Wednesday, August 29, 2012

အာပတ္နဲ႔တကြ စုေတလွ်င္ (၄)

မႏၱေလးရတနာပံုေခတ္မွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ က်ီ၀န္ဆရာေတာ္ႀကီးက အာပတ္နဲ႔စုေတရင္ အပါယ္လားတယ္ဆုိတဲ့ အေပၚမွာတင္ျပခဲ့ေသာ သာရတၳဋီကာအဖြင့္ကုိ ေျပာတဲ့အခါ မုိင္ကုိင္ဆရာေတာ္ႀကီးက အဲဒီလုိတစ္ထစ္ခ်မုခ်ပံုေသ မယူသင့္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအကုိးကားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္မွာ ပၪၥာနႏၱရိယကံငါးပါးထုိက္သူနဲ႔ နိယတမိစၦာဒိ႒ိအယူရွိသူတုိ႔သာ ေသသည္၏အျခား၌ လားရာဂတိ အၿမဲရွိျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါျပင္ ပရိ၀ါပါဠိေတာ္တြင္လည္း ပၪၥာနႏၱရိယာနိယတာ၊ ေသသာ အနိယတာ-ပၪၥာနႏၱိရိယကံငါးပါးက်ဳးလြန္သူသာ ၿမဲေသာအာပတ္ရွိတယ္။ ၾကြင္းတဲ့အျပစ္အာပတ္တုိ႔သည္ မၿမဲကုန္လုိ႔ ပါရွိတယ္။ တဖန္ ဓု၀၀ိပါကဆုိတဲ့ ၿမဲေသာအက်ိဳးေပးရာတုိ႔ကုိ စီစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ပၪၥာနႏၱရိယကံ၊ သမာပတ္ရွစ္ပါးနဲ႔ နိယတမိစၦာဒိ႒ိတုိ႔သည္ ၿမဲ၏လုိ႔ ေဟာၾကားခ်က္ရွိေနျပန္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ အာပတ္နဲ႔တကြ စုေတလွ်င္ အပါယ္က်ရမည္ဟူေသာ စကားဟာ ပံုေသမုခ်မဟုတ္သျဖင့္ ေသခါနီးကာလတြင္ အေတြးေခါင္ကာ ပူပင္ေသာကႀကီးၿပီး သိကၡာခ်စရာမလုိေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အေထာက္အထားမ်ားနဲ႔ ေျဖဆုိေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာေပေတြကုိ ေနာက္လူေတြက လက္ဆင့္ကမ္းမျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့အတြက္ အာပတ္နဲ႔တကြစုေတလွ်င္ အပါယ္သြားရတယ္ဆုိတာကုိ သံသယမကင္း ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဦးဇင္းက မိမိေဒါက္တာက်မ္းအတြက္ေရးေနတဲ့ ရဟန္းသံဃာဆုိင္ရာေတြကုိ ေလ့လာရွာေဖြရင္း ေတြ႕ရွိတာမ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဇင္းကုိယ္တုိင္လည္း အရင္က ဟုိစကား ဒီစကားမ်ားၾကားရတဲ့အခါ သံသယမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သိသင့္သိထုိက္တာမ်ား မိမိေတြ႕ရွိလာတဲ့အခါ အမ်ားလည္းသိရေအာင္ဆုိၿပီး ကုိယ့္အခ်ိန္ထဲကေန ဖဲ့ၿပီးသကာလ တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဇင္းကုိယ္တုိင္ တက္သိလုိ႔ေရးတာမဟုတ္ဘဲ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိသည့္အေလ်ာက္တင္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ မွားတာမွန္တာ လုိက္နာတာမလုိက္တာကေတာ့ ဦးဇင္းနဲ႔မဆုိင္ပါဘူး။ မိမိသိတဲ့အသိပညာကုိ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ၀ိဘဇၨ၀ါဒအတုိင္း ခြဲျခားေ၀ဖန္ႏုိင္ေအာင္ ဓမၼေဒသနာအျဖစ္ ကုသိုလ္ရေအာင္ ေစတနာေကာင္းစြာျဖင့္ မွ်ေ၀ေပးလုိက္တာပါ။

အာပတ္ဟူေသာစကားဟာ တကယ္ေတာ့ လြန္က်ဳးတဲ့အျပစ္ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ အဲဒီလုိလြန္က်ဳးတဲ့အျပစ္ကုိ မည္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမဆုိ မိမိတုိ႔လြန္က်ဳးတဲ့အျပစ္အေလ်ာက္ အေသးႀကီးေပၚမူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးဆုိးေမြေတြကုိ ခံစားရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မည္သည့္လူမ်ိဳးဘာသာမဆုိ ပၪၥာနႏၱရိယကံနဲ႔နိယတမိစၦာဒိ႒ိေတြရွိေနရင္ေတာ့ ၿမဲၿမံခုိင္ခန္႔ေသခ်ာတဲ့ အပါယ္ကုိသြားရမွာျဖစ္ၿပီး ေရွာင္လြဲလုိ႔မရပါဘူး။ အဲဒါကုိေတာ့ မိမိတုိ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး မမွားမိေအာင္ ယေန႔ကတည္းက စိတ္ထားမွန္ကန္စြာနဲ႔ ေလ့က်င့္ၿပီး အက်င့္ပါေအာင္ ျပဳလုပ္ယူၾကေပါ့ေလ။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတုိင္း ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ပေစၥကဗုဒၶါတုိ႔သာ အာပတ္မွစင္ၾကယ္ၾကၿပီး က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္ခါတရံ အာပတ္မွမလြတ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ဆုိထားတဲ့အတြက္ ေသးငယ္တဲ့အာပတ္မ်ားကုိ ေတြးၿပီးေၾကာက္ေနစရာမလုိသလုိ သင့္ခ်င္သေလာက္ သင့္ပါေစဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း မရွိရပါ။ ကာယ၀ိညတ္၊ ၀စီ၀ိညတ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းေနလ်က္ မေတာ္တဆ မလြဲသာအခန္႔မသင့္လုိ႔ ေသးငယ္တဲ့အာပတ္သင့္ၿပီးေသရင္ အပါယ္လားရမွာလားဆုိတဲ့ ေၾကာက္စိတ္ေတြျဖစ္ၿပီး သာသနာ့ေဘာင္ကေန အေၾကာင္းျပ ထြက္ခြာမသြားဖုိ႔ပါ။

ဦးဇင္းငယ္စဥ္က အဲဒီလုိအေၾကာင္းေတြျပၿပီး သံဃာႀကီးငယ္မေရြး လူေဘာင္ကူးသြားၾကတာကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရလုိ႔ပါ။ အဲဒီအခါစဥ္က မိမိမွာ အသိပညာမၾကြယ္၀ေသးေတာ့ ဘယ္လုိမွရွင္းမျပႏုိင္တာေၾကာင့္ သာသနာအတြက္ ဉာဏ္ပညာေတာ္တဲ့သံဃာမ်ားပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ရလုိ႔ စိတ္မေကာင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ မိမိသိလာတဲ့အခါ အမ်ားသူငွာလည္း သိရေအာင္ျဖန္႔ေ၀ေပးေနတာပါ။

ျမတ္ဗုဒၶပညတ္ခဲ့တဲ့ အာပတ္မ်ားကုိ ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ၾကားခ့ဲတဲ့အတုိင္း မေမ့မေလ်ာ့အားထုတ္ၿပီး ေနထုိင္သြားၿပီးသကာလ သာသနာ့အက်ိဳး၊ မိမိအက်ိဳးကုိ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ မိမိက ျမတ္ဗုဒၶပညတ္ခဲ့တဲ့ သိကၡာပုဒ္ကုိ သီးသန္႔ႀကီး ေစာ္ကားခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵမရွိဘူး။ မလြဲသာမေရွာင္သာ အခန္႔မသင့္လုိ႔ သင့္ေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ စိတ္ေစတနာဆုိးရြားမႈမရွိတဲ့အတြက္ အျပစ္လည္းသိပ္ႀကီးက်ယ္ သြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါျပင္ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္က အာပတ္သင့္မွန္းသိရက္နဲ႔ကုိ အာပတ္သင့္ခံၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားခဲ့တဲ့ ရဟႏၱာေတြရွိခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ ေထာက္ဆၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မိမိက အေျခအေနတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္ေရာက္တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီသင့္ေရာက္တဲ့အျပစ္မ်ားကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင့္ေရာက္တဲ့ အျပစ္မ်ားထက္ အက်ိဳးမ်ားမဲ့အရာကုိ ျပဳလုပ္ပါက အျပစ္က ေက်မြန္တယ္ဆုိတာ အာပတ္သင့္ခံၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္သြားတဲ့မေထရ္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိေထာက္ဆၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ အာပတ္သင့္လ်က္ ရဟႏၱာျဖစ္သြားတဲ့မေထရ္ေတြအေၾကာင္းကုိ စုစည္းတင္ျပေပးပါဦးမယ္။

ဘ၀ကူးေကာင္းဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတာက အာသႏၷကံလုိ႔ေခၚတဲ့ ေသခါနီးမွာ ျဖစ္လာမဲ့ ကံ၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက မိမိေသခါနီးမွာ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ကံ(၃)မ်ိဳးပါ။ အဲဒီကံ(၃)မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာၿပီး ဘ၀ကုိကူးေျပာင္းၾကရပါတယ္။ မိမိက ေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျမင္ရင္ ေကာင္းတဲ့ဘံုကုိ ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျမင္ရင္ မေကာင္းတဲ့ဘံုကို ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဘ၀ကူးၿပီး ကူးတဲ့ဘ၀မွာ သက္ရွည္၊ ဆင္းလွ၊ ခ်မ္းသာစတာေတြကေတာ့ မိမိတုိ႔ အတိတ္ဘ၀က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈေတြက ဆက္လက္အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္။ ေသခါနီးမွာ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္၊ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ မိမိေန႔စဥ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ကုိင္ေတြေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။

မိမိက ေကာင္းတာေတြေန႔စဥ္လုပ္ေနရင္ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြျမင္မွာျမင္ၿပီး မေကာင္းတာေတြလုပ္ေနရင္ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕က ေသခါနီးမွာ မေကာင္းတဲ့ဟာကုိအာရံုျပဳမိလုိ႔ မေကာင္းတဲ့ဘံုကုိေရာက္သြားေပမဲ့ ေကာင္းမႈမ်ားတဲ့သူဆုိရင္ မေကာင္းတဲ့ဘုံမွာ ခဏပဲအက်ိဳးေပးၿပီး ေကာင္းရာဘံုကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါတယ္။

ဥပမာ-ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ အရွင္တိႆမေထရ္လုိမ်ိဳးေပါ့။ အရွင္တိႆမေထရ္ဟာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခါနီးမွာ သကၤန္းကုိစြဲလမ္းတဲ့ ေလာဘစိတ္ေၾကာင့္ သန္းၿပိတၱာဆုိတဲ့ အပါယ္ဘ၀ကုိ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေကာင္းမႈမ်ားတဲ့သူမုိ႔ (၇)ရက္သာ အပါယ္မွာေနခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔မွာ ေကာင္းမႈမ်ားထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေသခါနီးမွာ အာရံုမွားလုိ႔ အပါယ္သြားခဲ့ရရင္ေတာင္ ခဏတာပဲ ခံရမွာပါ။ အဲဒီလုိ ခဏတာမွ် မခံစားရေအာင္ကေတာ့ မိမိတုိ႔ေသခါနီးမွာ ေကာင္းတဲ့အာရံုနိမိတ္ေလးျမင္ဖုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္ေကာင္းမႈေလးေတြ အာရံုျပဳလုပ္မိေအာင္ ေလ့က်င့္ထားၾကေပါ့ေလ။

သတၱ၀ါတစ္ဦး ေသခါနီးကာလမွာ ကံနိမိတ္၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္(၃)မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ေပၚလာၾကပါတယ္။ မိမိေပၚလာတဲ့နိမိတ္အတုိင္း ဘ၀ကူးေျပာင္းျခင္းအက်ိဳးကုိ ခံစားရပါတယ္။ နိမိတ္(၃)မ်ိဳးတြင္ ကံနိတ္မိတ္ဆုိသည္မွာ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ ျပန္လည္အာရံုျပဳမိေနတာ၊ ေမတၱာပုိ႔မိေနတာ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားမိေနတာ၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္ေနမိတာစတဲ့ ကုသုိလ္အာရံုမ်ား ေပၚေနႏုိင္သလုိ ပစၥည္းဥစၥာအေပၚ စြဲလမ္းေနတာ၊ သားသမီးစတဲ့ သံေယာဇဥ္မ်ားေပၚ စြဲလမ္းေနမိတာစတဲ့ အကုသုိလ္စိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။

ကမၼနိမိတ္ဆုိတာက မိမိမ်က္ေမွာက္မွာျဖစ္ေစ၊ အတိတ္ကျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳေတြကုိ ျမင္မိတာပါ။ ဥပမာ-မိမိျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအလွဴ၊ တံတားအလွဴ၊ ဘုရားေစတီအလွဴစတဲ့ ကုသိုလ္နိမိတ္ေတြျဖစ္ေပၚႏုိင္သလုိ သူတစ္ပါးအသက္ကုိ သတ္ခဲ့တာ၊ သူတစ္ပါးကုိ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့တာ၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ခုိးခဲ့တာ၊ သူတစ္ပါးသားမယားကုိ ျပစ္မွားမိခဲ့တာစတဲ့ အကုသိုလ္နိမိတ္ေတြ ေပၚပါတယ္။

ဂတိနိမိတ္ဆုိတာကေတာ့ မိမိဘ၀ကူးတဲ့အခါ ေရာက္ရွိခံစားရမဲ့ ဘံုဌာနသတၱ၀ါေတြကုိ အာရံုထင္တာပါ။ ဥပမာ-လူ႔ဘ၀ေရာက္မဲ့သူဆုိ မိခင္၀မ္းတြင္း၊ တိရစၦာန္ျဖစ္မဲ့သူဆုိ တိရစၦာန္အေကာင္ပံု၊ နတ္ျဖစ္မဲ့သူဆုိ နတ္ဘံုနတ္သား၊ ငရဲက်မဲ့သူဆုိ ငရဲဘံုဆင္းရဲမ်ား၊ ၿပိတၱာအသူရကာယ္ျဖစ္မဲ့သူဆုိ ေတာေတာင္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေတြ ၿပိတၱာပံုစံေတြကုိ မိမိအာရံုမွာ လာေပၚေနပါလိမ့္မယ္။

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ေသခါနီးမွာ နိမိတ္(၃)မ်ိဳးထဲက တစ္ခုခုကုိျမင္ၿပီး သူျမင္ရာအလုိက္ ဘ၀ေျပာင္းလဲ ျဖစ္သြားရပါတယ္။ ကုသုိလ္နိမိတ္တစ္ခုခုကုိျမင္ရရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ ေကာင္းတဲ့လူျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ကုိ ေရာက္ရွိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျမင္ရရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ မေကာင္းတဲ့ အပါယ္ေလးပါးကုိ က်ေရာက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေသခါနီးကာလမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈကုိ အာရံုထင္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ကုသုိလ္ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဟာ ကုသုိလ္ဆုိင္ရာနိမိတ္မ်ား ျမင္တတ္သလုိ မေကာင္းမႈေတြ အၿမဲျပဳလုပ္ၿပီး မေကာင္းမႈကုိပဲ အာရံုစုိက္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြကုိ ျမင္လာမိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အသက္ထြက္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကုိ သူ႔အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မေကာင္းတဲ့နိမိတ္မထင္ဖုိ႔ရန္ ေကာင္းမႈေလးျပဳေပးကာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ-အသက္ထြက္ခါနီးလူေရွ႕မွာ ဘုရားစာရြတ္ေပးတာ၊ တရားနာခုိင္းတာ၊ ေကာင္းမႈလုပ္ၿပီး ဒါဟာ မင့္အတြက္ လုပ္ေပးတာမုိ႔ သာဓုေခၚကာ ၀မ္းေျမွာက္ေပးပါ၊ ဒါေလးကုိ အာရံုျပဳၿပီး လွဴေပးပါ။ စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းတာကုိ အာရံုမျပဳဘဲနဲ႔ ေကာင္းတဲ့အာရံုကုိပဲ ျပဳေပးပါစတာေတြ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ေပးမည္ဆုိရင္ အသက္ထြက္ခါနီး ပုဂၢိဳလ္ဟာ ထုိေကာင္းမႈစိတ္ေလး အာရံုျပဳရင္းေသသြားပါက ေကာင္းတဲ့ဘံု ေရာက္သြား ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေသခါနီးလူတစ္ေယာက္ရဲ႕အနားမွာ ေသခါနီးလူအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မဲ့လူမွတစ္ပါး က်န္သူေတြ မေနသင့္ပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြဟာ ေသခါနီးပုဂၢိဳလ္ ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးတာနည္းၿပီး မေကာင္းတာအာရံုျပဳမိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနသလုိျဖစ္ေနၾက တာ မ်ားပါတယ္။ ေသခါနီးလူရဲ႕ အနားမွာ မိဘေဆြမ်ိဳးေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ားက ၀မ္းနည္းတာ၊ ငိုေၾကြးတာ၊ ဘယ္သူနဲ႔ေနခဲ့ရမလဲစတာေတြကုိ မေျပာဆုိမျပဳလုပ္ရပါဘူး။ အဲဒီမိမိတုိ႔ျပဳလုပ္တာေတြကုိ ေသခါနီးလူက အာရံုစြဲေသမယ္ဆုိရင္ မေကာင္းတဲ့အာရံုျဖစ္တာေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ဘံုကုိ သြားရမွာေသခ်ာေနပါတယ္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမယ္။ 

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.