Sunday, August 26, 2012

အာပတ္နဲ႔တကြ စုေတလွ်င္ (၃)

ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ သံဃာ့ဂုိဏ္းႀကီး(၂)ခုရွိရာ ဂုိဏ္းတစ္ခုရဲ႕ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္အခ်ိဳ႕ဟာ ပ်ံ႕လြန္ေတာ္မူခါနီးရင္ သိကၡာခ်ခဲ့တဲ့ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာကေန ေနာက္သံဃာမ်ားက ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာတစ္ခုလုိ သေဘာထားက်င့္သံုးလာၾကပါတယ္ အေလ့အထဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဆုိတာ အမ်ားေလးစားရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရွးကေနဦးေဆာင္လုပ္ျပသြားတာကုိ ေနာက္လူေတြက လုိက္လုပ္ၾကရင္း ျဖစ္သြားတာပါ။ ေရွးကေနလုပ္သြားတဲ့လူေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ ေနာက္လူေတြက အတုယူက်င့္သံုးမယ္ဆုိရင္ ေလ့လာစမ္းစစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ ဓေလ့ထံုးစံျဖစ္လာမဲ့ အေလ့အက်င့္ဟာ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆေတြ မျဖစ္မွာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြဟာ ေရွးကနာမည္ႀကီးတဲ့လူလုပ္ရင္ အဲဒီလူရဲ႕လုပ္ရပ္ကုိ ေကာင္းမေကာင္း၊ မွန္မမွန္ဆုိတာ ခြဲျခားေ၀ဖန္ စမ္းစစ္ေလ့မရွိဘဲ အတုယူက်င့္သံုးကာ ဓေလ့ထံုးစံတစ္ခုလုိ က်င့္သံုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မွားယြင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္၊ အယူအဆေတြ ကမၻာေပၚမွာ မ်ားစြာေပၚေပါက္ေနတာပါ။

အခုလည္း အာပတ္နဲ႔စုေတရင္ အပါယ္က်မွာဆုိးလုိ႔ဆုိၿပီး ေရွးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျပဳလုပ္သြားတာကို ေနာက္သံဃာမ်ားက အတုလုိက္ၿပီး က်င့္သံုးခဲ့ရာကေန ဓေလ့ထံုးစံလုိ ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခါနီး သိကၡာခ်တဲ့ အေလ့အထေတြ ရွိေနေသးတာပါ။ မိမိကုိယ္ကုိကုိယ္ပဲ မယံုၾကည္တာလား၊ သူမ်ားလုပ္တာကုိ အဟုတ္မွတ္ၿပီး ေသခ်ာမစစ္ေဆးဘဲ လုိက္လုပ္ေနတာလားဆုိတာေတာ့ က်င့္သံုးသူမ်ားသာ သိမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈရွိရင္ လုိက္လုပ္စရာမလုိတဲ့ အေလ့အထေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ မေကာင္းတဲ့ဓေလ့ထံုးစံေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ေနာက္လူေတြ မက်င့္သံုးေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေသာ္ ေနာက္ႏြားတစ္သုိက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္၏လုိ႔ ကစၥည္းသဒၶါက်မ္းမွာ ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရွးေဆာင္ျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ေနာက္လူေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ဘယ္သူမဆုိ ေရွးေဆာင္လုပ္ျပသူဟာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာနဲ႔ နည္းလမ္းမွန္မ်ားကုိ က်င့္သံုးၾကရပါမယ္။ ဒါမွသာ ေနာက္လူေတြဟာ လမ္းမွားကုိ မေရာက္မွာပါ။

ျမန္မာျပည္သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္ေခတ္ကေနစၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ က်င့္သံုးေနၾကတဲ့ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခါနီး သိကၡာခ်ျခင္းဓေလ့ဟာ အာပတ္နဲ႔ေသရင္ အပါယ္က်မွာေၾကာက္လုိ႔၊ သိကၡာခ်လူထြက္ၿပီးေသရင္ အာပတ္စင္ၾကယ္ၿပီး ဘ၀ကူးေကာင္းမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကလုိ႔ပါ။ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သိကၡာခ်လူထြက္လုိ႔ အာပတ္စင္ၾကယ္တယ္ဆုိရင္ မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈေတြက အက်ိဳးမေပးဘဲေနေတာ့မဲ့ပုံစံ ျဖစ္သြားပါတယ္။ မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ မိမိလုပ္တဲ့ ေကာင္းကံမေကာင္းကံေတြကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ပဲ ခံစားရမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားတဲ့ ဘာသာပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ေသေသ မိမိက မေကာင္းတာလုပ္ထားရင္ မေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ ခံစားရမွာပါပဲ။ မိမိက မေကာင္းတာလုပ္တာမ်ားရင္ အဲဒီမေကာင္းကံေတြက ေသခါနီးမွာ အာရံုလာထင္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေသခါနီးမွာ မေကာင္းတဲ့စိတ္၀င္လာလုိ႔ျဖစ္ေစ မိမိထင္တဲ့နိမိတ္အတုိင္း ဘ၀ကူးရပါမယ္။ မိမိက ေကာင္းမႈမ်ားထားရင္ေတာ့ မေကာင္းမႈကံအနည္းငယ္ဟာ မေကာင္းတဲ့ဘံုမွာ ခဏပဲအက်ိဳးေပးၿပီး ေကာင္းမႈကံေတြက ျပန္လည္အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာက္လာရင္ ေကာင္းတဲ့ဘံုမွာ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ခံစားရမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ မိမိလုပ္တဲ့အက်ိဳးကုိ မိမိခံစားရမယ္ဆုိတာသိရက္နဲ႔ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရမွာဆုိးလုိ႔ သိကၡာခ်ၿပီးမွ စုေတက်တဲ့ အေလ့အက်င့္ဟာ မွားယြင္းတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။

အာပတ္နဲ႔စုေတရင္ အပါယ္က်တယ္လုိ႔ တစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းအေၾကာင္းကုိ လုိက္လံစစ္ေဆးၾကည့္တဲ့ အခါ “သာပတၱိကႆ, ဘိကၡေ၀, နိရယံ၀ါ ၀ဒါမိ တိရစၦာနေယာနိ၀ါ”တိ သာပတၱိကေႆ၀ အပါယဂါမိတာ ၀ုတၱာ။ အာပတ္နဲ႔တကြျဖစ္ေသာ ရဟန္းအား ငရဲ၊ တိရစၦာန္ဆုိတဲ့အပါယ္ကုိ သြားရတယ္လို႔ သာရတၳဋီကာရဲ႕ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိၾကည့္ၿပီး သိကၡာခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တခ်ိဳ႕မသိေသးသူမ်ား မွတ္သားရေအာင္ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာတုိ႔ရဲ႕အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ရွင္းျပေပးပါမယ္။ ပါဠိေတာ္ဆုိတာကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့တရားေတြ၊ ရဟႏၱာမေထရ္မ်ား ထပ္ဆင့္ေဟာၾကားေပးခဲ့တဲ့တရားေတြကုိ ပထမသဂၤါယနာတင္စဥ္မွာ စုစည္းခဲ့တာေတြကုိ ေခၚပါတယ္။ အ႒ကထာဆုိတာကေတာ့ ပါဠိေတာ္ရဲ႕ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြကုိ ပုိမုိရွင္းလင္းနားလည္ေအာင္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၊ အရွင္ဓမၼပါလ၊ အရွင္မဟာနာမ၊ အရွင္ဗုဒၶဒတၱ၊ အရွင္ဥပေသနအစရွိတဲ့ သီဟုိဠ္ေခတ္က ရဟန္းေတာ္မ်ား ေရးသားခဲ့တာကုိ ေခၚပါတယ္။ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကုိ အမ်ားဆံုးေရးသားျပဳစုခဲ့တာကေတာ့ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ျဖစ္တဲ့ အရွင္ဗုဒၶေဃာသျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ဗုဒၶေဃာသဟာ က်မ္းစာအုပ္တစ္ခုကုိ သံုးခါျပန္ေရးေသာ္လည္း တစ္ပံုစံတည္းတူေအာင္ ေရးႏုိင္တယ္လုိ႔ သီဟုိဠ္က်မ္းစာမ်ားမွာ ျပဆုိထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသအ႒ကထာဆရာဟာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဋီကာဆုိတာကေတာ့ အဲဒီအ႒ကထာဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ထပ္မံရွင္းလင္းေအာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေရးသားခဲ့တာကုိ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အ႒ကထာဆရာ၊ ဋီကာဆရာမ်ားသည္ ပုထုဇဥ္ျဖစ္သူေတြမုိ႔ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားက အ႒ကထာစကား၊ ဋီကာစကားမ်ားကုိ မယံုၾကည္စရာ ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ပါဠိေတာ္မ်ားကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္တုိင္ ေဟာၾကားခဲ့တာမ်ားျဖစ္သလုိ အရွင္သာရိပုတၱရာစတဲ့ ရဟႏၱာမေထရ္မ်ားရဲ႕ ေဟာျပခ်က္ေတြကုိ ျမတ္ဗုဒၶကလက္ခံခဲ့တဲ့ ပါဠိေတာ္စကားရပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔က တျခားဘာသာေတြကေမးလာရင္ အတက္ႏုိင္ဆံုး ပါဠိေတာ္စကားမ်ားကုိယူၿပီး ေျဖရွင္းေျပာဆုိမယ္ဆုိရင္ လံုး၀မမွားႏုိင္ဘူးဆုိတာေတာ့ ယံုၾကည္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ေသခါနီးမွာ အာပတ္စင္ၾကယ္ေအာင္ သိကၡာခ်လူထြက္ၿပီး စုေတၾကျခင္းဟာ အေပၚမွာျပခဲ့တဲ့ သာရတၳဋီကာအဖြင့္ကုိၾကည့္ၿပီး ငါတုိ႔ဟာ ေကာင္းမႈေတြမ်ားေပမဲ့ တကယ္လုိ႔မ်ား ေသးငယ္တဲ့အနည္းငယ္ေသာ အာပတ္ေလးမ်ားရွိလုိ႔ ေသတဲ့အခါ မေတာ္တဆ အပါယ္ဘံုမ်ား ေရာက္သြားမလားဆုိတဲ့ သံသယစိတ္ေတြေၾကာင့္ သိကၡာခ်ၿပီး စုေတၾကတာ ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီလုိသာ အနည္းေသာအာပတ္ေလးေၾကာင့္ အပါယ္ေရာက္မယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာေတြက ဘယ္ေရာက္လုိ႔ ဘယ္ေပါက္ကာ အက်ိဳးမေပးဘဲ ျဖစ္ေနေတာ့မွာလားလုိ႔ ေတြးေတာစရာျဖစ္ကာ မိမိတုိ႔က ကံအက်ိဳးေပးကုိ မယံုၾကည္ရာ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ပရိ၀ါပါဠိေတာ္(၃၂၂)မွာ ေဒြ ပုဂၢလာ အဘဗၺာ အာပတၱႎ အာပဇၨိတံု- ဗုဒၶါစ ပေစၥကဗုဒၶါစ-သဗၺညဳတဘုရားရွင္နဲ႔ပေစၥကဗုဒၶဘုရားရွင္တုိ႔သာ အာပတ္မွ လြတ္တယ္ဆုိတာကုိ ေထာက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ရဟႏၱာမ်ားေတာင္ ကုေဋကုိးေထာင္ေက်ာ္ရွိတဲ့ အာပတ္ေတြထဲက တစ္ခုခုနဲ႔ ၿငိစြန္းႏုိင္တာမုိ႔ ပုထုဇဥ္မ်ားမွာ ပုိမုိလုိေတာင္ အာပတ္စင္ၾကယ္ဖုိ႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။

ရဟန္းသံဃာေတြအတြက္ ထိန္းသိမ္းရမဲ့ အာပတ္ေတြက ကုေဋကုိးေထာင္ေက်ာ္ဆုိေတာ့ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုခုနဲ႔ေတာ့ လြတ္ဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ရွင္အာနႏၵာကုိ ေသးငယ္တဲ့သိကၡာပုဒ္မ်ား ပယ္ျဖတ္လုိက ပယ္ျဖတ္ႏုိင္ေၾကာင္း မိန္႔ဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာက ဘာသာေတာ့ မူရင္းအတုိင္းထားမယ္။ ကုိယ္မလုိက္နာရင္ ကုိယ္ပဲခံ။ ကုိယ္လုိက္နာႏုိင္ရင္ ကုိယ္ပဲစံဆုိတဲ့ ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံ၀ါဒမုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ လုံး၀ျပဳျပင္ျခင္းမျပဳဘဲ မူရင္းအတုိင္း ထားရွိခဲ့တာပါ။ျမတ္စြာဘုရားမိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့အတုိင္း ရဟႏၱာမ်ားေတာင္ အာပတ္မွမလြတ္ႏုိင္ဘူးဆုိမွေတာ့ မိမိတုိ႔သံဃာမ်ားအေနနဲ႔လည္း ေသးငယ္တဲ့အာပတ္မ်ား အခန္႔မသင့္ မလြဲသာလုိ႔ သင့္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ မိမိက အဲဒီအာပတ္ကုိစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္မယ္ဆုိတဲ့စိတ္ထားေလးအၿမဲရွိဖုိ႔သာ လုိတာပါ။

အာပတ္နဲ႔တကြ စုေတလွ်င္ လားရာဂတိ ၿမဲျခင္း၊ မၿမဲျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မႏၱေလး ရတနာပံုေခတ္တြင္ ေနလုိလလုိ ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး(၂)ပါးရဲ႕ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပေပးပါမယ္။ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ စကားေတြမုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ေပးလုိက္တာပါ။ မိမိတုိ႔လက္ခံတာ လက္မခံတာကေတာ့ မိမိတုိ႔အပုိင္းေပါ့ေလ။ အသိပညာကုိမွ်ေ၀ေပးရမဲ့တာ၀န္က ဦးဇင္းတာ၀န္လုိ႔ ယူဆထားတဲ့အတြက္ ဦးဇင္းကေတာ့ မိမိတက္သိသမွ်ကုိ မွ်ေ၀ေပးေနမွာပါ။ မွားမွန္နဲ႔လုိက္နာတာ မလုိက္တာကေတာ့ မိမိတုိ႔အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ မိမိတုိ႔အသိဉာဏ္ေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။

ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမယ္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.