Monday, January 10, 2011

မိမိကုိယ္ကုိ သန္႔ရွင္းပါ

လူသားတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မိမိခႏၶာကုိယ္ သန္႔ရွင္းေရးကုိ ေန႔စဥ္လုိလုိ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သန္႔ရွင္းဖုိ႔ရန္အတြက္ေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနသလုိ မျပဳလုပ္ခ်င္သလုိ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ တကယ္ေတာ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မည္မွ်ပင္ သန္႔ရွင္းေနေစကာမႈ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညစ္ပတ္ေနပါက အသံုးမက် လူရာမ၀င္ေသာ လူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူသားတုိ႔သည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သန္႔ရွင္းၿပီး လူၾကည့္ေကာင္းေအာင္ အဖုိးတန္ရတနာပစၥည္း အ၀တ္အစားမ်ား ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ လူရာ၀င္ အဆင့္တန္းမွီေသာ လူတစ္ေယာက္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကေပသည္။
Powered by Blogger.