Saturday, September 6, 2014

ဦးဇင္းစာအုပ္မ်ား ထြက္ရွိပါၿပီ


ဦးဇင္းေရးသားထားတဲ့ စာသားမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီလုိက္ပါၿပီ။

စာအုပ္တုိက္က ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း ေၾကာ္ညာထည့္လုိက္ၿပီတဲ့။

ရန္ကုန္မွာဆုိ အင္းဝ၊ စာေပေလာကအစရွိတဲ့ စာအုပ္ဆုိင္ေတြ၊ မန္းေလးမွာဆုိ ထြန္းဦး၊ နဂါး၊ ေတာင္ႀကီးမွာဆုိ မီလွ်ံနာအစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕တုိင္းက နာမည္ႀကီး စာအုပ္ဆုိင္ေတြကုိ ျဖန္႔ခ်ီေပးလုိက္ၿပီဆုိေတာ့ ဝယ္ဖတ္ဖုိ႔ပဲ လုိ္ေတာ့တာေပါ့ေနာ္။ ဝယ္ဖတ္ရက်ိဳးနပ္မဲ့ စာအုပ္ေတာ့ ျဖစ္မွာပါ။

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဗဟုသုတရစရာေတြ အမ်ားႀကီးကုိ စုစည္းထားတာျဖစ္သလုိ စာေရးသူရဲ႕ ႏွစ္ရွည္လမ်ား သင္ယူေလ့လာထားတဲ့ ပညာေတြ၊ ျဖတ္ထုိးဉာဏ္ေတြ၊ အခ်ိန္ေတြေပးဆပ္ထားတဲ့ စာသားေတြမုိ႔ပါ။
 

Tuesday, July 1, 2014

ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔လြဲမွားမႈမ်ား

ယံုၾကည္ခ်က္လြန္ကဲသူတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးက ဘယ္အရာက ဘယ္လုိစသည္ျဖင့္ အထင္ႀကီး ေလးစားဖြယ္၊ အံ့ၾသဖြယ္၊ ထူးဆန္းဖြယ္ရာတစ္စံုတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ေျပာဆုိလွ်င္ လြယ္ကူစြာယံုၾကည္ၿပီး ထုိယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူေလာကမွာ သူတစ္ပါးကုိ လိမ္ညာ ခ်င္သူမ်ားလာရျခင္းမွာလည္း သူတစ္ပါးရဲ႕ လွည့္ကြက္မ်ားကုိ မစဥ္းစား၊ မေတြးေခၚ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိဘဲ အလြယ္တကူ ယံုၾကည္လြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဝါဒကုိ ယံုၾကည္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံယူထားေသာ ဗုဒၶဘာသာႏြယ္ဝင္မ်ားပင္ ဗုဒၶဝါဒမွတစ္ပါး အျခားမ်ားစြာေသာ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ စြဲၿမဲစြာယံုၾကည္လ်က္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာပင္ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရ၏။ ဥပမာ-ေဗဒင္ဆရာက ယၾတာေခ်ခုိင္းလွ်င္ ခုိင္းသည့္အတုိင္း မလြဲမေသြ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိယၾတာေၾကာင့္ မိမိဆုိးက်ိဳးမ်ားေပ်ာက္ကင္းၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရလာသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အမွန္မွာ ယၾတာေခ်ခုိင္းသည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားသည္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ အလုပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခုိင္းသည္မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမႈကုသုိလ္အလုပ္မ်ားသာ ျပဳလုပ္ခုိင္းေနသည္ကုိ သတိမထားမိၾကေခ်။ တကယ္ေတာ့ မိမိတုိ႔မွာ ယၾတာေခ်ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္လာသည္မဟုတ္၊ ေကာင္းသည့္အလုပ္ကုိ ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာရျခင္းပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိျပဳလုပ္ေနေသာ ယၾတာေခ်ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအလုပ္လား၊ ေကာင္းေသာအလုပ္လားဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး ေကာင္းသည့္အလုပ္ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးရသည္ကုိေတာ့ မယံုၾကည္ၾကဘဲ ယၾတာေခ်ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးရသည္ဟု လြဲမွားေသာအသိအျမင္မ်ားသာ မွတ္ယူေနၾကေပသည္။

ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါးအယူအဆမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းဆုိးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မိမိက ရက္ရာဇာေန႔သည္ ေကာင္းသည္ဟုယူဆၿပီး ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ ထုိအလုပ္သည္ ေအာင္ျမင္ေလသည္။ မိမိက ျပႆဒါးေန႔သည္ မေကာင္းေသာေန႔ဟုယူဆၿပီး မေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ ထုိအလုပ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆုိ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းသာ ေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ရာဇာသည္ ေကာင္းေသာေန႔၊ ျပႆဒါးသည္ မေကာင္းေသာေန႔စသည္ျဖင့္ ေန႔၊ လ၊ နကၡတ္စသည္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္သည္သာ အဓိက က်ေပသည္။ မိမိက ယံုၾကည္ခ်က္မရွိဘဲျပဳလုပ္လွ်င္ မည္သည့္ေန႔တြင္မဆုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်သည္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ေရြးျခင္းထက္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္သည္သာ အဓိကျဖစ္သည္ကုိ အထူးဂရုစုိက္ မွတ္သားလုိက္နာသင့္ေပသည္။

ဓဇဂၢသုတ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶက နတ္သားမ်ားအား စစ္တုိက္ေသာအခါ မိမိတုိ႔တြင္ ေဘးရန္အႏၲရာယ္က်ေရာက္၍ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္အလံမ်ားကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိက္ပါ။ ထုိအခါ သင္တုိ႔သႏၲာန္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီး မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ကုိမဆုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းမွာ နတ္စစ္သည္မ်ား အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ခြန္အားေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႔အတူ ေတာေတာင္ထဲတြင္ သီတင္းသံုးေနထုိင္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ျမတ္ဗုဒၶက “သင္တုိ႔မွာ ေဘးရန္အႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုခုကုိ ရြတ္ဆုိပြားမ်ား အာရံုျပဳေပးလုိက္ပါ။ သင္တုိ႔သႏၲာန္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားကင္းၿပီး လုိရာခရီးေရာက္ပါလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ (သံ၊ ၁၊ ၂၂၀)

အထက္ပါ ျမတ္ဗုဒၶ၏ မိန္႔ဆုိခ်က္မ်ားတြင္ မည့္သည့္အေဆာင္လက္ဖြဲ႕ကုိ ေဆာင္ထားပါ။ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။ မည္သည့္ေန႔ရက္သည္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည့္ရက္၊ မည္သည့္ေန႔ရက္သည္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရံႈးမည့္ရက္ဟူ၍ မိန္႔ၾကားထားျခင္း မရွိပါေပ။

တဖန္ နကၡတၱဇာတ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္က သူေဌးသား၏မိဘမ်ားႏွင့္ သူေဌးသမီး မိဘမ်ား သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး လက္ထပ္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ရက္သတ္မွတ္ၿပီးမွ သူေဌးသားမိဘမ်ားသည္ သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားေသာေန႔ရက္သည္ မဂၤလာေန႔ရက္ ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္သိလုိသျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ အထင္ႀကီးေလးစားရေသာပုဂၢိဳလ္ထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကသည္။
ထုိအခါ သူတုိ႔ဆရာျဖစ္သူက “ငါ့ကုိ အစဦးဆံုးကေတာ့ မတုိင္ပင္၊ အႀကံဉာဏ္မေတာင္းဘဲနဲ႔ ယခုမွ လာေရာက္ေမးျမန္းရမလားဆုိၿပီး မဂၤလာရက္သတ္မွတ္ထားေသာေန႔သည္ နကၡတ္မေကာင္းသျဖင့္ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည္”ဟု ေျပာလုိက္သည္။ သူေဌးသားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ကံ၊ ကံ၏အေၾကာင္းအက်ိဳးကုိ မယံုၾကည္ၾကဘဲ ဆရာျဖစ္သူ၏စကားကုိ ယံုၾကည္ၿပီး လက္ထပ္မဂၤလာပြဲကုိ ေနာက္ရက္ေရြ႕ရန္ သတုိးသမီးဘက္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားလုိက္ၿပီး မဂၤလာပြဲအခမ္းအနား မသြားေရာက္ၾကေပ။ ထုိအခါ သတုိးသမီးဘက္မွ မိဘမ်ားသည္ မဂၤလာပြဲက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ၿပီးမွ ေရြ႕ေျပာင္းရမလားဆုိၿပီး တျခားသူနဲ႔ လက္ထပ္ေပးလုိက္သည္။

ေနာက္တစ္ရက္ သူေဌးသားတုိ႔ မဂၤလာပြဲက်င္းပရန္ လာေရာက္ၾကေသာအခါ သတုိးသမီးသည္ တစ္ပါးသူနဲ႔ လက္ထက္ၿပီးၿပီဟု ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။ ထုိအခါ သတုိးသားသည္ သူခ်စ္ခင္ရသူ သတုိးသမီးမရရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ား ခံစားရသည့္အျပင္ မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ ဇနီးေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆံုးရံႈးျခင္းအက်ိဳးပါ ရရွိခဲ့သည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ သိျမင္ေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶက “နကၡတ္ေကာင္းမေကာင္း တြက္ခ်က္ စဥ္းစားေနေသာလူမိုက္ကို အက်ိဳးစီးပြားမ်ားက ေက်ာ္လြန္သြားသည္။ အက်ိဳးစီးပြားကို လိုခ်င္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္သည္ပင္ နကၡတ္ေကာင္းျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္က ၾကယ္တာရာတို႔သည္ ဘာလုပ္ႏိုင္ၾကမည္နည္း”ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (နကၡတၱဇာတ္၊ ဇာတက၊ ႒၊ ၁၊ ၂၇၄။)

ျမတ္ဗုဒၶက မည္သုိ႔ပင္ နကၡတ္ၾကယ္တာရာမ်ားသည္ အက်ိဳးကုိမျဖစ္ေစႏုိင္၊ မိမိယံုၾကည္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔သည္သာ မိမိအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုသည္ နကၡတ္ၾကယ္တာရာ၊ ၿဂိဳလ္၊ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါးမ်ားကုိ ယံုၾကည္ေနၾကျခင္းသည္ အလြန္အံ့ၾသစရာပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ထုိထက္ဆုိးသည္က ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ အေပၚယံ ေန႔ရက္တုိ႔သာ ယံုၾကည္ၾကရံုသာမကဘဲ မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္မည့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ အလွဴပြဲမ်ားမွအစ ေန႔ရက္မ်ားေရြးခ်ယ္ေနၾကသည္မွာ လြန္လြန္းသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုကုိ သိျမင္ေတာ္မူသည့္ ျမတ္ဗုဒၶေျပာျပခဲ့သည္ကုိ မယံုၾကည္ႏုိင္၊ လက္မခံႏုိင္ျဖစ္ေနၿပီး သာမန္လူမ်ား ေျပာျပသည္ကုိ ယံုၾကည္လ်က္ မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္ငန္းမ်ားပါ ေနာက္ဆုတ္ေနမည္ဆုိလွ်င္ မိမိေသသြားခဲ့ပါက ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားသာ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ မိမိမေသခင္ ေသခ်ာေရရာမည့္ ကုသုိလ္လုပ္ငန္းမ်ားပါ ရက္ေရြးေန၍ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ဘဲ ေသသြားလွ်င္ မည္မွ်ေလာက္ ဝမ္းနည္းစရာ ေနာင္တရစရာ ေကာင္းေနမည္လည္းဆုိတာ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

တစ္ခါ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္မွန္ေလးကလည္း စာဖတ္သူတုိ႔အတြက္ အသိပညာရေစမွာပါ။

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေျဖၿပီးေသာအခါ တစ္ေယာက္က စစ္ထဲဝင္မည္။ တစ္ေယာက္က ဆရာဝန္လုပ္မည္ဆုိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိယ္စီ ထားခဲ့ၾကသည္။ ဒီလုိနဲ႔ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာအခါ စစ္သားျဖစ္ခ်င္သူက စစ္ထဲဝင္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းၿပီးေသာအခါ စစ္သားျဖစ္သည့္သူငယ္ခ်င္း ေရွ႕တန္းထြက္ရမည့္ အေျခအေန ေရာက္လာေသာအခ်ိန္ ဆရာဝန္ သူငယ္ခ်င္းက “မင္းသြားေလရာမွာ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ေတြကေန ကင္းရွင္းေအာင္ ငါလက္ဖြဲ႕ေလးတစ္ခု ေပးလုိက္မယ္။ ဒီလက္ဖြဲ႕ေလးဟာ ငါတုိ႔မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ လက္မွာပတ္ထားခဲ့ၾကတဲ့ အရာေလးပါ။ ဒါေလးကုိ မင္းေဆာင္ထားမယ္ဆုိရင္ မင္းအႏၲရာယ္မ်ိဳးစံုကေန ကင္းလြတ္လိမ့္မယ္”ဟုေျပာၿပီး စာရြက္ေခါက္ေလးတစ္ခုေပၚမွာ အဝတ္စေလးပတ္ထားေသာ လက္ဖြဲ႕တစ္ခု ေပးလုိက္သည္။

စစ္သားျဖစ္သူသည္ သူငယ္ခ်င္းေျပာသည့္စကားကုိ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ႏွင့္ လက္ဖြဲ႕ကေလး လက္မွာအၿမဲပတ္တီးထားၿပီး ေရွးတန္းသုိ႔ ေလးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ထြက္ခဲ့ရေသာ္လည္း မည္သည့္အႏၲရာယ္မွ မက်ေရာက္ဘဲ က်န္သူမ်ားသာ အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းသည္ သူငယ္ခ်င္းေပးလုိက္ေသာ လက္ဖြဲ႕အေဆာင္ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။ ေရွ႕တန္းသုိ႔ေလးႀကိမ္ ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခြင့္ရသည္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းဆရာဝန္ဆီ အလည္သြားေသာအခါ ဆရာဝန္ျဖစ္သည့္ သူငယ္ခ်င္းအား “သူငယ္ခ်င္း၊ မင္းေပးလုိက္တဲ့ လက္ဖြဲ႕အစြမ္းေၾကာင့္ ငါ့မွာ ေရွ႕တန္းေလးႀကိမ္ထြက္ခဲ့ရေပမဲ့ ဘာအႏၲရာယ္မွ မႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရဘူး။ မင္း ငါ့ကုိ ခုလုိ အစြမ္းထက္တဲ့   လက္ဖြဲ႕ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးဆပ္လုိ႔မကုန္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ေျပာေသာအခါ ဆရာဝန္ျဖစ္သူက “မင္းငါ့ေပးတဲ့လက္ဖြဲ႕ကုိ တစ္ခါမွ ျဖဳတ္မၾကည့္ဖူးလား” ဟု ေမးလုိက္သည္။ ထုိအခါ စစ္သားျဖစ္သူက “ျဖဳတ္ၾကည့္စရာမလုိေအာင္ အစြမ္းထက္ေနတာမုိ႔ မၾကည့္ပါဘူး”ဟု ေျဖေလသည္။

ထုိအခါ ဆရာဝန္သူငယ္ခ်င္းက ငါေပးလုိက္ေသာလက္ဖြဲ႕သည္ ဘာလက္ဖြဲ႔လဲဆုိတာ ၾကည့္လုိက္ပါဦးဟု ေျပာေသာအခါမွ စစ္သားျဖစ္သူ ဖြင့္ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ ေဒါသပုန္းထၿပီး လက္ဖြဲ႕ကုိ လြင့္ပစ္လုိက္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ စစ္သားျဖစ္သူသည္ လက္ဖြဲ႕အေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေသာအခါ သူ႔မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ကင္းမဲ့ၿပီး ခြန္အားကင္းမဲ့ေနသျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရွ႕တန္းထြက္ရေသာအခါ က်ဆံုးခဲ့သည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္သူ သူငယ္ခ်င္းေပးလုိက္သည့္ လက္ဖြဲ႕သည္ သူငယ္ခ်င္းအား ေနာက္ေျပာင္လုိသည့္စိတ္ႏွင့္ ေရးေပးလုိက္ေသာ စာရြက္သာျဖစ္သည္။ စာရြက္ကေလးအတုိင္းေပးလွ်င္ သူ႔ေရွ႕မွာပင္ ဖတ္ၾကည့္ပါက သူ႔ကုိ ေဒါသပုန္းထမည္စုိးသျဖင့္ စာရြက္ကုိေခါက္လိပ္ၿပီး အဝတ္စႏွင့္ စည္းေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္သူ ေရးေပးလုိက္သည့္စာမွာ “မင္းေသရင္ မင္းႏွမ ငါယူမည္”ဟူသတည္း။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ သာဓကဝတၳဳတုိ႔ကုိ ေထာက္ဆၾကည့္မည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔သည္ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စကားမ်ားကုိ ယံုၾကည္ၾကျခင္းမရွိဘဲ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ားကုိသာ ယံုၾကည္ၾကမည္။ ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားရြတ္ဆုိပြားမ်ားၿပီး တရားေတာ္မ်ားအတုိင္း က်င့္သံုးေနထုိင္မည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္လက္ဖြဲ႕ကုိမွ် ေဆာင္ေနစရာမလုိသကဲ့သုိ႔ ေန႔ရက္မ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္စရာမလုိဘဲ မိမိတုိ႔ဘဝမွာ ခ်မ္းသာသုခမ်ားျပည့္စံုၿပီးသကာလ ျမတ္ဗုဒၶတုိ႔သြားရာလမ္းကုိ မလြဲဧကန္ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားသုိ႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား မည္သူမဆုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူေရးထားသည့္အတုိင္း အျပည့္စံု ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

အရွင္ေကာမလ ဆန္နီေနမင္း
သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယ
B.A (Buddhism), M.A (Sri Lanka)
Ph.D (Thesis), Sri Lanka
ေရႊျပည္သာဓမၼရိပ္သာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္
ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕အနီး၊ ေရႊေညာင္-ပင္းတယကားလမ္းေဘး၊
Ph-0933079721. 0973069549.

Tuesday, March 18, 2014

ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လေက်ာ္က ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္ရြာသုိ႔ တရားေဟာၾကြရင္း ကေလးမ်ားေက်ာင္းပိတ္ရင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းဖြင့္ၿပီး သင္ေပးခ်င္တယ္။ ဒီရြာက လူႀကီးေတြ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးၾကပါလုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ ယခုေတာ့ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္ရြာလူႀကီးေတြက ကူညီေပးၾကတာနဲ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း ဖြင့္ျဖစ္လုိ႔ သြားေရာက္သင္ေပးခဲ့တယ္။ ကေလးေတြမ်ားတာနဲ႔ သူငယ္တန္းကေန စတုတၳတန္းထိကုိေတာ့ တျခားခြဲသင္ခုိင္းလုိက္ၿပီး မိမိကေတာ့ ပဥၥမတန္းမွ နဝမတန္းထိ ကေလးမ်ားကိုသာ သင္ေပးလုိက္တယ္။ ကေလးေတြ သင္တန္းတတ္ခ်င္ေအာင္ အဂၤလိပ္လုိပါ ဘာသာေရးစာေပမ်ား ေရးခုိင္းက်က္ခုိင္းေပးလုိက္တယ္။

ကေလးမ်ား မိမိဘာသာတရားအေၾကာင္း အဓိကလုိက္နာရမဲ့ အခ်က္မ်ား ေသခ်ာသိထားဖုိ႔၊ တျခားဘာသာမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိထားဖုိ႔၊ သရဏဂံုသံုးပါးၿမဲဖုိ႔၊ ငါးပါးသီလ ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ အက်ိဳးမ်ားမွန္းသိဖုိ႔၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာ တကယ့္ခ်မ္းသာစစ္အမွန္ကုိ ရရွိတယ္ဆုိတာသိၿပီး ဆက္လက္က်င့္ႀကံေနထုိင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ ေျပာဆုိသင္ေပးတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြသာ သူတုိ႔ေလးေတြ ျပည့္စံုေနမယ္ဆုိရင္ ဒီဘဝတြင္ ေတာင္းစားရတဲ့ ဘဝေရာက္ေနပါေစ မ်က္ေမွာက္တမလြန္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတာ့ ရရွိေနမွာပါ။

(၁၇.၃.၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွာ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတက္ေရာက္ၾကတဲ့ ကေလးငယ္ေပါင္း(၄၀၀)ေက်ာ္ကုိ အတန္းခြဲၿပီး စာေမးပြဲေျဖခုိင္းၿပီးတာနဲ႔ (၁၈.၃.၂၀၁၄)မွာ ဆုေပးပြဲျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ခ်က္ျခင္းအေျဖလႊာ စစ္လုိက္ရတာ ေန႔(၁၂)နာရီကေန ည(၁၂)နာရီမွ ၿပီးေတာ့တယ္။ လူလည္း ေညာင္းကုိက္သြားေတာ့တာပဲ။ “ေအာ္-ဒါလည္း လူမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္ ေပးဆပ္ရတာ ဆုိေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ေက်းဇူးကုိဆပ္ရာေရာက္လုိ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းပဲမုိ႔ ပင္းပန္းခံလုပ္ရတာေပါ့ေလ။

ကေလးေတြကုိ သင္ေပးထားတာေတြထဲက ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးေျဖခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ ကေလးေတြေျဖခုိင္းတဲ့ေမးခြန္းေတြကုိ မသိေသးသူမ်ား သိရွိရေအာင္ တင္ေပးပါဆုိတာနဲ႔ အေျဖမ်ားပါ တြဲတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း ေမးခြန္းလႊာ

စာေျဖခ်ိန္-(၂)နာရီ    Date-17.3.2014

၁။ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေျဖဆုိခဲ့ပါ။
(က) ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဘာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသလဲ။
(ခ) မိဘကုိ ဘာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသလဲ။
(ဂ) ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
(ဃ) မိသားစုဘဝမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနခ်င္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
(င) ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ်င္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
၂။ ဒုစရုိက္(၁၀)ပါးကုိ ျမန္မာလုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၃။ သဂၤါယနာ(၆)တန္တြင္ ဒုတိယသဂၤါယနာႏွင့္ တတိယသဂၤါယနာအေၾကာင္း ကုိ ျပည့္စံုစြာ ေရးသားခဲ့ပါ။
၄။ သူယုတ္မာလကၡဏာ(၄)ပါးကုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၅။ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ(၇)ပါးႏွင့္ ျဗဟၼစုိရ္တရား(၄)ပါးတုိ႔ကုိ ျမန္မာလုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၆။ ငယ္စဥ္အခါ ပညာမသင္ယူခဲ့မိျခင္းေနာင္တႏွင့္ ငယ္စဥ္က အက်င့္မေကာင္း ခဲ့ျခင္းေနာင္တတုိ႔ကုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၇။ မွားယြင္းေသာအယူဝါဒ(၄)မ်ိဳးကုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၈။ မဟာတာပနငရဲအေၾကာင္းကုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၉။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကဗ်ာကုိ ေရးသားခဲ့ပါ။
၁၀။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေခါင္းစဥ္(၂)ခုတြင္ ႏွစ္သက္ရာေခါင္းစဥ္(၁)ခုကုိ သူတစ္ပါး အတုယူက်င့္သံုးစရာျဖစ္ေအာင္ (၂)မ်က္ႏွာခန္႔ ေရးသားခဲ့ပါ။
(က) After me/ you.
(ခ)  ငါနဲ႔မဆုိင္ဘူးလုိ႔ မေျပာမိပါေစနဲ႔။

အေျဖမ်ား

၁။ (က) ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိတုိ႔အေပၚ၌ ေကာင္းတာမေကာင္းတာကုိ ခြဲျခားသိျမင္ေအာင္ ေဟာေျပာဆံုးမေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွိေသာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိတုိ႔ တုႏိႈင္းမရေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိတုိ႔ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ပါရမီမ်ားျဖည့္ခဲ့ျခင္း၊ ျမတ္ဗုဒၶျဖစ္ခ်ိန္တုိ႔တြင္လည္း မိမိတုိ႔အက်ိဳးရွိေစရန္ မနားမေန ဆိုဆံုးမၾသဝါဒမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွိေသာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသည္။
(ခ) မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုိ လူျဖစ္လာေအာင္ ေမြးဖြားေပးေသာေက်းဇူးရွိေသာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိ လူလားေျမာက္လာေအာင္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ပညာသင္ေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွိေသာေၾကာင့္ ရွိခုိးရပါသည္။
(ဂ) ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
(ဃ) မိသားစုဘဝမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနခ်င္လွ်င္ သူတစ္ပါးသားမယား ကုိ ျပစ္မွားေစာ္ကားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
(င) ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ်င္လွ်င္ လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၂။ ဒုစရုိက္(၁၀)ပါးတုိ႔မွာ
သူတစ္ပါးကုိ အသက္ကုိသတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးပစၥည္း ခုိးယူျခင္း၊ မွားယြင္းစြာ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ မုသားေျပာျခင္း၊ ကုန္းတုိက္စကား ေျပာဆုိျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ေျပာဆုိျခင္း၊ အက်ိဳးမရွိေသာစကား ေျပာဆုိျခင္း၊ သူတစ္ပါးႀကီးပြားခ်မ္းသာသည္ကုိ ဝန္တုိျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား မေကာင္းႀကံျခင္း၊ အယူမွားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဒုတိယသဂၤါယနာကုိ သာသနာေတာ္ႏွစ္ (၁၀၀) ဘီစီ (၄၄၃)ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကာလာေသာကမင္းလက္ထက္တြင္ အရွင္ယသမေထရ္ဦးေဆာင္ေသာ ရဟႏၲာ(၇၀၀)တုိ႔မွ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၈)လ ၾကာျမင့္သည္။
တတိယသဂၤါယနာကုိ သာသနာေတာ္ႏွစ္(၂၃၅)၊ ဘီစီ(၃၀၈)ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ပါဋလိပုတ္ျပည္၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးလက္ထြက္တြင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ ဦးေဆာင္းေသာ ရဟႏၲာ(၁၀၀၀)တုိ႔မွ ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၉)လ ၾကာျမင့္သည္။

၄။ သူယုတ္မာလကၡဏာ(၄)တုိ႔မွာ သူတစ္ပါးမေကာင္းေၾကာင္းကုိ မေမးဘဲႏွင့္ေျပာျခင္း၊ ေမးလာလွ်င္ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေျပာျခင္း၊ သူတစ္ပါးေကာင္းေၾကာင္းကို မေမးလွ်င္ မေျပာျခင္း၊ ေမးလာလွ်င္ အနည္းငယ္သာေျပာျခင္း၊ မိမိမေကာင္းေၾကာင္းကုိ မေမးလွ်င္ မေျပာျခင္း၊ ေမးလာလွ်င္ အနည္းသာေျပာျခင္း၊ မိမိေကာင္းေၾကာင္းကုိ မေမးဘဲႏွင့္ေျပာျခင္း၊ ေမးလာလွ်င္ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေျပာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

၅။ သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ(၇)ပါးတုိ႔မွာ သဒၶါ-ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သီလ-ကုိယ္က်င့္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ သုတ-အသိပညာ ဗဟုသုတရွိျခင္း၊ စာဂ-စြန္႔ႀကံေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း၊ ပညာ-ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကုိ ခြဲျခားသိျမင္ၿပီး ေလာကုတၱရာပညာရွိျခင္း၊ ဟီရိ-မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း၊ ၾသတၱပၸ-မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရမည္ကုိ ေၾကာက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးမွာ ေမတၱာ-သတၱဝါအားလံုးတုိ႔အေပၚ တန္းတူညီမွ် ေမတၱာထားျခင္း၊ ကရုဏာ-သူတစ္ပါးဒုကၡေရာက္ေနသည္ျမင္လွ်င္ သနားျခင္း၊ မုဒိတာ-သူတစ္ပါးခ်မ္းသာသည္ကုိျမင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ျခင္း၊ ဥေပကၡာ-သူတစ္ပါးအေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း တန္းတူညီမွ် ထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

၆။ ငယ္စဥ္က ပညာမသင္ယူမိခဲ့ျခင္းေနာင္တ
ငယ္စဥ္အခါ ပညာသင္ရမည့္အရြယ္မွာ တက္သင့္တက္ထုိက္တဲ့ လက္မႈ၊ စက္မႈ စာေပပညာတုိ႔ကုိ မသင္ဘဲ ေနမယ္။ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားေနမယ္ဆိုရင္ ႀကီးလာတဲ့အခါ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ စီးပြားလုပ္တဲ့အခါက်မွ ငယ္စဥ္ကပညာမသင္ယူခဲ့ျခင္းေနာင္တေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ အလုပ္တစ္ခုမွာ မိမိကသူတစ္ပါးထက္ ၀ီရိယမွာလည္း သာတယ္။ ဇဲြလည္းရွိပါရဲ႕နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင့္မွာ ဦးစီးဦးေဆာင္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ မိမိိထက္ငယ္သူ၊ သို႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္ တန္းတူျဖစ္ပါလ်က္ ပညာရပ္ကိုေကာင္းစြာေလ့လာသူတို႔ရဲ႕ ခုိင္းေစမႈကို ခံရတဲ့အခါကမွ ငယ္ငယ္ကပညာမသင္ယူခဲ့ရတာ နာတယ္ကြာ၊ ငါသာေသခ်ာေလ့လာ သင္ယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုအခိုင္းခံရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခုေတာ့ ငါဟာ သူမ်ားကုိ လက္ညိဳးခုိင္းရမဲ့ဘဝေရာက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူမ်ားလက္ညိဳးထုိးခုိင္းတာ လုပ္ရတဲ့ဘဝျဖစ္ေနရပါလားစသည္ျဖင့္ ေနာင္တသံေတြ ထြက္တတ္ၾကတယ္။ ဘယ္လိုပင္ေနာင္တေတြရရ အခ်ိန္အခါေႏွာင္းမွရမယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႀကီးလာတဲ့အခါ ေနာင္တမရေအာင္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ တက္သင့္တက္ထုိက္တဲ့ပညာမ်ားကုိ သင္ယူဖို႔ လုိပါေပတယ္။

ငယ္စဥ္က အက်င့္မေကာင္းမိခဲ့ျခင္းေနာင္တ
ငါငယ္စဥ္အခါတုန္းက မိဘစကားနားမေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ ဆရာသမားမ်ားစကား နားမေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ အက်င့္မေကာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈမ်ားမလုပ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔သည္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ မိမိက မိဘေနရာေရာက္ေသာအခါ မိမိသားသမီးမ်ားက မိမိစကားနားမေထာင္တဲ့အခါ၊ မိမိဆရာျဖစ္ေသာအခါ မိမိတပည့္မ်ားက မိမိစကားနားမေထာင္ေသာအခါ၊ အက်င့္မေကာင္းခဲ့လုိ႔ ေကာင္းမႈမရွိ၍ ေသခါနီးအခါ မေကာင္းေသာ ငရဲနိမိတ္၊ အပါယ္နိမိတ္မ်ား ျမင္လာရေသာအခါက်မွ “ေအာ္-ငါသည္ ငယ္စဥ္အခါတုန္းက မိဘစကားနားမေထာင္၊ ဆရာ့စကားနားမေထာင္၊ အက်င့္မေကာင္းခဲ့ျခင္းတုိ႔သည္ ငါပဲ ဒုကၡေရာက္ရတာပါလား”ဟု ေနာင္တရတတ္ပါသည္။

ဒီေနာင္တဟာ မိဘျဖစ္သူတို႔ သားသမီးေတြေပၚမွာ သတိထားေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိကေလးဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက မေကာင္းတဲ့အက်င့္ပ်က္မႈေတြ ေတြ႔ျမင္လာၿပီဆုိရင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပ ဆိုဆုံးမသင့္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အက်င့္စရုိက္ဟာ ႀကီးတဲ့အထိပါႏုိင္တာေၾကာင့္ မိဘျဖစ္သူမ်ားဟာ မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြ အတုမခုိးေစဘဲ ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကိုသာ သင္ျပေပးဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိမိသားေလး ခိုးတတ္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ခိုးျခင္းေၾကာင့္ ရရွိမဲ့အျပစ္ေတြကိုလည္းမေျပာ၊ ဆိုဆုံးမမႈလည္းမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဒီကေလးဟာ ႀကီးလာရင္ သူတစ္ပါးပစၥည္း ခိုးဖို႔ရာ ၀န္ေလးေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခါမွာ ငါဒီလိုျဖစ္တာ မိဘေတြ မဆုံးမခဲ့လို႔ပဲဆိုတဲ့ ေနာင္တေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘလုပ္သူမ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕သားသမီးမ်ား လိမၼာေရးျခားရွိေရးအတြက္ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ပ်က္မႈေတြကို မသင္ယူေစဘဲ အခြင့္ႀကံဳတိုင္း သားသမီးမ်ားကို ဆုံးမေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ ကေလးတစ္ေယာက္အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ ေနာင္တရမႈေတြမျဖစ္ဘဲ ဘ၀ကုိ ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ျဖတ္သန္းၿပီး သကာလ ပန္းတုိင္ကုိလ်င္ျမန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၇။ မွားယြင္းေသာအယူဝါဒ(၄)မ်ိဳးတုိ႔မွာ အေဟတုကဒိ႒ိ-မိမိတုိ႔ခံစားေနရေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ေလာကႀကီးဟာ သူျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းတရားကုိ ပယ္ေသာအယူဝါဒ။ အကိရိယဒိ႒ိ-မိမိတုိ႔ေကာင္းတာလုပ္လုပ္၊ ဆုိးတာလုပ္လုပ္ အက်ိဳးတရားဆုိတာမရွိဘဲ ေလာကႀကီးဟာ သူျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္သည္ဟု အက်ိဳးတရားကုိ ပယ္ေသာအယူဝါဒ။ နတၳိကဒိ႒ိ- အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ ပယ္ေသာအယူဝါဒ။ နိယတမိစၧာဒိ႒ိ-မွားယြင္းေနေသာ အယူမွားကုိပဲ ဒါမွအမွန္ပဲဟု လက္ကုိင္ထား ယံုၾကည္ေသာအယူဝါဒ။

၈။ ထုိငရဲသုိ႔က်ေရာက္ရေသာ ငရဲသားမ်ားကုိ ငရဲထိန္းတုိ႔က သံေတာင္ေပၚသုိ႔ မတက္,တက္ေအာင္ ရုိက္ႏွက္၍ တင္ၾကသည္။ သံေတာင္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တုိင္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ထုိေလမုန္တုိင္းက ေတာင္ေျခမွာရွိေသာ တံက်င္ေပၚသုိ႔ေရာက္ေအာင္ တုိက္လႊင့္ခ်လုိက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကားခနဲ စူးဝင္သည့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ား ခံၾကရေလသည္။

၉။ “ေက်ာင္းပိတ္ရက္”
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဝယ္၊ အိမ္မွာနားေတာ့။
ေဆာ့ကစားလုိ႔၊ မေနသင့္တယ္။
ႏုိင္တဲ့ဝန္ကုိ၊ ပါဝင္ထမ္းလုိ႔။
တတ္စြမ္းသမွ်၊ ကူၾကကြယ္။
ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာ၊ သန္႔သန္႔ရွင္းနဲ႔။
အမႈိက္လွည္းက်င္းေနရမယ္။
အားလပ္ခ်ိန္မွာ၊ စာကုိဖတ္ေတာ့။
မွတ္စုမွတ္ရာ၊ သုတၾကြယ္။
စည္းကမ္းရုိေသ၊ ယဥ္ယဥ္ေက်းနဲ႔။
လိမၼာေရးျခား၊ တုိ႔လူငယ္။
ေနာင္တစ္ေခတ္မွာ၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေတာ့။
စည္းစနစ္က၊ အေျခခံတယ္။
ႀကိဳးစားကြယ္ တုိးပြားမယ္။ ။ ။


၁၀။ After you/ me

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွာ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ။ ေလဆိပ္ရဲ႔ ဧည့္ခန္းမထဲမွာ မႏၲေလးကိုသြားမယ့္ေလယာဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္ေနခဲ့တယ္။ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံက ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကိုဆက္တဲ့ အမ်ားသုံးတယ္လီဖုန္း တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီတယ္လီဖုန္းက တယ္လီဖုန္းဆက္ခ မေပးရပါဘူး။ အဲဒီ တယ္လီဖုန္းကို ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ဆက္ေနတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာလည္း တယ္လီဖုန္းဆက္ဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့သူ ေလး ငါးေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း တယ္လီဖုန္းဆက္ေနတာ ၿပီးကိုမၿပီးႏိုင္ဘူး။ မိနစ္ (၂၀)ေလာက္ၾကာမွ ေနာက္တစ္ေယာက္အလွည့္ ေရာက္ေတာ့တယ္။ အဲဒီ တစ္ေယာက္ကလည္း ဖုန္းေျပာလိုက္တာ အၾကာႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေဘးနားမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္က အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပုံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ဖုန္းေျပာေနတဲ့လူေတြကိုၾကည့္ၿပီး “အားနာမႈမရွိလိုက္ၾကတာလို႔ ခံစားရတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ မႏၲေလးကိုသြားမယ့္ေလယာဥ္ ေရာက္လာပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကိုတက္ဖို႔ “စပီကာ”က ေၾကညာပါတယ္။ မႏၲေလးကို သြားမယ့္ခရီးသည္ေတြ အားလုံး လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားၾကတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကိုသြားဖို႔ ဘတ္(စ္)ကားတစ္စီး ထိုးဆိုက္လာတယ္။ အဲဒီကားနဲ႔ ေလယာဥ္ဆီကို ေလယာဥ္စီး ခရီးသည္ေတြ သယ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္။ လူေတြဟာ ဘတ္(စ္)ကားေပၚကို အလုအယက္ပဲ တိုးေ၀ွ႔တက္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ တိုးေ၀ွ႔တက္တဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္းပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ေလယာဥ္ဆီကို ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္သြားတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံရဲ႕ ေနာက္အနားအေပါက္က ကၽြန္ေတာ္ တိုးတက္ရတယ္။ ဒီလိုပါပဲ... ေလယာဥ္ေပၚကို တိုးေ၀ွ႕ၿပီးတက္လိိုက္တယ္။ ကိုယ့္ထိုင္ခုံနဲ႔ ကိုယ္ဆိုေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္မ်ား တိုးေ၀ွ႔တက္ခဲ့မွန္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မစဥ္းစားမိဘူး။ တိုးတာ၊ ေ၀ွ႔တာ၊ တြန္းတာ၊ တိုက္တာ အက်င့္ပါေနလို႔႔ပဲျဖစ္မယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးကထိုင္ခုံမွာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ လာထိုင္တယ္။ ဧည့္ခန္းထဲမွာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့သူပါ။ သူဟာ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာပဲ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုဖတ္ေနတယ္။

ေလယာဥ္တက္ၿပီးလို႔ (၁၀)မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ ေလယာဥ္မယ္ေလးေတြက လက္တြန္းလွည္းေလးေတြကိုတြန္းၿပီး အစားအေသာက္ လာေကၽြးပါတယ္။ အပူလား။ အေအးလား။ ႀကိဳက္ရာသုံးေဆာင္လို႔ရတယ္။ ေဖာ့ဘူးေလးနဲ႔ အသားညႇပ္ ေပါင္မုန္႔တစ္လုံးစီ လိုက္ၿပီးေ၀တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ထိုင္ခုံက အတြင္းဘက္မွာပါ။ အစားအေသာက္လာၿပီးေပးတဲ့ ေလယာဥ္မယ္ေလးေတြက တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း၊ တစ္ခုံၿပီးတစ္ခုံ စနစ္တက် ေပးေ၀ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခုံအနားလည္းေရာက္ေရာ ကၽြန္ေတာ္က ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကို လွမ္းယူလိုက္တယ္။ အသားညႇပ္ေဖာ့ဘူးတစ္ဘူးကို လွမ္းယူလိုက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံျခားသားက လူသြားလမ္းရဲ႕ေဘးမွာ ေနရာယူထားသူ။ သူက အရင္ယူရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္က အတြင္းဖက္ကခုံမွာ ထိုင္တဲ့သူ။ ကၽြန္ေတာ္က ေနာက္မွယူရမွာ။ ဒါေပမယ္ ကၽြန္ေတာ္က အရင္ လက္ကိုလွမ္းလိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားက စကားတစ္ခြန္းေျပာတယ္။“After you”အဲ့ဒီစကားကိုၾကားၾကားခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။

အစာစားရင္း ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတယ္။“After you” တဲ့။ After ဆိုတာ... ၿပီးေနာက္။ you ဆိုတာ... သင္၊ မင္း၊ နင္၊ ရွင္။ ဒီေတာ့... “After you” ဆိုတာ “မင္းၿပီးမွ”လို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ “မင္းကို ဦးစားေပး”ပါတယ္။ “မင္းအရင္လုပ္”ပါ။ ဒီလို သေဘာေဆာင္တဲ့ အဂၤလိပ္ေခတ္ေပၚ စကားတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးရင္းနဲ႔ ရွက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ “After me” သမားပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မီးရထားလက္မွတ္တန္းစီရင္လည္း ငါရဖို႔...။ ဘတ္(စ္)ကားစီးရင္လည္း ငါအရင္တက္ဖို႔။ ငါ အရင္ေနရာရဖို႔။ ကားေမာင္းရင္လည္း လမ္းဆုံမွာ ငါ အရင္ကူးဖုိ႔။ ငါ အရင္ျဖတ္ဖို႔။လမ္းကူးရင္လည္း ငါ အရင္ ဟိုဘက္ေရာက္ဖို႔...။ အလုပ္ေလွ်ာက္ရင္လည္း ငါ အလုပ္အရင္ရဖို႔...။ ငါအဆင္ေျပဖို႔...။

“After me”....“After me”....“After me”....ငါၿပီးမွ မင္း...။ ငါအရင္...။ ငါ့ကို ဦးစားေပး။ ေတြးရင္း ေတြးရင္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းရွက္လာမိတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကို အိမ္ေရာက္ေတာ့ အေဖနဲ႔အေမကို ေျပာျပမိတယ္။ အေမေျပာတဲ့စကားဟာ မွတ္သားေလာက္ပါတယ္။“After you” ဆိုတဲ့ စိတ္ဟာ လူႀကီးလူေကာင္းစိတ္ပဲ။ အိမ္မွာ ထမင္းဟင္းကို အေမကခ်က္တယ္။ အေမခ်က္ထားတဲ့ ထမင္း၊ ဟင္းကို အေမ အရင္မစားဘူး။ သားသမီးေတြကို အရင္ေကၽြးတယ္။ “After you” ေပါ့ကြယ္။ ဒီလုိပဲ... မင္းအေဖဟာလည္း သူရွာလို႔ရတဲ့ ေငြေၾကးကို သူအရင္မသုံးဘူး။ သားသမီးေတြကို အရင္ေပးတယ္။ အရင္ေကၽြးတယ္။ “After you” ေပါ့ကြယ္။ မင္းဟာလည္း မင္းညီေတြ၊ ညီမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ “After you” လုပ္ရမွာပဲ။ ဒီလိုပဲ မင္းဟာ ဆရာတစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ တပည့္ေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ တပည့္ေတြကို “After you” လုပ္ရမယ္။ “After you” ဆိုတာ ဦးစားေပးျခင္းသေဘာအျပင္ စာနာျခင္း၊ နားလည္ေပးျခင္းေတြ ပါေနတယ္။ ေမတၱာတရားေတြ ပါေနတယ္။ အတၱနည္းျခင္းသေဘာေတြ ပါ၀င္ေနတယ္။ အေဖက ၀င္ေျပာတယ္။“After me” ဆိုတာ အမ်ားအားျဖင့္ လူငယ္ေတြမွာ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ကေလးေတြမွာ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ “After me” ဆိုတဲ့ စိတ္ရွိေနတဲ့သူဟာ လူႀကီး မျဖစ္ေသးဘူး။ စိတ္အရြယ္မေရာက္ျခင္းရဲ႕ အမွတ္သေကၤတဟာ “After me” ပဲ။ “

အသက္ေတြႀကီးေလေလ တပ္မက္မႈေတြ နည္းေလေလ” ျဖစ္ရမွာ။ “အသက္ေတြႀကီးေလေလ တပ္မက္မႈေတြမ်ားေလေလ” ဆိုရင္ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ “After me” ပဲ။ “After me” ဆိုတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အတၱေတြ ရင္ထဲမွာ အမ်ားႀကီးရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပဲ။ “After me” သမားဟာာ မိဘဆိုရင္လည္း မိဘ မပီသတဲ့သူေပါ့။ ဆရာဆိုရင္လည္း ဆရာမပီသတဲ့သူေပါ့။ သူငယ္ခ်င္းဆိုရင္လည္း သူငယ္ခ်င္း မပီသတဲ့သူေပါ့။ မိတ္ေဆြဆိုရင္လည္း မိတ္ေဆြ မပီသတဲ့သူေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ခ်င္ရင္ “After me” ကိုေလွ်ာ့။ “After you” ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပါ့ သားရယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ “After me” သမားေတြနည္းလာၿပီး “After you” သမားေတြမ်ားလာရင္ေတာ့ အရမ္းေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာပဲေနာ္။သူကလည္း ကိုယ့္အေပၚ “After you”။ ကိုယ္ကလည္း သူ႔အေပၚ “After you”။ မိဘကလည္း သားသမီးအေပၚ “After you”သားသမီးကလည္း မိဘအေပၚ “After you”လူႀကီးေတြကလည္း လူငယ္ေတြအေပၚ “After you”လူငယ္ေတြကလည္း လူႀကီးေတြအေပၚ “After you”ဆရာကလည္း တပည့္အေပၚ “After you”တပည့္ကလည္း ဆရာ့အေပၚ “After you”အျပန္အလွန္ “After you” ဆိုတဲ့....၀န္းက်င္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထူေထာင္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ ။

Credit-ကိုေသာင္း (ပုလဲေျမ)

ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ဦးဇင္းဖတ္မိတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ။ အခုလုိ ကေလးေတြကုိ စာသင္မယ္၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္အေၾကာင္းအရာကုိ စာစီစာကံုးေရးခုိင္းရင္ သူတုိ႔ေလးေတြ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းရရွိေစမလဲ၊ ပါးစပ္ကေျပာျပတာကုိ လက္ေတြ႕မွာခ်ေရးခုိင္းတာဟာ သူတုိ႔ေလးေတြအတြက္ စာစီစာကံုး ျမန္မာစာလည္း ေရးတတ္သြားမယ္ဆုိၿပီး ပါးစပ္ကေန အထက္ပါေဆာင္းပါးကုိ ေျပာျပေပးၿပီး စာစီစာကံုးေရးခုိင္းတယ္။ စာေမးပြဲမွာ ထည့္ေရးခုိင္းလုိက္တယ္။

ဒီေဆာင္းပါးေလးေျပာျပရင္းနဲ႔ပဲ ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာစရာေလးေတြေပၚလာတာနဲ႔ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္ေျပာျပေပးလုိက္တယ္။

အေမရိကန္ရွိ မိသားစုတစ္စုဟာ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ ဒုကၡသည္မိသားစုမွာလည္း အေမရယ္ သား (၂)ေယာက္ သမီးငယ္ေလးတစ္ေယာက္အားျဖင့္ မိသားစု (၄)ေယာက္ရွိတယ္။ လွဴမဲ့မိသားစုမွာလည္း ထိုနည္းတူ မိသားစု(၄)ေယာက္ပါပဲ။

အဲဒါနဲ႔ လွဴမဲ့မိသားစု အေမျဖစ္သူက သားသမီးေတြကို ကိုယ္မသံုးေတာ့တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြ ေပးရေအာင္ဆိုၿပီး အေမျဖစ္သူက သူမဝတ္ေတာ့တဲ့ အဝတ္စားေတြ လွဴဖို႔ထည့္တယ္။ သား (၂)ေယာက္ကလည္း သူတို႔မႀကိဳက္တဲ့ပစၥည္းေတြ ထည့္ၾကတယ္။ အငယ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ သမီးငယ္ေလးကေတာ့ သူအႀကိဳက္ဆံုး ႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ကစားစရာ အရုပ္ကေလးကို ဒုကၡသည္ကေလးမေလးအတြက္ လွဴဖို႔ ယူလာခဲ့တယ္။

အဲဒါကို အေမျဖစ္သူလည္းျမင္ေရာ သမီးေလး ဘာျဖစ္လို႔ သမီးအႀကိဳက္ဆံုး အရုပ္ေလးကို လွဴရတာလဲ။ သမီး မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့ အရုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒါေတြ လွဴဖို႔ယူခဲ့ပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါ သမီးျဖစ္သူက "အေမ သမီး ဒီအရုပ္ေလးနဲ႔ ကစားခဲ့တာ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ကစားခဲ့ရေပမဲ့ ဒုကၡသည္ ရြယ္တူကေလးမွာ တစ္ခါမွ ကစားရဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သမီးက ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး လွဴေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။ သမီးတို႔က ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး ကိုယ္အေကာင္းလိုခ်င္သလို သူမ်ားလည္း အေကာင္းသံုးေစခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရမွာေပါ့လို႔ "ေျပာတဲ့အခါက်မွ အေမျဖစ္သူလည္း အဝတ္စားအေဟာင္းေတြ ျပန္ဖယ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးအဝတ္စားေတြ လွဴဖို႔ျပန္ျပင္ပါေတာ့တယ္။ အကိုျဖစ္တဲ့ သား (၂)ေယာက္လည္း သူတို႔အႀကိဳက္ဆံုး အသံုးအေဆာင္ေတြ လွဴဖို႔ထည့္ၾကပါေတာ့တယ္။

ဒါဟာ ကေလးကေနေပးလိုက္တဲ့ အသိပညာ ဒါနျပဳပံုေလးပါ။

မိမိတို႔ဟာ မဲႏႈိက္တဲ့အခါ အေကာင္းဆံုးကို လိုခ်င္တယ္။ ထီထိုးရင္လည္း အျမင့္ဆံုးဆုကို လိုခ်င္တယ္။ စီးပြားခ်မ္းသာကိုလည္း ကမၻာ့ခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြ ျဖစ္မလာၾကပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မိမိေပးကမ္းမႈျပဳျခင္း မ်ိဳးေစ့စိုက္တုန္းက အေကာင္းဆံုး ကိုယ့္ႏွစ္သက္ဆံုး အရာဝတၳဳမ်ား မေပးကမ္း မလွဴဒါန္းဘဲ အညံ့စားေတြပဲ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခဲ့လို႔ပါပဲ။ လံုးဝကို မေပးကမ္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေတာင္းစားရတဲ့အေျခေနထိ ျဖစ္ၾကရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ဟာ လူကိုျဖစ္ေစ သံဃာကိုျဖစ္ေစ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိမိအႀကိဳက္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဒါနျပဳၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ လက္ခံရရွိတဲ့သူကို စိတ္ခ်မ္းသာေစသလို မိမိရရွိတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အေကာင္းဆံုးေတြ ရရွိမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဟာ သူတစ္ပါးကုိ ေပးကမ္းတဲ့အခါမွာလည္း After you စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေကာင္းတာကုိပဲ ေပးကမ္းၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒါမွသာ မိမိတုိ႔ဟာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ နည္းလမ္းကုိ လုိက္နာရာလည္း ေရာက္မွာပါ။

ျမတ္ဗုဒၶဟာ After you စိတ္ဓာတ္ရွိလုိ႔သာလွ်င္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းကာလပတ္လံုး သူတစ္ပါးေကာင္းစားေရးအတြက္ ခႏၶကုိယ္မွာရွိတဲ့အရာေရာ၊ အျပင္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ဇနီးမယားသားသမီးမ်ားကုိပါ ေပးကမ္းခဲ့တာပါ။ ျမတ္ဗုဒၶျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း သူတစ္ပါးအတြက္ တစ္ရက္ကုိ (၂၄)နာရီရွိရာက (၂၂)နာရီခန္႔ မနားမေန အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိေတြျပဳလုပ္ေပးတာဟာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ After you စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သည္ အသက္ရွင္သမွ်ကာလပတ္လံုး After you စိတ္ဓာတ္ကုိ လက္ကုိင္က်င့္သံုးရမွာပါ။ ဒါမွသာ မိမိတုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္သံသရာမွာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာသုခအစစ္မွန္ကုိ ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလုိ ကေလးေတြကုိေျပာျပေပးၿပီး သူတုိ႔ေလးေတြ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ မွတ္မိတာေတြ မ်ားေပမဲ့လည္း စာေမးပြဲေျဖခ်ိန္ကုိ ငဲ့ညာၿပီး စာရြက္(၂)မ်က္ႏွာခန္႔ ေျဖဆုိခုိင္းလုိက္ပါတယ္။

ကုိင္း-ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ဦးဇင္းစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားလည္း ကေလးေတြလုိ ဗဟုသုတအသိပညာမ်ား တုိးပြားၿပီးမုိ႔ လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔နဲ႔ နီးစပ္ရာကေလးမ်ားကုိလည္း တဆင့္ျပန္လည္ သင္ေပးၾကေပါ့ေလ။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အသိပညာဗဟုသုတၾကြယ္ဝၿပီး အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္......။

အရွင္ေကာမလ ဆန္နီေနမင္း
သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယ
B.A (Buddhism), M.A (Sri Lanka)
Ph.D (Thesis) (သီရိလကၤာ)
ဖုန္း။ 09-33079721. 09-420064265ယဥ္ေက်းမႈကဗ်ာမ်ား

“ေက်ာင္းပိတ္ရက္”

ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဝယ္ အိမ္မွာနားေတာ့။
ေဆာ့ကစားလုိ႔ မေနသင့္တယ္။
ႏုိင္တဲ့ဝန္ကုိ ပါဝင္ထမ္းလုိ႔။
တတ္စြမ္းသမွ် ကူၾကကြယ္။
ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာ သန္႔သန္႔ရွင္းနဲ႔။
အမႈိက္လွည္းက်င္းေနရမယ္။
အားလပ္ခ်ိန္မွာ စာကုိဖတ္ေတာ့။
မွတ္စုမွတ္ရာ သုတၾကြယ္။
စည္းကမ္းရုိေသ ယဥ္ယဥ္ေက်းနဲ႔။
လိမၼာေရးျခား တုိ႔လူငယ္။
ေနာင္တစ္ေခတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေတာ့။
စည္းစနစ္က အေျခခံတယ္။
ႀကိဳးစားကြယ္ တုိးပြားမယ္။ ။ ။

(ကဗ်ာဆရာ ေအာင္သန္းဦး (ေရနံ႔သာ)၊
ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ အပုိင္း(၁) စာအုပ္မွ)

”ျမန္မာမေလး မသိဂၤ ီ”

ျမန္မာမေလး မသိဂၤ ီ၊ စိတ္ထားမြန္ျမတ္သည္။
ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္၊ ျဖဴစင္သည့္။
သစၥာေစာင့္သိ၊ သိကၡာရွိ။
မိမိဇာတိ၊ ျမတ္ႏုိးကာ။
ထံုတမ္းစဥ္လာ၊ ေလးစားတာ။
ျမန္မာ့ရုိးရာ၊ ဓေလ့မ်ား။
ေပ်ာ္ေမြ႕တန္ဖုိးထား။
သနပ္ခါးနဲ႔ ပါးကြက္ျခယ္၊ တစ္ပြင့္ပန္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းတယ္။
အလိမၼာၾကြယ္၊ လွပေဂး။
ျမန္မာ့သမီးေလး။ ။ ။

(ေရနံ႔သာ ေမာင္ေက်ာ္ညႊန္႔၊
ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ အပုိင္း(၁) စာအုပ္မွ)

“ညီက်င့္ဝတ္”

မဟုတ္မမွန္၊ လိမ္ညာစကားကုိ။
မေျပာၾကားနဲ႔ ညီေထြးရယ္။
ပုိးေကာင္ေလးေတြ၊ ၾကင္နာသနားလုိ႔။
သြားမသတ္နဲ႔ ညီညီရယ္။
သူ႔ပစၥည္းကုိ မသိဘဲေပါ့။
ခုိးဝွက္ယူေဆာ့ မျပဳနဲ႔ကြယ္။
ဒီလုိမွကြယ္၊ လူေတြခ်စ္လုိ႔။
ကုိေလးကလည္း ပုိခ်စ္မယ္။
ညီေထြးရယ္၊ မွတ္သားကြယ္။ ။ ။

(ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ အပုိင္း(၁) စာအုပ္မွ)

“ရႈတုိင္းယဥ္”

အေဖ အေမ ျမန္မာေသြးမုိ႔၊ ျမန္မာမေလး အစစ္ပါရွင့္။
ျမန္မာဆန္ေအာင္ တမင္ေရြးလုိ႔၊ စံပယ္ေလးလုိ႔ နာမည္တြင္။
ျမန္မာ့အျမင္ ရႈမၿငီးေအာင္၊ ၾကက္ေတာင္စည္နဲ႔ အလွျပင္။
ျမန္မာ့ရုိးရာ သနပ္ခါးနဲ႔၊ ပါးကြက္က်ားေလး ပါးမွာတင္။
ရင္ဖံုးအက်ၤ ီ ခ်ိတ္ထမီလွနဲ႔၊ ျမန္မာပီသ ဝတ္စားဆင္။
သူမ်ားဟန္ပန္ ဘယ္မတုနဲ႔၊ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ္ခ်စ္ခင္။
ရႈတုိင္းယဥ္ ရႈတုိင္းယဥ္။ ။ ။

(ကဗ်ာဆရာေျမလတ္-ေမာင္ျမင့္သူ
ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္ခန္းစာ အပုိင္း(၁) စာအုပ္မွ)

မနက္ျဖန္ (၁၇.၃.၂၀၁၄) ရက္ဆုိ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္ရြာမွာ ယဥ္ေက်းမႈလိမၼာသင္တန္း သင္ေပးတာ (၁၀)ရက္ျပည့္ၿပီ။ မိမိလုပ္ေပးစရာ တာဝန္ေတြက တျခားေနရာေတြမွာ တျခားစာေမးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြလုပ္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ယူထားေသးတာဆုိေတာ့ ယခုႏွစ္ေတာ့ (၁၀)ရက္ပဲ အားတာမုိ႔ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ သင္တန္းသိမ္းေပးမယ္ဆုိၿပီး ရြာက လူႀကီးေတြကုိ ေျပာလုိက္ရတယ္။

ကေလးေတြကုိ မိမိသင္ေပးသမွ် ဦးေႏွာက္ထဲေရာက္ေအာင္ ယေန႔ (၁၀)ရက္ျပည့္တဲ့ေန႔မွာပဲ သင္သမွ်အလြတ္ရေအာင္ က်က္ခုိင္း၊ ေရးခုိင္း၊ ဆုိခုိင္းလုပ္ေပးလုိက္တာ (၄)နာရီေက်ာ္ ၾကာသြားတယ္။ မနက္ျဖန္စာေမးပြဲမွာေတာ့ အေပၚက ကဗ်ာမ်ားထဲက တစ္ခုကုိ ေျဖခုိင္းဖုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနတယ္။ က်န္တဲ့ေမးခြန္းေတြလည္း ဦးဇင္းစာဖတ္ပရိသတ္ လူႀကီး၊ လူလတ္မ်ား ကေလးေတြေလာက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရွိမရွိသိရေအာင္ မနက္ျဖန္က်ရင္ ေျဖခုိင္းၾကည့္ဦးမွထင္တယ္။

Thursday, March 13, 2014

ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း ပံုရိပ္မ်ား

 လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လေက်ာ္က ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္ရြာသုိ႔ တရားေဟာၾကြရင္း ကေလးမ်ားေက်ာင္းပိတ္ရင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းဖြင့္ၿပီး သင္ေပးခ်င္တယ္။ ဒီရြာက လူႀကီးေတြ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးၾကပါလုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ ယခုေတာ့ ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္ရြာလူႀကီးေတြက ကူညီေပးၾကတာနဲ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း ဖြင့္ျဖစ္လုိ႔ သြားေရာက္သင္ေပးခဲ့တယ္။ ကေလးေတြမ်ားတာနဲ႔ သူငယ္တန္းကေန စတုတၳတန္းထိကုိေတာ့ တျခားခြဲသင္ခုိင္းလုိက္ၿပီး မိမိကေတာ့ ပဥၥမတန္းမွ နဝမတန္းထိ ကေလးမ်ားကိုသာ သင္ေပးလုိက္တယ္။ ကေလးေတြ သင္တန္းတတ္ခ်င္ေအာင္ အဂၤလိပ္လုိပါ ဘာသာေရးစာေပမ်ား ေရးခုိင္းက်က္ခုိင္းေပးလုိက္တယ္။

ကေလးမ်ား  မိမိဘာသာတရားအေၾကာင္း အဓိကလုိက္နာရမဲ့အခ်က္မ်ား ေသခ်ာသိထားဖုိ႔၊ တျခားဘာသာမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိထားဖုိ႔၊ သရဏဂံုသံုးပါးၿမဲဖုိ႔၊ ငါးပါးသီလ ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ အက်ိဳးမ်ားမွန္းသိဖုိ႔၊ ဝိပႆနာအားထုတ္ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာ တကယ့္ခ်မ္းသာစစ္အမွန္ကုိ ရရွိတယ္ဆုိတာသိၿပီး ဆက္လက္က်င့္ႀကံေနထုိင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ ေျပာဆုိသင္ေပးတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြသာ သူတုိ႔ေလးေတြ ျပည့္စံုေနမယ္ဆုိရင္ ဒီဘဝတြင္ ေတာင္းစားရတဲ့ ဘဝေရာက္ေနပါေစ မ်က္ေမွာက္တမလြန္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတာ့ ရရွိေနမွာပါ။

အရွင္ေကာမလ ဆန္နီေနမင္း
(၁၃.၃.၂၀၁၄)

Monday, March 10, 2014

ဒါနျပဳတာျခင္းတူပါလ်က္ ဓမၼဒါနက ပုိျမတ္ရျခင္း

အေပၚက ေခါင္းစဥ္ေလးကုိ စာေရးသူ ခဏခဏ အေမးခံရလြန္းလုိ႔ ေမးေျဖေတြမွာ ေျဖဆုိေပးခဲ့တာ မနည္းေတာ့ပါဘူး။ ခုေတာ့ စာေရးသူရဲ႕ ရဟန္းဒါယကာ၊ ရဟန္းဒါယိကာမတုိ႔ကုိ ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)ဆရာေတာ္မွ အလွဴဒါနတြင္ ဓမၼဒါနျပဳလုပ္ေပးျခင္းက ပုိမုိေကာင္းမြန္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေပးတာေလးကုိ စာဖတ္သူမ်ားလည္း သိရွိနားလည္ၿပီး အက်ိဳးမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ဖုိ႔ရန္ ေရးသားတင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
စာေရးသူရဲ႕ ရဟန္းဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတုိ႔ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပဲခူးၿမိဳ႕က ဆင္းရဲေသာ ရပ္ကြက္တစ္ခုမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ ရွင္ျပဳဖုိ႔ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေႏြရာသီမွာ ရွင္ျပဳေပးျခင္း ကုသုိလ္ျပဳလုပ္ေပးၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိျပဳလုပ္ေပးေနတာကုိ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ကုိ ေလွ်ာက္ၾကေလေတာ့ ဆရာေတာ္က ရွင္ျပဳေပးတယ္ဆုိတာ ေကာင္းမြန္တဲ့ကုသုိလ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ မိမိရွင္ျပဳေပးတဲ့ ကေလးမ်ားသည္ ရွင္ျပဳၿပီး သူတုိ႔အသိဉာဏ္ထဲမွာ ရတနာသံုးပါးအေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း နားလည္မႈမရွိခဲ့ၾကဘူးဆုိရင္ မိမိတုိ႔ရွင္ျပဳေပးျခင္းသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေသာ္လည္း ရွင္ျပဳၾကတဲ့ ကေလးေတြမွာ အက်ိဳးနည္းတဲ့အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုး အက်ိဳးမ်ားေအာင္ ႏွလံုးသားဝယ္ဘုရားတည္ စာေမးပြဲက်င္းပေပးရင္ ပုိေကာင္းလိမ့္မယ္။ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔ ရွင္ျပဳေပးရင္ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်သလဲလုိ႔ေမးေတာ့ သိန္း(၃၀)ေလာက္ ကုန္က်ပါတယ္ဆုိတာနဲ႔ ဆရာေတာ္မွ အဲဒီကုန္က်စရိတ္ကုိ ကေလးေတြ စာေမးပြဲေျဖႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးလုိက္ပါ။
ဒါဆုိ ကေလးေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္ထဲမွာ စာေပေတြ သိရွိလာမယ္။ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း နားလည္လာမယ္။ ပထမဦးဆံုး ကေလးေတြသိဖုိ႔ရန္ အေရးႀကီးတဲ့ သရဏဂံုအေၾကာင္းႏွင့္ ငါးပါးသီလအေၾကာင္းကုိ ဆရာေတာ္ေရးထားတဲ့ သရဏဂံုအစြမ္းအံ့မခန္းစာအုပ္ႏွင့္ သီလအစြမ္းအံ့မခန္းစာအုပ္တုိ႔ကို စာေမးပြဲက်င္းပေပးပါ။ စာေမးပြဲေျဖတဲ့အခါ စာအုပ္ၾကည့္ေျဖခြင့္ေပးလုိက္ပါ။
မည္သူမဆုိ စာေမးပြဲေျဖရင္ လက္လြတ္ေျဖရမယ္ဆုိပါက စာၾကည့္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ဘဲ စာအုပ္ကုိပါ မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ပါ။ စာအုပ္ကုိၾကည့္ေျဖရမယ္ဆုိရင္ လြယ္ပါတယ္ကြာဆုိၿပီး စာအုပ္ကုိ အနည္းဆံုး တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ ဖတ္ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ တစ္ေခါက္ဖတ္ျဖစ္ရင္ကုိ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ သရဏဂံုအစြမ္း၊ သီလအစြမ္းေတြ သိျမင္သြားရင္ သူတုိ႔ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ တမလြန္ဘဝအတြက္ အက်ိဳးမ်ားသြားပါၿပီ။
စာေရးသူကုိလည္း သိကၡာထပ္ၿပီး ဘာလွဴေပးရမလဲလုိ႔ေမးတဲ့အခါ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားေအာင္ ဦးဇင္းေဟာၾကားေပးထားတဲ့ အေမးအေျဖတရားေပါင္း(၁၀)ေခြကုိ တစ္ေခြတည္းေပါင္းထားတဲ့ ေမးေျဖတရားေခြႏွင့္ တရားသီးသန္႔ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေခြေတြကုိ ျဖန္႔ေဝေပးလုိက္ပါလုိ႔ ေျပာဆုိေပးလုိက္ပါတယ္။ စာေရးသူေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေခြေတြဟာ ေဟာတုိင္းမစုေဆာင္းထားတဲ့အတြက္ သံုးေလးေခြသာ မိမိလက္ထဲ ရွိေနတာေလးကုိပဲ ျဖန္႔ေဝေပးရေအာင္ဆုိၿပီး ေပးလုိက္ပါတယ္။ တရားဓမၼမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းဟာလည္း အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးဗဟုသုတမ်ားေစလုိ႔ ဓမၼဒါနကုသုိလ္ပါပဲ။
မိမိတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ အလွဴဒါနနဲ႔ပတ္သတ္ရင္ လွဴဖုိ႔တန္ဖုိ႔ အားသန္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္လုိအလွဴလွဴရင္ အလွဴခံသူမွာ ပုိအက်ိဳးမ်ားမယ္၊ မိမိတုိ႔လွဴဒါန္းသူမွာလည္း ေကာင္းက်ိဳးပုိရမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ မစဥ္းစားမိၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါဟာလည္း မိမိတုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမွာ အားနည္းခဲ့ၾကတဲ့ အစဥ္လာေၾကာင့္ရယ္၊ သူမ်ားလွဴရင္ အလြယ္တကူပဲ မစဥ္းစားဘဲ လွဴဒါန္းလုိက္ၾကတာ ဝါသနာျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။
ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အလွဴဒါနျပဳလုပ္မယ္ဆုိလွ်င္ မိမိနာမည္ႀကီးဖုိ႔၊ မိမိလွဴရဖုိ႔၊ မိမိကုသုိလ္ရဖုိ႔အတြက္ပဲ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ဘယ္အရာကုိလွဴရင္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္၊ အက်ိဳးမ်ားမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္မ်ားကုိပါၾကည့္ၿပီး လွဴဒါန္းမွသာလွ်င္ ကုသုိလ္လည္းရ အက်ိဳးလည္းမ်ားေသာ အလွဴဒါနျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းၾကပါ။
ဦးဇင္း မၾကာမီက ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေခြမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားတြင္ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ယူၾကပါေလ။
          ၁။ Channel
          Digital Inkjet Printing & Advertising
          No.583, သံသုမာလမ္း၊ ကေမၺာဇဘဏ္အနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာ။
          ၂။ Channel
          Digital Inkjet Printing & Advertising
          No.91, အေနာ္ရထာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
          ၃။ Channel
          Digital Inkjet Printing & Advertising
          No.73, ျပည္လမ္း၊ တက္ၾကည္းကုန္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕။
          ၄။ Channel
          Digital Inkjet Printing & Advertising
          No. 249,31 လမ္း၊ ရံုႀကီးရပ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
အထက္ပါ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗြီႏုိင္းဆုိင္မ်ားသည္ ဦးဇင္းရဲ႕ ရဟန္းဒါယိကာ-ကုိေအာင္ကုိႏုိင္+ ရဟန္းဒါယိကာမ-မေအးသီတာတုိ႔ရဲ႕ ဆုိင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔မွ ဓမၼဒါနျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ အားနာျခင္းမရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ယူႏုိင္ၾကပါတယ္။
Saturday, March 1, 2014

မသိမသာ

ေလာကတြင္ ေျပာဆုိေနၾကေသာ “မသိမသာ”ဆုိသည္မွာ လူမသိ သူမသိ မထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ ထုိမသာကိစၥကုိ မည္သူကမွ် မသိလုိက္ေသာေၾကာင့္ လူမသိေသာ မသာကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လူသိနည္းေသာ မသာသည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး မျပဳလုပ္သူျဖစ္၍သာ လူမသိရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသေသာအခါတြင္လည္း သူ႔အတြက္ ဝမ္းနည္းမည့္သူပင္ မရွိေလေသာေၾကာင့္ မသာကိစၥတြင္ လူနည္းစုျဖင့္သာ ကိစၥၿပီးသြားရေလသည္။
Powered by Blogger.