Sunday, October 7, 2012

မိစၦာဒိ႒ိ(၆၂)ပါး

မိစၦာဒိ႒ိအယူမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရေအာင္ အရွင္ဘုရားဆုိဒ္မွာ လူပိန္းကအစ နားလည္ရန္အတြက္ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ လုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ အဲဒါ ခု အခ်ိန္ရသမွ်ေလး ေရးသားတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

မိစၦာဒိ႒ိ(၆၂)ပါးထဲမွာ အတိတ္ဘ၀နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အယူမွားတာက (၁၈)ခု၊ အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အယူမွားတာက (၃၉)ခု၊ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အယူမွားတာက (၅)ခု ေပါင္း(၆၂)ခု ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ တစ္ခုခ်င္းေရးသားျပရမယ္ဆုိရင္

သႆတဒိ႒ိ (၄)မ်ိဳး

၁။ ဘ၀သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရွးကျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေတြးေတာၾကည့္ႏုိင္တဲ့ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ကုိရေသာသူသည္ မိမိဟာ ထုိဘ၀သိန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ဒီနာမည္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္နဲ႔ေနခဲ့ရတာေၾကာင့္ ငါ၏ခႏၶာအိမ္အတၱနဲ႔သတၱ၀ါေတြေနထုိင္တဲ့သတၱေလာကဟာ ၿမဲတယ္လုိ႔ ယူဆျခင္း။

၂။ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သံ၀႗ၬ၊ ၀ိ၀ဋၬကပ္ေပါင္း (၁၀)ကမၻာမွ် ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေတြးေတာႏုိင္တဲ့သူဟာ မိမိဟာ ထုိဘ၀သိန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ဒီနာမည္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္နဲ႔ေနခဲ့ရတာေၾကာင့္ ငါ၏ခႏၶာအိမ္အတၱနဲ႔ သတၱ၀ါေတြေနထုိင္တဲ့သတၱေလာကဟာ ၿမဲတယ္လုိ႔ယူဆျခင္း။

၃။ ကပ္ကမၻာေပါင္း(၄၀)မွ်ေလာက္ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေတြးေတာႏုိင္တဲ့သူဟာ မိမိဟာ ထုိဘ၀သိန္းေပါင္း မ်ားစြာတြင္ ဒီနာမည္၊ အမ်ိဳးအႏြယ္နဲ႔ေနခဲ့ရတာေၾကာင့္ ငါ၏ခႏၶာအိမ္အတၱနဲ႔ သတၱ၀ါေတြေနထုိင္တဲ့သတၱေလာကဟာ ၿမဲတယ္လုိ႔ယူဆျခင္း။

၄။ စ်ာန္အဘိဉာဏ္မရဘဲ မိမိစိတ္ကူးႀကံဆ ထင္ျမင္လာတဲ့အတုိင္း အတၱနဲ႔သတၱေလာကဟာ ၿမဲတယ္လုိ႔ယူဆျခင္း။

ဧကစၥသႆတဒိ႒ိ (၄)မ်ိဳး

၅။ ကမၻာပ်က္ေသာအခါ ေကာင္းမႈရွိတဲ့သူဟာ ဒုတိယစ်ာန္ဘံုစတဲ့ အထက္ဘံုမ်ားသုိ႔ေရာက္ၿပီး မေကာင္းမႈရွိတဲ့သူဟာ အ၀ီစိငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၾကရတယ္။ က်န္တဲ့ဘံုဌာနအားလံုးဟာ ကမၻာပ်က္ရင္ ပ်က္စီးသြားၾကတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ ကမၻာသစ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာရန္ေရာက္တဲ့အခါ သတၱ၀ါမရွိေသးတဲ့ ျဗဟၼာ့ဗိမာန္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီျဗဟၼာ့ဗိမာန္ကုိ ကံကုန္လုိ႔လည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္လုိ႔လည္းေကာင္း အဘႆရဘံုမွ ျဗဟၼာတစ္ဦးဟာ ျဗဟၼာဗိမာန္မွာ အစဦးဆံုး ျဗဟၼာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္လာတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ျဗဟၼာႀကီးမွ က်န္တဲ့ျဗဟၼာမ်ား ျဖစ္လာရင္ေကာင္းမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးတဲ့အခါ အဘႆရဘံုမွ သက္တမ္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကံကုန္လုိ႔လည္းေကာင္း က်န္ျဗဟၼာမ်ား လည္း ေရာက္လာၾကတယ္။ ေနာက္မွျဗဟၼာ့ဗိမာန္ေရာက္တဲ့သူမ်ားဟာ ျဗဟၼာျပည္ကေန လူ႔ျပည္ေရာက္ၿပီး လူ႔ျပည္မွာ ေရွးျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဗဟၼာ့ဗိမာန္တြင္ ျဗဟၼာျဖစ္ခဲ့တဲ့အဆင့္ထိသာ ဆင္ျခင္ႏုိင္ၿပီး ထုိထက္မၾကည့္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ထုိသူမ်ားဟာ ငါတုိ႔ျဗဟၼာျပည္ျဖစ္စဥ္က ျဗဟၼာမင္းႀကီးဟာ သူကအရင္ ျဗဟၼာျပည္ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ၿပီး ခုထိလည္း ျဗဟၼာျပည္မွာ တည္ေနတယ္။ ငါတုိ႔ကေတာ့ ခု လူ႔ျပည္ကုိေရာက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဗဟၼာမင္းႀကီးရဲ႕ ခႏၶာမွာရွိတဲ့ အတၱနဲ႔သတၱေလာကဟာ ၿမဲတယ္။ ငါတုိ႔ကေတာ့ မၿမဲဘူးလုိ႔ အယူရွိၾကတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ျဗဟၼာ့ဗိမာန္မွာ ပထမဦးဆံုး ျဗဟၼာျဖစ္တဲ့ ျဗဟၼာႀကီးကလည္း ငါဟာ ေနာက္ျဗဟၼာေတြေရာက္လာရင္ေကာင္းမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးတဲ့အခါ သူတုိ႔ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ငါ့ဟာ ခု ဒီျဗဟၼာ့ဗိမာန္မွာပဲ တည္ရွိေနေသး တယ္။ ေနာက္မွျဖစ္တဲ့ျဗဟၼာေတြက မရွိၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ငါသာလွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ငါသာလွ်င္ၿမဲတယ္။ က်န္တာ မၿမဲဘူး။ တခ်ိဳ႕ၿမဲတယ္။ တခ်ိဳ႕ မၿမဲဘူးလုိ႔ အယူရွိျခင္း။ (ကုသုိလ္ကံ အက်ိဳးေပးကုိ ေသခ်ာမသိလုိ႔ သက္ရွည္ျခင္းကုိ ၿမဲတယ္။ သက္တုိျခင္းကုိ မၿမဲဘူးလုိ႔ ယူဆၾကတာ)

၆။ စားခ်ိန္ကုိေမ့သည့္တုိင္ေအာင္ အေပ်ာ္ၾကဴးတဲ့နတ္ေတြဟာ စားခ်ိန္မစားတဲ့အတြက္ ေသလြန္ၿပီး လူ႔ျပည္ေရာက္လာကာ ေရွးကနတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ဘ၀ကုိ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာအခါ နတ္ျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ နတ္ေတြရဲ႕ အတၱနဲ႔သတၱေလာကဟာ ၿမဲတယ္။ ငါတုိ႔က်ေတာ့ မၿမဲလုိ႔ ေသခဲ့ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမဲ၊ တခ်ိဳ႕မၿမဲလုိ႔ အယူရွိျခင္း။ (ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အစားစာခ်ိန္ မစားဘဲ ေပ်ာ္ပါးလြန္လုိ႔ ေသရတာကို မသိဘဲ စားခ်ိန္တန္စားတဲ့နတ္ေတြကုိ သူတုိ႔လုိမေသလုိ႔ ၿမဲတယ္။ သူတုိ႔က်ေတာ့ မၿမဲဘူးလုိ႔ အယူမွားတာ)

၇။ ေဒါသႀကီးလုိ႔ ေသခဲ့ရတဲ့နတ္ေတြက လူ႔ျပည္ေရာက္တဲ့အခါ ေရွးကနတ္ျဖစ္ရတာကုိ ျပန္ျမင္ႏုိင္လုိ႔ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူတုိ႔က ေသရလုိ႔ မၿမဲဘူး။ ေဒါသမျဖစ္တဲ့နတ္ေတြေတာ့ ၿမဲတယ္လုိ႔ တခ်ိဳ႕ၿမဲ၊ တခ်ိဳ႕ မၿမဲလုိ႔ အယူွမွားျခင္း။ (ကုိယ့္ေဒါသႀကီးလုိ႔ နတ္ဘ၀ေသရတာကုိ ေဒါသမႀကီးသူေတြနဲ႔သြားယွဥ္ၿပီး ၿမဲတယ္၊ မၿမဲဘူးလုိ႔ အယူမွားၾကတာ)

၈။ မိမိဉာဏ္တြင္ ထင္ျမင္လာတဲ့အတုိင္း စိတ္ကူးနဲ႔ႀကံဆၿပီး မ်က္စိ၊ နားစတဲ့ ရုပ္တရားေတြကေတာ့ ပ်က္စီးတဲ့အတြက္ မၿမဲဘူး။ စိတ္ကေလးေတာ့ ေသလည္းမေသဘူး။ ေဖာက္ျပန္ျခင္းလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿမဲတယ္။ ရုပ္တရားေတြကေတာ့ မၿမဲဘူးလုိ႔ မိမိထင္တဲ့အတုိင္းယူဆတဲ့အယူမွား။

အႏၱာနႏၱဒိ႒ိ (၄)မ်ိဳး

၉။ အခ်ိဳ႕ေလာကီစ်ာန္ရတဲ့သူေတြဟာ မိမိတုိ႔ရတဲ့စ်ာန္ေလးပြားမ်ားတဲ့အခါ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ရၿပီး ေလာကဟာ အဆံုးရွိတယ္၊ လွည့္ပတ္သြားလာႏုိင္တဲ့ခရီးရွိတယ္လုိ႔ အယူရွိျခင္း။

၁၀။ အခ်ိဳ႕ေလာကီစ်ာန္ရတဲ့သူေတြဟာ မိမိတုိ႔ရတဲ့စ်ာန္ေလးပြားမ်ားတဲ့အခါ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ရၿပီး ေလာကဟာ အဆံုးမရွိဘူး၊ အပုိင္းအျခားလည္း မရွိဘူးလုိ႔ အယူရွိျခင္း။

၁၁။ အခ်ိဳ႕ေလာကီစ်ာန္ရတဲ့သူေတြဟာ မိမိတုိ႔ရတဲ့စ်ာန္ေလးပြားမ်ားတဲ့အခါ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ရၿပီး ေလာကတြင္ အေပၚနဲ႔ေအာက္ဟာ အဆံုးရွိတယ္၊ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကေတာ့ အဆံုးမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေလာကဟာ အဆံုးလည္းရွိတယ္။ အဆံုးလည္းမရွိဘူးလုိ႔ အယူရွိျခင္း။

၁၂။ တခ်ိဳ႕က မိမိဘာသာစဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ေလာကဟာ အဆံုးရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးမရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးရွိ၊ မရွိလည္း မဟုတ္။ တကယ္ေတာ့ ေလာကဟာ အဆံုးရွိလည္းမဟုတ္၊ အဆံုးမရွိလည္း မဟုတ္ဟု အယူရွိျခင္း။ (အေပၚက သံုးဦးရဲ႕အယူကုိ ျငင္းတဲ့လူရဲ႕အယူ)

အမရာ၀ိေကၡပဒိ႒ိ(၄)မ်ိဳး

၁၃။ သူမ်ားက ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္အေၾကာင္းကုိေမးလွ်င္ ေျဖရပါမႈကား မွားမည္ေၾကာက္၍ ဟုိအယူလည္း ငါမယူ၊ ဒီအယူလည္း ငါမယူ၊ ဟုိဟာဒီဟာ ဘယ္ဟာမွမယူတာလည္း မဟုတ္စသည္ျဖင့္ စကားလြဲယူေသာ အယူ၀ါဒ။

၁၄။ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ကုိ ေသခ်ာမသိဘဲ ေျဖၾကားလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ထိခုိက္ျခင္းစတဲ့ ဥပါဒါန္မ်ားျဖစ္ရင္ ငါ့အားအႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆုိၿပီး ဟုိအယူလည္း ငါမယူ၊ ဒီအယူလည္း ငါမယူ၊ ဟုိဟာဒီဟာ ဘယ္ဟာမွမယူတာလည္း မဟုတ္စသည္ျဖင့္ ဥပါဒါန္ေၾကာက္လုိ႔ စကားလြဲယူေသာ အယူ၀ါဒ။

၁၅။ မိမိက ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ကုိ ေသခ်ာမသိဘဲေျဖဆုိလွ်င္ မိမိကအေျဖကုိ ပညာရွိေတြက စစ္ေဆးရင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ဆုိးလုိ႔ ဟုိအယူလည္း ငါမယူ၊ ဒီအယူလည္း ငါမယူ၊ ဟုိဟာဒီဟာ ဘယ္ဟာမွမယူတာလည္း မဟုတ္စသည္ျဖင့္ မိမိအယူ၀ါဒမွားရင္ ပညာရွိမ်ားကဲ့ရဲ႕မည္ဆုိးလုိ႔ စကားလြဲယူေသာ အယူ၀ါဒ။

၁၆။ မိမိက ဘာအသိဉာဏ္မွ်မရွိသျဖင့္ သူတစ္ပါးကေမးလွ်င္လည္း မင့္က တမလြန္ရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒါမွန္တယ္လုိ႔ ေျဖဆုိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါဟာ ဟုိအယူလည္း ငါမယူ၊ ဒီအယူလည္း ငါမယူ၊ ဟုိဟာဒီဟာ ဘယ္ဟာမွမယူတာလည္း မဟုတ္စသည္ျဖင့္ ပညာနည္းၿပီး ကတ္သီးကတ္သတ္လုပ္ကာ စကားလြဲယူေသာ အယူ၀ါဒ။

အဓိစၥသမုပၸႏၷဒိ႒ိ (၂)မ်ိဳး

၁၇။ စိတ္တရားနာမ္မရွိတဲ့ အသညသတ္ျဗဟၼာသည္ ပဋိသေႏၶသညာစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ အသညသတ္ျဗဟၼာကေန လူ႔ျပည္ေရာက္ကာ တရားအားထုတ္ေသာ္ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာ သျဖင့္ အသညသတ္ျဗဟၼာဘ၀ကေန စုေတခါနီးျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိသေႏၶသညာျဖစ္ေပၚလာျခင္း ကုိ ေအာက္ေမ့ဆင္ႏုိင္ၿပီး ထုိထက္ဘ၀ေတြကုိ မဆင္ျခင္ႏုိင္။ ဒါနဲ႔ သူက အတၱနဲ႔သတၱေလာကဟာ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ငါဟာ ေရွးမွာလည္းမရွိခဲ့ဘဲ ခုဘ၀မွထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတၱနဲ႔သတၱေလာကဟာ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ အယူမွားမႈ။

၁၈။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိဉာဏ္ျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆသည့္အတုိင္း စိတ္ကူးသက္သက္ျဖင့္ အတၱနဲ႔သတၱေလာကဟာ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ အယူမွားမႈ။

အပရႏၱာႏုဒိ႒ိ (၄၄)မ်ိဳး

ဥဒၵမာဃာတနိတ သညီ၀ါဒ (ေသၿပီးေနာက္ သညာအယူရွိသူ (၁၆)မ်ိဳး)

၁၉။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတယ္။ ေသသြားေပမဲ့ ပ်က္စီးမသြားဘူး။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၀။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိ။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၁။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ မရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၂။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္တာလည္း မဟုတ္၊ မေဖာက္ျပန္တာလည္း မဟုတ္။ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၃။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတယ္။ ေသသြားေပမဲ့ ပ်က္စီးမသြားဘူး။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၄။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားမရွိဘူး။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၅။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတာလည္း ဟုတ္ႏုိင္တယ္။ အဆံုးအပုိင္းျခားမရွိတာလည္း ဟုတ္ႏုိင္တယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၆။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတာလည္းမဟုတ္၊ အဆံုးအပုိင္းျခားမရွိတာလည္း မဟုတ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၇။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ တစ္ခုတည္းေသာ အမွတ္သညာသာရွိတယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၈။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမွတ္သညာရွိတယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၂၉။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ က်ဥ္းငယ္တဲ့ကသုိဏ္းအာရံုတြင္ျဖစ္တဲ့ အမွတ္သညာရွိ တယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၀။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ တုိးပြားတဲ့ပမာဏရွိေသာ ကသုိဏ္းအာရံုတြင္ျဖစ္တဲ့ အမွတ္သညာ ရွိတယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၁။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ စင္စစ္ခ်မ္းသာရွိတယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၂။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ စင္စစ္ဆင္းရဲရွိတယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၃။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲရွိတယ္။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၄။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမရွိ။ ေသသြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးျခင္း မရွိ။ အမွတ္သညာေလးရွိေသးတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

ဥဒၶမာဃာတနိတ အသညီ၀ါဒ (ေသၿပီးေနာက္ သညာမရွိ အယူ(၈)မ်ိဳး)

၃၅။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတယ္၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၆။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိ၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၇။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ု အယူမွားျခင္း။

၃၈။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတာလည္း မဟုတ္။ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိတာလည္း မဟုတ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၃၉။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၀။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားမရွိဘူး။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၁။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ အဆံုးအပုိင္းျခား မရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၂။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတာလည္း မဟုတ္။ အဆံုးအပုိင္းျခားမရွိတာလည္း မဟုတ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ မရွိလုိ႔ အယူမွားျခင္း။

ဥဒၶမာဃာတနိတ ေန၀သညီ နာသညီ၀ါဒ (ေသၿပီးေနာက္ သညာရွိလည္းမဟုတ္၊ မရွိလည္းမဟုတ္ အယူ(၈)မ်ိဳး

၄၃။  အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ ရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၄။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိ၊ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ ရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၅။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၆။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းရွိတာလည္း မဟုတ္၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိတာလည္း မဟုတ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၇။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းအျခားရွိတယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၈။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပိုင္းျခားမရွိ။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာ ရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၄၉။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္၊ အဆံုးအပုိင္းျခား မရွိတာလည္း ဟုတ္တယ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၀။ အသက္၀ိညာဥ္အတၱေလးဟာ အဆံုးအပုိင္းျခားရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အဆံုးအပုိင္းျခားမရွိတာလည္း မဟုတ္။ ေသၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အမွတ္သညာရွိတာလည္း မဟုတ္၊ အမွတ္သညာမရွိတာလည္း မဟုတ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

ဥေစၦဒ၀ါဒ (ျပတ္စဲအယူ (၇)မ်ိဳး)

၅၁။ တခ်ိဳ႕က ခႏၶာကုိယ္အတၱႀကီးဟာ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာတုိ႔ရဲ႕ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေ၀းျဖစ္ၿပီး မိဘတုိ႔မွ ေပါက္ဖြားလာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္အတၱႀကီး ပ်က္စီးသြားရင္ ဘာမွမရွိေတာ့လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၂။ အေပၚကအယူရွိတဲ့လူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန လူမွာျဖစ္တဲ့ အတၱဟာ လံုး၀ျပတ္တာ မဟုတ္ေသး။ နတ္ေတြမွာ အစာအာဟာရနဲ႔ ရုပ္ရွိတဲ့ အျခားအတၱေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအတၱဟာ ကုိယ္ေကာင္ပ်က္စီးမွ လံုး၀ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၃။ အေပၚကအယူရွိတဲ့လူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန နတ္ေတြမွာျဖစ္တဲ့ အတၱဟာ လံုး၀ျပတ္ေသးတာ မဟုတ္ေသး။ ရူပျဗဟၼာ့ျပည္တြင္ စ်ာန္စိတ္ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ အဂၤါႀကီးငယ္တုိ႔နဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ အျခားအတၱေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအတၱဟာ ကုိယ္ေကာင္ပ်က္စီးမွ လံုး၀ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၄။ အေပၚကအယူရွိတဲ့လူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန ရူပျဗဟၼာေတြရဲ႕ အတၱဟာ လံုး၀ျပတ္ေသးတာ မဟုတ္ေသး။ အာကာသာနဥၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုတြင္ အျခားအတၱေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအတၱဟာ ကုိယ္ေကာင္ပ်က္စီးမွ လံုး၀ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၅။ အေပၚကအယူရွိတဲ့လူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန အာကာသာနဥၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုက အတၱသည္ လည္း လံုး၀ျပတ္ေသးတာ မဟုတ္ေသး။ ၀ိညာဏဥၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုတြင္ အျခားအတၱေတြ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအတၱဟာ ကုိယ္ေကာင္ပ်က္စီးမွ လံုး၀ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၆။  အေပၚကအယူရွိတဲ့လူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန ၀ိညာဏဥၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုက အတၱသည္လည္း လံုး၀ျပတ္ေသးတာ မဟုတ္ေသး။ အာကိဥၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘံုတြင္ အျခားအတၱေတြ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအတၱဟာ ကုိယ္ေကာင္ပ်က္စီးမွ လံုး၀ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၇။ အေပၚကအယူရွိတဲ့လူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန အာကိဥၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘံုက အတၱသည္လည္း လံုး၀ျပတ္ေသးတာ မဟုတ္ေသး။ ေန၀သညာနာသညာယတနျဗဟၼာ့ဘံုတြင္ အျခားအတၱေတြ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအတၱဟာ ကုိယ္ေကာင္ပ်က္စီးမွ လံုး၀ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန၀ါဒ (မ်က္ေမွာက္တြင္ ခံစားရတဲ့ နိဗၺာန္အယူ(၅)မ်ိဳး)

၅၈။ ကာမဂုဏ္ငါးပါးနဲ႔ျပည့္စံုစြာ ခံစားရတဲ့ အတၱ (ပုဂၢိဳလ္)ဟာ မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၅၉။ အထက္ပါအယူရွိသူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန ကာမဂုဏ္ငါးပါးခ်မ္းသာဟာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး တတ္တဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲတရားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတာမုိ႔ ၀မ္းနည္းပူေဆြးစိတ္ဆင္းရဲျခင္းေတြ ျဖစ္ေန တာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစစ္ မဟုတ္ေသး။ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရတုိ႔နဲ႔တကြျဖစ္ၿပီး နီ၀ရဏတုိ႔မွ ကင္းဆိတ္တဲ့ ရူပပဌမစ်ာန္ခ်မ္းသာခံစားရတဲ့ အတၱသာ မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၆၀။ အထက္ပါအယူရွိသူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန ရူပပဌမစ်ာန္မွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရတရားတုိ႔ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစစ္ မဟုတ္ေသး။ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရကုိလြန္ေျမာက္တဲ့ ဒုတိယစ်ာန္ခံစားရတဲ့ အတၱသာ မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၆၁။ အထက္ပါအယူရွိသူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန ဒုတိယစ်ာန္မွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ႏွစ္သိမ္းျခင္းပီတိ စိတ္တက္ၾကြျခင္း ရွိေသးတာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစစ္ မဟုတ္ေသး။ ပီတိကုိလြန္ေျမာက္ၿပီး ကာယိကသုခ၊ ေစတသိကသုခတုိ႔နဲ႔ ျပည့္စံုေသာ တတိယစ်ာန္ခံစားရတဲ့ အတၱသာ မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္လုိ႔ အယူမွားျခင္း။

၆၂။ အထက္ပါအယူရွိသူကုိ တျခားတစ္ေယာက္ကေန တတိယစ်ာန္မွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ခ်မ္းသာျခင္းသုခ ရွိေသးတာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစစ္ မဟုတ္ေသး။ သုခလည္းမရွိ၊ ဒုကၡလည္းမရွိတဲ့ ထက္၀န္းက်င္စင္ၾကယ္ျခင္း စတုတၳစ်ာန္ခံစားရတဲ့ အတၱသာ မ်က္ေမွာက္နိဗၺာန္လုိ႔ အယူမွားျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါမိစၦာဒိ႒ိအယူ(၆၂)မ်ိဳးကုိ ဦးဇင္းအသိဉာဏ္ရွိသမွ် ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဆုိလုိခ်က္လည္းပါေအာင္၊ လူပိန္းကအစနားလည္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။ ပညာရွင္မဟုတ္ေသးတဲ့ ဦးဇင္းရဲ႕ေရးသားမႈထဲမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားပါရွိရင္လည္း ပညာရွင္မျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ နားလည္ေပးၾက ပါေလ။

မိမိတုိ႔ဘာသာ မိစၦာဒိ႒ိ(၆၂)မ်ိဳးကုိ ေလ့လာခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ (ဒီဃနိကာယ္၊ သီလကၡန္ ပါဠိေတာ္၊ ျဗဟၼဇာလသုတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္(၁)တြင္လည္းေကာင္း ဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။

1 comments:

Aung Hlaing U said...

သာဓုပါဘုရား။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါဘုရား။

Post a Comment

Powered by Blogger.