Sunday, August 1, 2010

နိဂံုး


အေမွာင္ႏွင့္အလင္းေဆာင္ေသာ ကမၻာေလာကႀကီးအတြင္း၀ယ္ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး အယုတ္ႏွင့္အျမတ္၊ လူဆုိးလူမုိက္ႏွင့္ လူေတာ္လူေကာင္းတုိ႔သည္ ဒြန္တြဲေနၾက၏။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဆုတ္ကပ္ကာလတြင္ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားထြန္းကား၍ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ဒုနဲ႔ေဒးေပါမ်ားလွပါသည္။ “လူေတာ္လူေကာင္း”တုိ႔မွာမူ လြန္စြာရွားပါးေသာ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

“အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမက”ဆုိသကဲ့သုိ႔ လူသားတုိ႔သည္ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆုိး လူေတာ္လူေကာင္းစသည္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားနားလည္ရန္ လုိေပသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ခြဲျခားနားမလည္ပါက လူဆုိးလူမုိက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္မိကာ ဘ၀ႏြံနစ္ၾကရေပမည္။ လူဆုိးလူမုိက္ဆုိသည္မွာ ေမြးရာပါ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ဦးခ်ိဳပါေသာလူလည္း မဟုတ္ပါ။ ပတ္၀န္းက်င္၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈေပၚေတြင္ မူတည္၍ “လူဆုိးလူမုိက္ လူေတာ္လူေကာင္း”ဟု ျဖစ္လာၾကရေပသည္။

“အတုျမင္အတက္သင္”ေနၾကသည့္ လူ႔ေလာကီနယ္ပင္တြင္ “ပတၱျမားစစ္၍ ႏြံမနစ္ေသာ္လည္း ႏြံႏွင့္အပတ္ခံရပါက ပတၱျမား၏တန္ဖုိး ယုတ္ေလ်ာ့သြားသကဲ့သုိ႔” တန္ဖုိးရွိေသာ လူ႔ဘ၀ကုိရရွိေနၿပီး “လူေတာ္လူေကာင္း” မျဖစ္ဘဲ လူဆုိးလူမုိက္ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ လူသားတုိ႔ကုိ အက်ိဳးမျပဳ၊ မိဘစေသာ ပတ္၀န္က်င္ကုိလည္း အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္မေပးေသာေၾကာင့္ လူျဖစ္ရက်ိဳးမနပ္ေသာ လူတစ္ ေယာက္ျဖစ္၍ ဘ၀တစ္ခုလံုးဆံုး႐ံႈးၿပီး သံသရာတြင္လည္း ေခါင္းမေဖာ္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ “လူေတာ္လူေကာင္း”သေဘာလကၡဏာ အရည္အခ်င္းတုိ႔ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေသာ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္႐ႈ႕ၿပီး လုိက္နာက်င့္သံုးမည္ဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႔ဘ၀သည္ “အေမွာင္မသန္း ေဘးဘ်မ္းမခဘဲ” ေအးခ်မ္းလွပေသာ ဘ၀ကုိပုိင္ဆုိင္ၿပီး သံသရာတြင္လည္း အခက္အခဲမရွိ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ေလာကႀကီးတြင္ ခရီးႏွင္ၾကမည့္ လူသားအာလံုးတို႔အတြက္ လုိအပ္ေသာကြက္လပ္ကုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပး လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခားကာလအတြင္းမွာ ေရးသားေဖာ္ျပရျခင္း ေၾကာင့္ အရည္အေသြးမီ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ေသာေဆာင္းပါးဟု မဆုိႏုိင္ပါ။ သဘာ၀နိယာမ သေဘာအရ အမွားတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အမွားေတြ႕မည္ဆုိလွ်င္ ပညာရွိပီသစြာ ျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ ဖတ္ၾကေစလုိပါသည္။

စာေရးသူေရးသားေသာ “လူေတာ္လူေကာင္း”အမည္ရွိေသာေဆာင္းပါးသည္ အၿပီးဆံုးတုိင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားရာ၌ အသိဉာဏ္ပညာဗဟုသုတ ႏုနယ္ေသး၍ စာေပ အေရးအသားပုိင္းတုိ႔ မကၽြမ္းက်င္ေသးသည့္အေလ်ာက္ အခက္ခဲမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၿပီး ေရးသားခဲ့ရ ပါသည္။

စာေရးသူသည္ လူသားတုိ႔အား “လူေတာ္လူေကာင္း”မ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ဆႏၵျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ ဆႏၵကုိ လူသားအားလံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး လုိက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ မည္ဆုိလွ်င္ စာေရးသူပင္ပန္းရက်ိဳး နပ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ စာေရးသူတင္ျပေသာ “လူေတာ္လူေကာင္း”တုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး သံသရာ၌ရင္ဆုိင္ရမည့္ ဆင္းရဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွ ကင္းေ၀းၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔အလုိရွိရာပန္းတုိင္ကုိ ဧကန္ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အားလံုးေသာလူသားမ်ားသည္ “လူေတာ္လူေကာင္း”မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါဟု ဆႏၵျပဳရင္း စာေရးသူ၏ “လူေတာ္လူေကာင္း”ေဆာင္းပါးကုိ အဆံုးနိဂံုးကမၺည္းသတ္လုိက္ပါသည္။

ဆႏၵမြန္

လူတုိ႔နားတြင္၊ မုိက္မလင္းကုိ
၀င္း၀င္းထြန္းၿငီး၊ ဉာဏ္ဆီမီးျဖင့္
ေမွာင္းႀကီးကင္းေပ်ာက္၊ ငါ့စာေရာက္က
ငါ့ေအာက္ပညာ၊ ႏုေသးစြာသား
သမၻာမျပန္႔၊ အလူအ၀ွန္႔အား
စိတ္ျပားပညာ၊ ပြားပါစိမ့္မည္
သည္သုိ႔ရည္၍...............။
ရွင္မဟာရ႒သာရ

လူေတာ္လူေကာင္း

ပညာျပည့္၀၊ ႏွလံုးလွက
ဘ၀ဤခါ၊ သံသရာ၀ယ္
ေ၀ျဖာေကာင္းက်ိဳး၊ စည္ပင္ၿဖိဳးလိမ့္
အက်ိဳးဂုဏ္အင္၊ ၿဖိဳးစံုလင္ဖုိ႔
မေမွ်ာ္အက်ိဳး၊ အ႐ုိးဂုဏ္တင္
၀န္းက်င္အေပါင္း၊ ခ်ီးမြမ္းေရွာင္းသည့္
လူေတာ္လူေကာင္း ျဖစ္ၾကပါေစေသာ္.......။
တကၠသုိလ္ နႏၵာ

မွီျငမ္းေရးသားေသာ က်မ္းမ်ား

၁။ သီလကၡႏၶ၀ဂၢပါဠိ
၂။ ပါထိက၀ဂၢပါဠိ
၃။ သဂါထာ၀ဂၢ-နိဒါန၀ဂၢသံယုတၱပါဠိ
၄။ မဟာ၀ဂၢသံယုတၱပါဠိ
၅။ အဂၤုတၱရပါဠိ(ဒု)
၆။ ေပတ၀တၳဳပါဠိ
၇။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢပါဠိ
၈။ သီလကၡႏၶ၀ဂၢအ႒ကထာ
၉။ မဇၥ်ိမပဏၰာသအ႒ကထာ
၁၀။ သံယုတၱအ႒ကထာ(တ)
၁၁။ အဂၤုတၱရအ႒ကထာ(တ)
၁၂။ အ႒သာလိနီအ႒ကထာ
၁၃။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ(ပ)
၁၄။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ(ဒု)
၁၅။ ဣတိ၀ုတၱအ႒ကထာ
၁၆။ ေပတ၀တၳဳအ႒ကထာ
၁၇။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ(ပ)
၁၈။ ၀ိသုဒၶိမဂၢအ႒ကထာ(ပ)
၁၉။ ၀ိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ(ပ)
၂၀။ အဘိဓာနတၳဒီပိကာသူစိ
၂၁။ မဟာဗုဒၶ၀င္(ပ)- မင္းကြန္းဆရာေတာ္
၂၂။ ကုိယ့္က်င့္အဘိဓမၼာ-အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
၂၃။ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္- အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
၂၄။ ပါရာယန၀တၳဳ- ရွင္မဟာသီလ၀ံသ
၂၅။ အပၸမာဒ-(ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၅) ေယာဆရာေတာ္
၂၆။ ၀ုိင္အမ္ဘီေအအဘိဓမၼာ- ဆရာဦးေက်ာ္ထြတ္
၂၇။ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္- သာ-ထြန္း-ျပန္႔
၂၈။ လူမြန္လူခၽြန္- လွသမိန္
၂၉။ ျမန္မာအဘိဓာန္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (အတြဲ-၄)- ျမန္မာစာအဖြဲ႕
၃၀။ ဗုဒၶ၏လူမႈေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား -ေမာင္အံ့(မဟာ၀ိဇၨာ)
၃၁။ ေက်ာ္စြာ(၁၀၀) ဒုတိယတြဲ- ေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.