Wednesday, February 2, 2011

ဆန္နီေနမင္း အေမးအေျဖ ဘုရားဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္အားေတာ္

ဦးဇင္းကိုေတာ့ ဗဟုသုတ ရရွိသည့္အတြက္ ၾကည္ညိဳမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မသိသည္မ်ားကိုလည္း ေမးခြင့္ရွိရန္ခြင့္ပန္ပါသည္။ တကယ္မသိလို႔ ေမးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံပါသည္။ (အာသာစရဏံဥာဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါးႏွင့္ အားေတာ္ ဆယ္ပါးတို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို ေကာင္းစြာသိလိုပါသည္ အရွင္ဘုရား)

အင္း သိခ်င္မွေတာ့ ေျဖေပးပါမယ္။ ပထမဦးဆံုး ျမတ္ဗုဒၶ၏ အာသာစရဏ ဉာဏ္ေတာ္(၆)ပါးကုိ တင္ျပရမည္ဆုိလွ်င္

၁။ အာသယာႏုသယဉာဏ္-သတၱ၀ါတုိ႔၏အလုိ အာသာဟူသမွ်ကုိသိေသာဉာဏ္။
၂။ ဣႁႏၵိယပေရာပရိယတၱိဉာဏ္-သတၱ၀ါ ဣေႁႏၵရင့္မရင့္ကုိ ေထာက္ခ်င့္ သိျမင္ႏုိင္ ေသာဉာဏ္။
၃။ သဗၺညဳတဉာဏ္-တရားအလံုးစံုကုိ စံုေအာင္သိေသာဉာဏ္။
၄။ အနာ၀ရဏဉာဏ္-ေဉယ်ဓံတရားငါးပါးျဖစ္ေသာ သခၤါရ၊ ၀ိကာရ၊ လကၡဏ၊ နိဗၺာန္၊ ပညတ္တုိ႔ကုိ သိျမင္ေတာ္မူရာ၌ အပိတ္အပင္ အတားအဆီးမရွိေသာဉာဏ္။
၅။ ယမကပါဋိဟာရိယဉာဏ္-တန္ခုိးျပာဋိဟာကုိျပရာ၌ ေလ့လာၿပီးေသာဉာဏ္။
၆။ မဟာကရုဏာ သမာပတၱိဉာဏ္-သတၱ၀ါမ်ားကုိ အလြန္သနားေတာ္မူေသာ ဉာဏ္တုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါေပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အားေတာ္ဆယ္ပါးဆုိသည္မွာ
၁။ ကာဠာ၀ကဆင္-လူဆယ္ေယာက္ခန္႔ အင္အားႀကီးေသာဆင္။
၂။ ဂေဂၤယ်ဆင္-ကာဠာ၀ကဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူတစ္ရာမွ် အင္အားႀကီးေသာ ဆင္။
၃။ ပ႑ရဆင္-ဂေဂၤယ်ဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူတစ္ေထာင္မွ် အင္အားႀကီးေသာ ဆင္။
၄။ ပိဂၤလဆင္-ပ႑ရဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူတစ္သိန္းမွ် အင္အားႀကီးေသာဆင္။
၅။ ဂႏၶဆင္-ပိဂၤလဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူတစ္သိန္းမွ် အင္အားႀကီးေသာဆင္။
၆။ မဂၤလဆင္-ဂႏၶဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူတစ္သန္းမွ် အင္အားႀကီးေသာဆင္။
၇။ ေဟမဆင္-မဂၤလဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူတစ္ကုေဋမွ် အင္အားႀကီးေသာဆင္။
၈။ ဥေပါသထဆင္-ေဟမဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူဆယ္ကုေဋမွ် အင္အားႀကီးေသာ ဆင္။
၉။ တမၺဆင္-ဥေပါသထဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူကုေဋတစ္ရာမွ် အင္အား ႀကီးေသာဆင္။
၁၀။ ဆဒၵန္ဆင္-တမၺဆင္ ဆယ္ေကာင္ လူကုေဋတစ္ေထာင္မွ် အင္အား ႀကီးေသာဆင္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ အင္အားေတာ္သည္ ဆဒၵန္ဆင္တစ္ရာ လူေပါင္းကုေဋတစ္သိန္းတုိ႔၏ အင္အားနဲ႔ညီမွ်ေအာင္ ႀကီးမားလွေပသည္။ ဤမွ်ေလာက္ဆုိ ျပည့္စံုမည္ထင္ေသာေၾကာင့္ ယခုေတာ့ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။
Powered by Blogger.