူကတီထြင္ႀကံဆ ေျပာျပခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကႀကီးအတြင္း ျဖစ္ေနတာကုိ ေျပာျပခဲ့တာပါ။ ဒါလုပ္ရင္ ေလာကႀကီးက ဒါေတြျဖစ္တယ္္ဆုိတာကုိ သူျမင္ခဲ့သိခဲ့လုိ႔ ျပန္ေျပာျပခဲ့တာပါ။ သူ႔လုိေျပာျပျမင္တတ္ေအာင္ သူ႕လုိက်င့္ရင္ လူတုိင္းမဆုိ သိျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ျမတ္ဗုဒၶက မေျပာခဲ့လုိ႔ မသိတာဘဲရွိမယ္ ေလာကသဘာ၀တရားႀကီးကေတာ့ ဒီတုိင္းပဲ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးကုိေပးေနပါမယ္။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္လည္း မေကာင္းက်ိဳးကုိ ေပးမွာပါပဲ။

ေသလြန္ၿပီးရင္ေတာ့ မိမိက ဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မျဖစ္ေသးရင္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္ဘ၀ေရာက္မယ္ဆုိတာ မေျပာႏုိင္ဘူးေလ။ လူ႔ဘ၀ကုိေရာက္ရင္ေတာ့ ဘာသာအယူ၀ါဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ နတ္ဘ၀ ျဗဟၼာဘ၀ တိရစၧာန္ ငရဲစတာေတြျဖစ္ရင္ေတာ့ ဘာသာအယူ၀ါဒေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ နတ္ေတြျဗဟၼာေတြဆုိရင္ သူတုိ႔တန္ခုိးနဲ႔သူတုိ႔ဘာသာ ကံတရားအလုိက္ စည္စိမ္းခ်မ္းသာကုိ ခံစားေနၾကပါလိမ့္မယ္။ အပါယ္ေလးဘံုမွာျဖစ္ရင္ေတာ့ အသိဉာဏ္မရွိတဲ့အတြက္ ဘာသာအယူ၀ါဒ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ထင္ရာ သူတို႔လုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ေသလြန္ၿပီးလွ်င္ ဘာသာအယူ၀ါဒအလုိက္ ကုိယ့္ဘာသာတရားထဲကအတုိင္း ခံစားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ဘာသာမဆုိ ေကာင္းတာလုပ္ခဲ့တဲ့လူက ေကာင္းတဲ့ဘံုမွာ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးကုိ ခံစားရသလုိ မေကာင္းတာလုပ္ခဲ့တဲ့လူက မေကာင္းတဲ့ဘံုမွာ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ယခု လူ႕ဘ၀၌ ဘာသာအယူအဆမရွိဘဲ ေနထုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္လည္း သူ႔လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

ဘာသာအယူ၀ါဒဆုိတာ ဆရာေတြအယူအဆ မတူၾကလုိ႔ ကြဲျပားေနၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့ သဘာ၀တရားႀကီးက သူ႕အလုိလုိျဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြပါ။ မေကာင္းတာလုပ္တဲ့လူက မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတာဟာ သူ႔အလုိလုိ သဘာ၀တရားက တုန္႔ျပန္ေပးေနတာပါ။ ေကာင္းတာလုပ္တဲ့လူက ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတယ္ဆုိတာလည္းပဲ သဘာ၀တရားရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈပါပဲ။

ဥပမာ-မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာလည္း အလုပ္လုပ္မွ ပုိက္ဆံရလုိ႔ စားခ်င္တာ၀ယ္စားလုိ႔ရပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ခ်က္ခ်င္းလည္း အက်ိဳးေပးပါတယ္။ အရင္ဘ၀ ေတြတုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းက်ိဳးလက္က်န္မ်ားက အက်ိဳးေပးဆဲမုိ႔ ယခုမ်က္ေမွာက္လုပ္တဲ့ေကာင္းက်ိဳးကုိ မခံစားရေသးတာေတာ့ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးကလည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ အက်ိဳးေပးမွာ ေသခ်ာသလုိ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းက်ိဳးကလည္း အက်ိဳးေပးဖုိ႔ ေစာင့္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ သဘာ၀တရားႀကီးက သူ႕အလုိလုိ အက်ိဳးေပးေနတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမဆုိ ဘယ္ဘာသာ၀င္မဆုိ သူ႔နဲ႔တန္ရာတန္ရာကုိ မ်က္ေမွာက္လူ႕ေလာက၌ တရားသူႀကီးမ်ားက တရားခံကုိ စီရင္ခ်က္ခ်သလုိ ကံဆုိတဲ့သဘာ၀တရားႀကီးကလည္း တန္ရာတန္ရာအက်ိဳးကုိ သူ႕အခ်ိန္တန္ရင္ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒီေလာက္ေျပာျပလွ်င္ ရွင္းမည္ထင္ပါတယ္။ မိမိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားလုိက္ျခင္းျဖစ္၍ မည္သူ႕ကုိမွ် ထိခုိက္နစ္နာေစလုိေသာ ဆႏၵမပါေပ။ မိမိ၏ အသိဉာဏ္မ်ားကုိ ေျဖေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မွားမွန္ကုိေတာ့ ကိုယ္ပုိင္ဉာဏ္မ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ၾကပါေလ။

ယခုေတာ့ ဤမွ်နဲ႔နားပါရေစ။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.