Friday, September 28, 2012

ပုထုဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာနဲ႔ပတ္သတ္၍

ပုထုဇဥ္မွန္သမွ် အရူးေတြပဲလုိ႔ အရွင္ဘုရားတုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာၾကားခဲ့တာဆုိေတာ့ ပုထုဇဥ္ရဟန္း ေတာ္ေတြမွန္သမွ်ဟာ အရူးေတြပဲမုိ႔ အရွင္ဘုရားတုိ႔သံဃာေတြရဲ႕ ေျပာဆုိေဟာၾကား ခ်က္ေတြကုိ တပည့္ေတာ္က ဘယ္လုိလုပ္ ယံုရမလဲဘုရားတဲ့။

အဲဒီလုိေျပာလာတဲ့အတြက္ ဦးဇင္းက က်မ္းဂန္ေပါင္းစံုကုိ ရွာေဖြၾကည့္တဲ့အခါ ပုထုဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာလုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ပါဠိေတာ္စာအုပ္မ်ားမွာ မေတြ႕ရဘဲ ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ အက်ယ္ဖြင့္ဆုိေရးသားေသာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ ဥပမာေပးဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြမွာသာ "ဥမၼတၱေကာ ၀ိယ ဟိ ပုထုဇၨေနာ။ ဥမၼတၱေကာ ၀ိယ ဗာလပုထုဇၨေနာ"လုိ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။

မူလပဏၰာသ၊ အ႒ကထာ၊ အတြဲ(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ(၂၇)မွာ "ဥမၼတၱေကာ ၀ိယ ဟိ ပုထုဇၨေနာဆုိတဲ့ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါ အ႒ကထာဆရာက ပုထုဇဥ္ေတြဟာ မၿမဲတဲ့တရားေတြကုိ ၿမဲတယ္ထင္ၿပီး တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ပထ၀ီဆုိတဲ့ ေျမႀကီးကုိလည္း မာသေဘာ၊ ေပ်ာ့သေဘာေလးသာရွိတာမုိ႔ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္တယ္လုိ႔ မသိဘဲနဲ႔ ဒါက ငါ့ေျမ၊ ဒါက သူ႔ေျမဆုိၿပီး ေဖာက္ျပန္တဲ့မွားယြင္းတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိရင္ အရူးဟာ အမွန္တရားကုိ အမွန္တုိင္း မသိျမင္သလုိ ပုထဇဥ္ေတြဟာ အဲဒီလုိကိေလသာတရားေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အရူးနဲ႔တူတယ္လုိ႔ ရွင္းလင္းေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေပးထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ဆံပင္ေကာင္းတဲ့လူကလည္း ငါ့ဆံပင္ေလးက ေကာင္းတယ္၊ လွတယ္လုိ႔ တဏွာနဲ႔ႏွလံုးသြင္းၾကသလုိ အျခားပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဆံပင္ေကာင္းသူကုိျမင္ရင္ သူ႔ဆံပင္ေလးက လွလုိက္တာစသည္ျဖင့္ တဏွာဒိ႒ိေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆံပင္၊ မ်က္စိ၊ သြားစတဲ့ သတၱ၀ါတုိင္းရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္က (၃၂)ပါးေသာ ေကာ႒ာသေတြဟာ ပုတ္သုိးယုိးစီးကာ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ပ်က္စီးေနတယ္ဆုိတာကုိ မသိၾကလုိ႔ပါ။ အဲဒီလုိ အမွန္ကုိ အမွန္တုိင္း မသိျမင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ အရူးနဲ႔တူတဲ့ခ်ိန္လုိ႔ သတ္မွတ္ရပါမယ္။

ဒါျပင္ အရူးနဲ႔တူတဲ့ပုထုဇဥ္ဆုိတာ ဒါက ယုတၱိရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆုိတာကုိ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္ဘဲနဲ႔ တစ္ခုခုေသာ ေကာင္းမႈကုိျပဳလုပ္ရင္ ဥပါဒါန္အစြဲနဲ႔ ဘ၀ေတြကုိ ေတာင္းတတတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိေတာ့ အရူးဟာ ေကာင္းမေကာင္းကုိ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္တတ္သလုိ ေကာင္းမႈလုပ္ရင္ နိဗၺာန္ကုိဆုမေတာင္းဘဲ နတ္ခ်မ္းသာ၊ လူခ်မ္းသာေတြကုိ ေတာင္းတၾကတဲ့လူေတြကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကာင္းမႈလုပ္ရင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတစ္ခုကုိပဲ အာရံုျပဳရင္ ျပည့္စံုပါၿပီ။ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေတြကုိ ေတာင္းတစရာ မလုိပါဘူး။

ဥပမာ-မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္ကုိ သြားတဲ့လူဟာ လမ္းမွာျဖတ္သန္းသြားရမဲ့ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးစတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကုိ ေရာက္ရပါလုိ၏လုိ႔ ဆုေတာင္းစရာ မလုိပါဘူး။ ကုိယ္က ရန္ကုန္ကုိသြားေနတယ္ဆုိမွေတာ့ အလယ္ကၿမိဳ႕ေတြဟာ မေရာက္ခ်င္လည္း ေရာက္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိက နိဗၺာန္ကုိဆုေတာင္းလုိက္ရင္ မိမိနိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေတြဆုိတာ ျဖစ္ေနရဦးမွာပါ။ 

ပုထုဇဥ္ေတြဟာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ရင္ အရူးနဲ႔တူတယ္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိျပျခင္းပါ။ အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အမွန္ကုိအမွန္လုိ႔သိတဲ့အတြက္ တက္မက္စရာေတြ၊ ေဒါသျဖစ္စရာေတြကုိ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာက ပုထုဇဥ္ေတြထက္ အမ်ားႀကီးသာလြန္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ေတြဟာ မၿမဲတဲ့ရုပ္တရားကုိ ၿမဲတယ္ထင္ၿပီး ႏွစ္သက္တာေတြ၊ မုန္းတီးတာေတြ၊ ေတြးေ၀မႈေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပုထုဇဥ္နဲ႔အရိယာတုိ႔ဟာ တရားသေဘာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမွန္ကုိ အမွန္တုိင္းမျမင္တဲ့အတြက္ အရူးနဲ႔တူတယ္လုိ႔ ဆုိလုိျခင္းတာပါ။ အရူးဟာ ေကာင္းတာဆုိးတာ မခြဲျခားႏုိင္သလုိ ပုထုဇဥ္ေတြကလည္း မၿမဲတာေတြကုိ ၿမဲတယ္ထင္ၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္နဲ႔အရိယာတုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပရာမွာ ပုထုဇဥ္ဟာ အရူးနဲ႔တူတယ္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပုထုဇဥ္ေတြဟာ တရားနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အမွန္ကုိ အမွန္တုိင္း မျမင္တဲ့ေနရာမွာသာ အရူးနဲ႔တူတာပါ။ မိမိတုိ႔က မၿမဲတဲ့အရာေတြကုိ ၿမဲတယ္ထင္ၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသေတြျဖစ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီေလာဘ၊ ေဒါသ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ အရူးျဖစ္ခ်ိန္လုိ႔ မွတ္ရပါမယ္။ က်န္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ အရူးမဟုတ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ဥမၼတၱေကာ ၀ိယ ဟိ ပုထုဇၨေနာလုိ႔ (အဘိ၊ ႒၊ ၂၊ ၁၇၆)။ (မ၊ ႒၊ ၁၊ ၂၇)။ (ပဋိသံ၊ ႒၊ ၂၊ ၅၆)တုိ႔မွာ ဖြင့္ဆုိျပထားသလုိ ဥမၼတၱေကာ ၀ိယ ဗာလပုထုဇၨေနာလုိ႔ (သံ၊ ႒၊ ၂၊ ၃၉)။ (သာရတၳ၊ ဋီ၊ ၃၊ ၁၃၉)တုိ႔မွာ ဖြင့္ဆုိျပထားပါတယ္။

ဦးဇင္းဆီမွာ ပိဋကတ္သံုးပံုစီဒီေခြ၊ အြန္လုိင္းတိပိဋက၊ ပါဠိေတာ္၊ ျမန္မာျပန္ PDF ဖုိင္မ်ားသာရွိၿပီး အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားရဲ႕ ျမန္မာျပန္၊ နိႆယမ်ား မရွိတဲ့အတြက္ မိမိတက္သိသမွ်ေလးနဲ႔သာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားကုိ ျမန္မာျပန္ေပးလုိက္တာမုိ႔ အားနည္းခ်က္၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက နားလည္ေပးၾကပါေလ။ စာဖတ္ပရိသတ္အားလံုး အသိပညာတုိးပြားၿပီး အရူးျဖစ္ေနခ်ိန္ နည္းပါးပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္.....။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.