Saturday, July 23, 2011

တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လား

ဦးဇင္းလည္း အလုပ္မ်ားေနသျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အေမးအေျဖမ်ား မျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တာ အေတာ္ၾကာသြားေလၿပီ။ ယခုေတာ့ အခ်ိန္လုကာ အမ်ားေတာင္းဆုိေနၾကသည့္ ပရဟိတေဆာင္းပါးေလးကုိ ဦးဇင္းေလ့လာထားသမွ် အမ်ားသိရွိေအာင္ တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ကုိလည္း အမ်ားေျပာေနၾကသည့္စကားလံုးကုိ ခြဲျခားေ၀ဖန္တတ္ေအာင္ တစ္ခါတည္း ရွင္းျပေပးခ်င္သျဖင့္ ထည့္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Powered by Blogger.