Sunday, September 2, 2012

အာပတ္နဲ႔တကြ စုေတလွ်င္ (၅)

ေသခါနီးလူရဲ႕အနားမွာ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈေတြကုိျပန္အာရံုျပဳႏုိင္ေအာင္ ေျပာဆုိေပးႏုိင္သူ၊ သူ႔အတြက္ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုလွဴဒါန္းေပးၿပီး အာရံုျပဳႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သူ၊ ဒီပစၥည္ေလးဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ဆီကုိလွဴေပးတာ၊ ဒီေကာင္းမႈေလးကုိ အာရံုျပဳေပးပါလုိ႔ ေျပာဆုိေပးႏုိင္သူ၊ တရားစကားမ်ား ေျပာေပးႏုိင္သူ၊ တရားေခြမ်ား ဖြင့္ေပးသူတုိ႔သာလွ်င္ ေသခါနီးလူရဲ႕အနီးမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ ေနသင့္ပါတယ္။ လူမ်ားရင္ ေသခါနီးလူဟာ အဲဒီနေဘးလူေတြရဲ႕ ၀မ္းနည္း၊ ငုိေၾကြးတာ၊ သံေယာဇဥ္တြယ္တာ၊ စိတ္မခ်တာစတဲ့ မေကာင္းတာေတြကုိ အာရံုျပဳမိၿပီး မေကာင္းနိမိတ္ထင္ကာ မေကာင္းဘံုကုိေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခါနီးလူရဲ႕အနားမွာ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္သူသာ ေနေပးရမယ္ဆုိတာ သတိထားၾကပါေလ။

ေသခါနီးမွ ေကာင္းမႈလုပ္လုိက္လုိ႔ ေကာင္းတဲ့ဘံုကုိ အက်ိဳးေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အရင္က မေကာင္းတာေတြပဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆုိရင္ေတာ့ ခဏတာသာ ေကာင္းတဲ့ဘံုကုိေရာက္ၿပီး သူမေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ျပန္လည္ခံစားရပါမယ္။ ဥပမာ-ေသခါနီးမွာ ေကာင္းမႈလုပ္ၿပီး ေကာင္းတဲ့အာရံုေၾကာင့္ လူျပည္ေရာက္သြားေသာ္လည္း အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ အရင္က မေကာင္းတာေတြပဲ လုပ္ခဲ့ရင္ လူျဖစ္ၿပီး လူခ်င္းမတူတဲ့ စြံ႔အနားမၾကား၊ ဒုကၡိတ၊ ေရာဂါမ်ားျခင္း၊ ေမြးၿပီးခဏေသျခင္း၊ ဆင္းရဲႏံုျခာတဲ့ဘ၀ျဖစ္ျခင္း၊ ဉာဏ္ထုိင္မႈိင္ျခင္းစတဲ့ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ လူျပည္မဟုတ္ဘဲ နတ္ျပည္ ေရာက္သြားရင္လည္း နတ္ျခင္းမတူဘဲ စည္းစိမ္းနည္းပါးျခင္း၊ အၿခံအရံနည္းပါးျခင္း၊ ရုပ္ေရႏံုျခာျခင္းစတဲ့ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရပါမယ္။

တခ်ိဳ႕က အထင္မွားေနၾကတဲ့အယူေလးေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေသခါနီးမွလုပ္တဲ့ကုသုိလ္က အရင္အက်ိဳးေပးသလဲ၊ ေသခါနီးမွ ေကာင္းမႈလုပ္ရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ေကာင္းတဲ့ဘံုေရာက္တယ္ဆုိေတာ့ ေသခါနီးမွလုပ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးၾကသူမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေသခါနီးမွ ေကာင္းမႈလုပ္လုိ႔ ေကာင္းတဲ့ဘံုကုိအက်ိဳးေပးေသာ္လည္း မိမိေသခါနီး တြင္ ေကာင္းမႈလုပ္ဖုိ႔ရန္ ဘယ္လုိေသျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ေသမလဲဆုိတာ မသိႏုိင္ပါ။ ဥပမာ-ရုတ္တရက္ ေသသြားႏုိင္တဲ့ ေသျခင္းမ်ားနဲ႔ေသသြားရင္ ဘယ္မွာေကာင္းမႈလုပ္ႏုိင္မလဲ၊ မိမိဘယ္ခ်ိန္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြေရွ႕မွာ ေသရမယ္ဆုိတာေရာ ဘယ္သူကႀကိဳတင္သိႏုိင္မလဲ ဆုိတာေတြ ရွိေသးသည့္အတြက္ မေသခင္ အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေန႔စဥ္လုပ္ၿပီး မိမိစိတ္မွာ ကုသုိလ္အာရံုမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။

မိမိတုိ႔ဟာ ယခုလူ႔ဘ၀ရေနလုိ႔ ယခုဘ၀အတြက္ သိပ္ပူပန္စရာမလုိေတာ့ပါ။ အနာဂတ္ျဖစ္လာမဲ့ ဘ၀ေတြေကာင္းဖုိ႔ကုိသာ အဓိကထားလုပ္ေပးရပါမယ္။ မ်က္ေမွာက္တစ္ဘ၀ ေကာင္းစားဖုိ႔နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ရမဲ့ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေကာင္းစားဖုိ႔တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ကာ ဘယ္အရာက ပုိအေရးပါသလဲ ဘယ္အတြက္ကုိ အဓိကထားလုပ္ေပးရမလဲဆုိတာ စဥ္းစားၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ဒီဘ၀အတြက္နဲ႔ေတာ့ မလုပ္ဘဲနဲ႔ေကာင္းမႈမ်ားကုိသာ အနာဂတ္ဘ၀ မ်ားစြာအတြက္ ေကာင္းဖုိ႔ရန္ လုပ္ေပးၾကဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ပါေပတယ္။

ေနာက္ဆံုးေသခါနီးမွျပဳလုပ္တဲ့ကုသုိလ္ဟာ အဘယ့္ေၾကာင့္အရင္အက်ိဳးေပးသလဲဆုိရင္ ေသခါနီးပုဂၢိဳလ္ရဲ႕စိတ္ဟာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ သဘာ၀တရားနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ေနာက္မွလုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ အရင္အက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ သေဘာေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။

ဥပမာ-ႏြားၿခံထဲမွာ ႏြားသြင္းတဲ့အခါ ငယ္ရြယ္ၿပီးခြန္အားရွိတဲ့ ႏြားကေလးမ်ားဟာ အုိမင္းရင့္ေရာ္ေနတဲ့ ႏြားႀကီးမ်ားကုိ တုိးေ၀ွ႔ၿပီး ေရွ႕ကေန အရင္၀င္ေနၾကတဲ့အခါ ႏြားအုိႀကီးမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးမွ၀င္ရတာေၾကာင့္ ႏြားၿခံတံခါး၀သာ ေနရာရတတ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ႏြားၿခံအျပင္သုိ႔ ထြက္ရတဲ့အခါ ေနာက္မွ၀င္ရတဲ့ ႏြားအုိႀကီးမ်ားက အရင္ထြက္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီဥပမာလုိပဲ ဘ၀ေဟာင္းမွ ဘ၀သစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေတာ့မဲ့အခ်ိန္တြင္ ေသခါနီးမွလုပ္တဲ့ ကုသုိလ္က ေရွးကေနအရင္ အက်ိဳးေပးလုိက္တာပါ။

တခ်ိဳ႕က အေဖမုဆုိးသားသတ္သမားႀကီးကုိ သားျဖစ္သူရဟႏၱာက ေကာင္းမႈလုပ္ေပးလုိ႔ မုဆုိးႀကီးနတ္ျပည္ေရာက္သြားတဲ့ တရားဇာတ္လမ္းဖတ္ၿပီး သံသယျဖစ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မုဆုိးႀကီးဟာ ေသခါနီး(၁)လေလာက္အလုိမွ သားျဖစ္သူရဟႏၱာမေထရ္ထံ ေရာက္လာၿပီး ရဟန္း၀တ္ကာ တရားအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသခါနီးေနာင္တတရားရလုိ႔ တရားအားထုတ္ေသာ္လည္း သူလုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသုိလ္ေတြမ်ားတာေၾကာင့္ အဲဒီအကုသုိလ္ေတြကုိပဲ စိတ္ကအာရံု ေရာက္ၿပီး အကုသုိလ္တရားေတြက သူကုိလာေျခာက္ေနသလုိျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မုဆုိးရဟန္းႀကီး တရားအားထုတ္လုိ႔ မရရွာပါဘူး။

ဒီလုိနဲ႔ ေသခါနီးလည္းေရာက္ေရာ မုဆုိးႀကီးဟာ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျဖစ္တဲ့ ေခြးဆြဲတာေတြ ေခြးႀကီးေတြလုိက္ေနတာေတြျမင္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သားျဖစ္သူရဟန္းက အင္း-ငါ့ခမည္းေတာ္ေတာ့ သူလုပ္ခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ေတြေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ ေတြျမင္ကာ အပါယ္ကုိသြားရေတာ့မွာပဲ။ ငါလုိ သားရဟန္းတစ္ပါးေရွ႕မွာ ဒီလုိမေကာင္းတဲ့ နိမိတ္ေတြျမင္ၿပီး အပါယ္ကုိမသြားရေအာင္ ငါလုပ္ေပးမွျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး သားရဟန္းက သူဖခင္မုဆုိးႀကီးကုိ ေစတီရင္ေပၚသုိ႔မေရြ႕ၿပီး ပန္းမ်ားရွာေပးကာ ဖခင္ ဒီပန္းမ်ားဟာ ဖခင္အတြက္ ပူေဇာ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္ ပန္းမ်ားကုိ ျမတ္ဗုဒၶအား ပူေဇာ္ေနတယ္လုိ႔ အာရံုျပဳေပးပါလုိ႔ ေျပာလုိက္တဲ့အခါ မုဆုိးႀကီးအာရံုျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ကာ နတ္ျပည္မွ နတ္သမီးလာေခၚတဲ့ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျမင္ၿပီး နတ္သားသြားျဖစ္ပါတယ္။

ခဏတာဘုရားလွဴတဲ့ အာရံုေလးျပဳမိတာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့နတ္ျပည္ကုိေရာက္သြားတဲ့ မုဆုိးႀကီးကုိၾကည့္ၿပီး လူတခ်ိဳ႕က ေကာင္းကံမေကာင္းကံတုိ႔ရဲ႕ အက်ိဳးေပးကုိ သံသယမရွင္း ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ အဲဒါကုိ ရွင္းျပေပးခ်င္လုိ႔လည္း ဒီပုိ႔စ္ကုိ ၿပီးေအာင္ ေရးလုိက္တာ။ တကယ္ေတာ့ မုဆုိးႀကီးဟာ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ေကာင္းမႈကံေလးေၾကာင့္ နတ္ျပည္ကုိေရာက္သြားတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အထက္က ႏြားၿခံဥပမာလုိ သဘာ၀တရားအတုိင္း ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးကုသိုလ္က အရင္အက်ိဳးေပးလုိက္လုိ႔ပါ။

မုဆုိးႀကီးနတ္ျပည္ေရာက္သြားေပမဲ့ နတ္ျပည္မွာ ၾကာၾကာအသက္ရွည္ဖုိ႔ စိည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုဖုိ႔မရွိပါဘူး။ ခဏေနၿပီးရင္ သူ႔ဟာနတ္သက္ေၾကြရမွာပါ။ ဒါကုိ သားျဖစ္သူရဟန္းကသိလုိ႔ သူ႔ဖခင္ရွိရာ နတ္ျပည္သုိ႔သြားၿပီး တရားေဟာေပးလုိက္တဲ့အခါ မုဆုိးႀကီး ေသာတာပန္ အရိယာျဖစ္သြားပါတယ္။ ဦးဇင္းကသာ ယခုဘ၀ဟာ လူ႔ဘ၀ကုိရေနၿပီးမုိ႔ ဒီဘ၀အတြက္အဓိကမထားဘဲ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ အဓိကထားလုပ္ပါလုိ႔ ေျပာဆုိေပးေနေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က လူ႔ဘ၀ဆုိတာရဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူျဖစ္တုန္းေလး ကိုယ္ေနခ်င္သလို ေနလိုက္မယ္ဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လူ႔ဘ၀ကုိ ေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီဘ၀ပဲ ေပ်ာ္ေအာင္ေနေတာ့မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားၿပီး ေကာင္းမႈမလုပ္ဘဲ မေကာင္းမႈမ်ားကုိပဲလုပ္တာကမွ အပါယ္ေလးပါးမွလြတ္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းသြားပါမယ္။ လူ႔ဘ၀မွာ ဒါနေရာ သီလေရာ ၀ိပႆနာပါလုပ္မယ္ဆုိရင္ လူ႔ဘ၀ကုိရဖုိ႔က အလြယ္ေလးပါ။ မိမိမွာသာ အယူမွားျခင္း၊ အမိသတ္၊ အဖသတ္၊ ဘုရားျပစ္မွား၊ ရဟႏၱာသတ္တာ၊ ရဟန္းေတြသင္းကြဲေအာင္လုပ္တာဆုိတဲ့ ကုသုိလ္နဲ႔ေခ်ေဖ်ာက္လုိ႔မရတဲ့ ဒီအျပစ္ေတြမရွိဘူးဆုိရင္ ဒီဘ၀နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ထိ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ဆုိတာကေတာ့ ပုိေတာင္လြယ္ပါေသးတယ္။ တကယ္လုိ႔ မိမိအရင္က မသိတတ္နားမလည္ လို႔ျဖစ္ေစ၊ နားလည္ၿပီး မုိက္မဲခဲ့လုိ႔ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္မိခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထုိမေကာင္းမႈမ်ားကုိ မိမိသိတတ္နားလည္ခ်ိန္၊ တရားသေဘာသိခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမႈလုပ္ကာ ေခ်ဖ်က္ရင္ ရပါတယ္။ ေရမ်ားေရႏုိင္ မီးမ်ား မီးႏုိင္ဆုိသလုိ မေကာင္းမႈရွိခဲ့ရင္ အဲဒီမေကာင္းမႈထက္ ေကာင္းမႈမ်ားေအာင္ လုပ္ေပးေပါ့ေလ။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ မုဆုိးႀကီးဟာလည္း မေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူလုပ္ခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈ မ်ားဟာ အျပစ္ႀကီးမားၿပီး ေခ်ဖ်က္လုိ႔မရတဲ့ အျပစ္မ်ားမဟုတ္လုိ႔ အရိယာမဂ္ကုသုိလ္နဲ႔ ပယ္သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔လူသားမ်ားလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခ်ဖ်က္လုိ႔မရတဲ့ အျပစ္(၆)မ်ိဳးမရွိပါက ၀ိပႆနာအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ရုိးရုိးအကုသုိလ္မ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္လုိ႔ ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႀကံဳခဲလွတဲ့ ဘုရားသာသနာ၊ ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀၊ ရွိခဲလွတဲ့ဗုဒၶအသိဉာဏ္ရွိခ်ိန္ အသက္ရွင္စဥ္ေလးမွာ ဒီဘ၀ေလးခဏတာ ေကာင္းစားေရး ကုိၾကည့္ၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားကုိမလုပ္ဘဲ ေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ကာ အေအးခ်မ္းဆံုးျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကုိ လ်င္ျမန္စြာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖို႔ လုိပါတယ္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမယ္။

1 comments:

moezawzaw said...

ဘုန္းဘုန္း
ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးကို ျပစ္မွားမိရင္ေတာ့
မလြတ္ႏုိင္ဘူးေပါ့ေနာ္။
ဖတ္လိုက္ရတာ တန္ဖိုးအရမ္းရွိပါတယ္
ႏြားျခံထဲမွာ..............
ဥပမာေလးေကာင္းပါတယ္ နားလည္လြယ္ မွတ္သားမိပါတယ္
လိုက္နာႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။
ဘုန္းဘုန္း ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

အမိုး

Post a Comment

Powered by Blogger.