Sunday, July 22, 2012

အခ်စ္နဲ႔ဘ၀

ကိေလသာမကုန္ေသးတဲ့သတၱ၀ါတုိင္းရဲ႕သႏၲာန္မွာ အခ်စ္ဆုိတာ ရွိေနၾကဦးမွာပါ။ အဲဒီအခ်စ္ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ ႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ မွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႔ ခ်စ္တတ္ေအာင္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္တတ္ဖုိ႔အတြက္က ဘာသာတရားရဲ႕ အဆံုးအမ၊ မွန္ကန္တဲ့ အသိဉာဏ္မ်ား ရွိမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခ်စ္ဆုိတာ ေမတၱာနဲ႔ခ်စ္ရင္ လမ္းမွားမေရာက္၊ ဒုကၡ မေရာက္တတ္ေပမဲ့ တဏွာနဲ႔ခ်စ္တဲ့အခါမွာ နည္းလမ္းမမွန္၊ ခ်စ္နည္းမမွန္ပါက ဒုကၡပင္လယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့ခ်စ္နည္းနဲ႔ ခ်စ္တဲ့အခါ တကယ္ခ်စ္ရာေရာက္ၿပီး အေပၚယံခ်စ္ျခင္းကေန ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့အသိပညာ ဘာသာေရးတရားမ်ား သိရွိထားဖုိ႔ ေလ့လာထားရပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရးဆုိတာ မွားတဲ့ဘက္ကုိ မေရာက္ေအာင္၊ မွားတာကုိမျပဳလုပ္မိေအာင္၊ စိတ္သက္သာရေအာင္ အားထားရတဲ့၊ ကူညီေပးတဲ့အရာျဖစ္ေနတာမုိ႔ မသိမျဖစ္ သိထားရမဲ့အရာပါ။

ဘ၀တစ္ခုမွာ အယူ၀ါဒလြဲမွားခဲ့လုိ႔ အမွားမ်ားစြာျပဳလုပ္မိခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီအမွားရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးဒဏ္ေတြဟာ ေျပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ခက္သလုိ ေကာင္းက်ိဳးေတြျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ကလည္း ခက္ပါတယ္။ ဒါျပင္ ေကာင္းက်ိဳးေတြရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္မဲ့ ဘ၀ေတြ၊ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ဘ၀ကုိရဖုိ႔က ပုိၿပီးခက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးရရွိခ်ိန္မွာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ခဏတာ ေကာင္းစားေရးကုိပဲမၾကည့္ဘဲ ဘ၀မ်ားစြာ ေရရွည္ခရီးေကာင္းစားရန္ ကုိၾကည့္ၿပီး အယူ၀ါဒလြဲမွားမႈေတြနဲ႔ မေကာင္းမႈေတြကုိ မျပဳလုပ္မိရန္၊ မေကာင္းတာကုိ အေကာင္းမထင္တတ္ရန္၊ မေကာင္းတာလုပ္ေနတာကုိပဲ အေကာင္းလုပ္ေနတယ္လုိ႔ မထင္ျမင္တတ္ရန္အတြက္ မိမိမွာ ေကာင္းေသာအယူ၀ါဒအျမင္ ရွိေနေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေကာင္းတဲ့အျမင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ မိမိဒီဘ၀မွာ လက္ကုိင္ထားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ဘ၀မ်ားစြာမွာလည္း ေကာင္းတာ မ်ားဆက္လုပ္ၿပီးသကာလ ေကာင္းတဲ့အရပ္ဌါနကုိ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိကာ ဒုကၡၿငိမ္းျခင္းခ်မ္းသာကုိ ခံစားရမွာပါ။

ယခုေခတ္လူေတြဟာ ေရရွည္ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမဲ့ဟာကုိမၾကည့္ဘဲ အတုိကာလေလး ေကာင္းစားေရးကုိပဲၾကည့္ ၿပီး ျဖစ္သလုိေနထုိင္စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးကာျဖင့္ ဘ၀ကုိအဆံုးသတ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြဟာ ကုိယ့္မသိႏုိင္ေသးတဲ့ဘ၀မုိ႔ ဘယ္လုိပဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိခံစားရပါေစ ဒါေတြက ထည့္တြက္စရာမလုိဘူးလုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဘယ္လုပ္မဆုိ ကုိယ့္လုပ္ရင္ ကုိယ့္လုပ္သေလာက္ ခံစားရတာမုိ႔ အဆံုးသတ္ႏုိင္တဲ့ေနရာကို မေရာက္မခ်င္း ကုိယ့္လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြကုိ ကုိယ္ပဲျပန္လည္ခံစားရမယ္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုဘ၀တစ္ခ်က္အမွားျပဳလုပ္မိလုိက္တာနဲ႔ ေနာက္ေနာင္မေရတြက္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ေတြမွာ မိမိရဲ႕အမွားတစ္ခ်က္ဟာ ဘ၀မ်ားစြာမွာ ဒုကၡပယ္လယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရမွာမုိ႔ ဒီဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အျမင္အယူ၀ါဒ ယံုၾကည္ခ်က္မမွားဖုိ႔နဲ႔ မဟုတ္တာကုိ မျပဳလုပ္မိေအာင္ သတိထား စဥ္းစားရပါမယ္။ က်န္တဲ့အမွားေတြဟာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရင္ ခဏတာနဲ႔ေျပေပ်ာက္ေပမဲ့ အယူ၀ါဒအမွားႀကီးဟာ မွားၿပီးရင္မွား လုပ္ေနကာ မေကာင္းမႈေတြ မိမိဆီမွာ အၿမဲေရာက္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚသလုိ ျပဳလုပ္တတ္တာေၾကာင့္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သတိထားၾကပါ။

မိမိတုိ႔က ယခုလူ႔ဘ၀၀ယ္ ဘ၀ခရီးေဖာ္ရွာတဲ့အခါ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိဘေဆြမ်ိဳးအသုိင္း၀ုိင္းမ်ားနဲ႔ ရုိးစြဲစြာ ယံုၾကည္လာခဲ့တဲ့ ေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒကေန သူတစ္ပါးရဲ႕ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္မႈ၊ တခဏတာေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ႏုိင္မဲ့ အခြင့္အေရး ေရတုိကုိၾကည့္ၿပီး မေကာင္းတဲ့အယူ၀ါဒဘက္ကုိ မကူးေျပာင္းဖုိ႔နဲ႔ အယူ၀ါဒမွားဘက္ကုိ မလုိက္မိေအာင္ သတိထားေစာင့္ထိန္းၾကရမယ္။ ခဏတာေကာင္းစားေရးကုိ အဟုတ္မွတ္ အေကာင္းထင္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ဘက္ကုိပါသြား၊ ေျပာင္းသြား တတ္တာဟာ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ကုိယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ နစ္နာဆံုးရႈံးတယ္ဆုိတာ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

မင့္ကုိ ကုိယ္ တကယ္ခ်စ္တာပါ။ မင့္နဲ႔ရရင္ ကုိယ္မင့္အတြက္ တစ္ဘ၀စာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ထားမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး မင့္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔ လက္ထက္ၿပီးတဲ့ အခါက်ရင္လည္း ကုိယ္ကမင့္နဲ႔အတူ မင့္ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ေကာင္းမႈေတြကုိ အတူလက္တြဲလုပ္ကုိင္မွာပါ။ ကုိယ္တုိ႔ ရရွိလာမဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆစ္သစ္မ်ားကိုလည္း မင့္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးမိဘ အစဥ္အလာတုိင္း ယံုၾကည္ရာကုိ လုပ္ခုိင္းမွာပါစသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါျပင္ အဲဒီလုိ ေျပာဆုိတဲ့ လူမ်ားဟာ မိန္းကေလးရဲ႕အဌါကုိ က်က်နနသိေအာင္ေလ့လာၿပီး မိန္းကေလးရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသားခ်က္မ်ားကုိပါ အမိဖမ္းႏုိင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီမိန္းကေလးက ဘယ္လုိ ေယာက်္ားေလးမ်ိဳးမွ ႀကိဳက္တာလဲ။ ဘယ္လုိပံုစံမွ ႀကိဳက္တာလဲ။ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိယုုယၿပီး သူ႔အလုိကုိ ဘယ္လုိလုိက္မွ ႀကိဳက္သလဲစတဲ့အခ်က္မ်ားအျပင္ ကာမဂုဏ္ကိစၥနဲ႔ပါ အပုိင္ေသခ်ာေအာင္ သိမ္းသြင္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီလုိနဲ႔ မိန္းကေလးဟာ မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးမိဘအစဥ္လာ ယံုၾကည္လာတဲ့ အယူ၀ါဒကုိ ေယာက်္ားေလးက တကယ္လုိက္မလုိက္ကုိ ေသခ်ာမစဥ္းဘဲ ေယာက်္ားေလးရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈေတြေပၚမွာ သာယာၿပီး လက္ထက္လုိက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးမိဘေတြ ယံုၾကည္လာတဲ့အယူ၀ါဒကုိ မေလးစား၊ ဂရုမစုိက္သလုိ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ေလ့လာမႈအားနည္းတာရယ္၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ သြန္သင္ေပးမႈ အားနည္းတာရယ္ေၾကာင့္ အယူ၀ါဒကုိ အေလးမထားဘဲ လုိက္သြားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကာမဂုဏ္အာရံုဘက္ကုိ သာယာမိၿပီး ပါသြားတတ္ၾကပါတယ္။

အဆုိးဆံုးကေတာ့ မိဘျဖစ္သူကပါ ဘ၀မ်ားစြာအတြက္မၾကည့္တတ္ဘဲ တစ္ဘ၀စာကုိပဲၾကည့္ၿပီး မိမိရင္ေသြးမ်ားကုိ အယူမွားတဲ့ဘက္မွာ ထည့္ေပးၾကတာေတြပါ။ ေခါင္ကမုိးမလံုရင္ က်န္တဲ့ေနရာေတြက ဘယ္လုိလုပ္လံုေတာ့မလဲ ဆုိတာလုိ အုပ္ထိန္းသူမိဘ ေမာင္ႏွမမ်ားကပါ လုိက္လံသေဘာတူတာေတြက ပုိဆုိးပါတယ္။ အဲဒီလုိလူေတြကေတာ့ မိမိေသြးသားမ်ားကုိ ေကာင္းစားေစေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိအတြက္ ေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္တတ္တာရွိသလုိ တစ္ဘ၀ စာခ်မ္းသာနဲ႔ ဘ၀မ်ားစြာဒုကၡခံရမဲ့အရာမ်ားကုိ မေတြးေတာမဆင္ျခင္ၾကတာပါပဲ။ တကယ္တမ္းဆုိ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက မိမိမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား လမ္းမွား၊ အယူမွားဘက္မမွားေအာင္၊ တစ္ဘ၀စာထက္ ဘ၀မ်ားစြာေကာင္းစားေရးကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္တတ္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြန္သင္ေပးရမွာပါ။ အယူ၀ါဒမတူသူနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်သြားတဲ့အခါမွာ မိမိတုိ႔အယူ၀ါဒ ဘက္ကုိ မလုိက္ဘဲ သူတုိ႔ဘာသာဘက္ကုိလုိက္ရမယ္ဆုိၿပီး အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရတဲ့ လူေတြလည္း ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးမွာ အဓိကက်တဲ့ အယူ၀ါဒမွားယြင္းမႈကုိ ယခုဘ၀မွာေရာ ေနာင္ဘ၀မ်ားစြာမွာပါ မျဖစ္ရေလေအာင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ေ၀ဖန္ စမ္းစစ္ရမွာျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ မိဘေမာင္ႏွမမ်ားကလည္း သံသရာခရီးရွည္ကုိၾကည့္ၿပီး တစ္ဘ၀ ေကာင္းစားေရးကုိ မၾကည့္ၾကမိဖုိ႔ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။

မိမိနဲ႔ဘာသာအယူ၀ါဒ လူမ်ိဳးမတူသူနဲ႔ လက္မထပ္လုိ႔မရတဲ့အေျခအေနကုိ ေရာက္ရွိေနလုိ႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္း ရမယ္ဆုိရင္ ထုိလူဟာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကုိ တကယ္လုိက္မွာဟုတ္မဟုတ္သိရေအာင္  ေသခ်ာေလး အခ်ိန္ယူေလ့လာ သံုးသပ္ေပးရပါမယ္။ မိမိကုိတစ္ကယ္ခ်စ္တဲ့လူဆုိရင္ ထုိသူဟာ မွန္တဲ့ဘက္ကုိလုိက္လာမွာမုိ႔ ဘယ္သူကမွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာသိရေအာင္ အယူ၀ါဒတစ္ခုရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈ ရွိမရွိတို႔ကုိ လုိက္လံစစ္ေဆး ၾကည့္လုိက္ရင္ အေျဖထြက္လာမွာပါ။ အဲဒီလုိ ဘယ္သူဘက္မွန္တယ္၊ မွားတယ္ဆုိတာ အေျဖထြက္လာတဲ့အခါမွာ မွန္တဲ့ဘက္ကုိလုိက္လံဖုိ႔အတြက္ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွမၾကည့္ဘဲ မွန္ရာကုိဦးစားေပးဆံုးျဖတ္ၿပီး လမ္းမွန္ကုိႏွစ္ဦးသေဘာတူ ဘ၀တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ၾကရပါမယ္။ မိမိတုိ႔ အမွန္တရားကုိ စမ္းသပ္လုိ႔ေတြ႕ရွိတာကုိ သူကမလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မိမိနဲ႔ဘာသာတူခ်င္း ဘ၀ခရီးလက္တြဲေဖာ္ရဖုိ႔ရန္ မခဲယဥ္းတာမုိ႔ အဆက္ျဖတ္လုိက္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ မိမိနဲ႔ဘာသာ လူမ်ိဳးမတူသူမ်ားကုိ ေ၀းေ၀းကေန ေရွာင္ႏုိင္ေလ အေကာင္းဆံုးပါပဲေလ။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း တခ်ိဳ႕လူေတြေျပာတဲ့စကားဟာ ခဏတာပဲ မွန္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မက ဒီလူကုိရမွျဖစ္မယ္၊ ဒီလူမွမရရင္ ေသမယ္စတာေတြေျပာတဲ့ လူေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့လည္း မုန္းတတ္သြြားသလုိ၊ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါျပင္ အဆုိးဆံုးကေတာ့ တစ္ေယာက္ဆုိ တစ္ေယာက္လုိ႔ေျပာတဲ့လူေတြက အဲဒီလူနဲ႔မရလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီလူက ေသသြားရင္ျဖစ္ေစ တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်စ္ႀကိဳက္တဲ့လူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ ဆုိတာ ေဆးေပးမီးယူအတြက္ လုိတယ္ဆုိၿပီးအေၾကာင္းျပၾကပါေသးတယ္။

အဲဒီလုိအေၾကာင္းျပခ်က္သာ တကယ္တမ္းမွန္ပါက အဖုိးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမ်ား လမ္းေပၚမွာ တစ္ေယာက္တည္း သြားလာေနရျခင္း၊ လုိင္းကားစီးတဲ့အခါ တစ္ေယာက္တည္းစီးေနရျခင္း၊ လက္တြဲေခၚရမဲ့ အရြယ္မွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္တြဲမသြားၾကဘဲ ျဖစ္ေနၾကရတာေတြဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔အေၾကာင္း ျပခ်က္က အိမ္ေထာင္ျပဳတာဟာ အသက္ႀကီးတဲ့ အခါ ေဆးေပးမီးယူရေအာင္လုိ႔ ေျပာဆုိထင္ထားခဲ့ေပမဲ့ မိမိအိမ္ေထာင္ ဖက္က အရင္ေသသြားရင္လည္း မိမိမွာ ေဆးေပးမီးယူမရႏုိင္သလုိ မိမိသားသမီးမ်ားက မလိမ္မာလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ခြဲ သြားလုိ႔ျဖစ္ေစ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ဘ၀လမ္းခရီးၾကမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတဲ့အခါမွာ မိမိအိမ္ေထာင္ျပဳစဥ္ က ေျပာခဲ့တဲ့ ေဆးေပးမီးယူစကားဟာ ဘယ္မွာလဲလုိ႔ ျပန္လည္သတိရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္က ဘ၀တစ္ပါးေျပာင္းသြားလုိ႔ က်န္တဲ့သူက ျဖစ္သလုိဘ၀ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရတာဆုိ ခံသာပါေပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဦးလံုး အသက္ရွင္ရွိေနပါလ်က္ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းမေပၚမွာ အေဖာ္မပါဘဲ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္တာကုိ လမ္းေလွ်ာက္ ေနရျခင္း၊ လုိင္းကားစီးတဲ့အခါ မလႈပ္ႏုိင္မသြားႏုိင္ျဖစ္ေနေပမဲ့ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရျခင္းေတြဟာ တကယ္တမ္း မိမိအတြက္ ေဆးေပးမီးယူစကားအတုိင္းဆုိ မျဖစ္သင့္ပါ။ အဲဒီအတုိင္းမဟုတ္လုိ႔ ခုလုိ တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ဘ၀ခရီးလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရတာမုိ႔ ေဆးေပးမီးယူဆုိတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ မွန္ကန္မႈမရွိဘူးဆုိတာ သိသာေနပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က တစ္ေယာက္ဆုိတစ္ေယာက္၊ မင့္မွမင့္ပါဆုိၿပီး ေျပာဆုိတတ္ၾကေပမဲ့ မိမိေျပာဆုိထားတဲ့လူနဲ႔ မေပါင္းသင္းရရင္ လည္း တျခားလူကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားသင့္ပါဘူး။ ခုေတာ့ အဲဒီလုိမဟုတ္ၾကဘဲ အေပၚယံခဏတာ ပါးစပ္ကေန ေျပာၿပီးတာနဲ႔ ေလထဲမွာေပ်ာက္သြားတတ္ၾကၿပီး မိမိစိတ္ကုိ မပုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္ေစ ခ်စ္ခင္ဖုိ႔၊ ဘ၀ခရီးေဖာ္ရဖုိ႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔အတြက္ မိမိကသာ လူပီသပါက ခဲယဥ္းေသာ အရာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိရွိထားၾကပါ။ အဓိကမိန္းဟာ ဒီဘ၀မွာ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ ရိကၡာေကာင္းေတြ မ်ားမ်ား စုသြားႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။

အဲဒီေတာ့ ရခဲလွတဲ့ ဘ၀ေကာင္းေလး၊ ရွိခဲ့လွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေလး၊ ႀကံဳခဲလွတဲ့ သာသနာထြန္းကားေန ခ်ိန္ေလးမွာ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကုိ စဥ္းစားတဲ့အခါ ဒီဘ၀ထက္ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြအတြက္ကုိ အဓိကထား စဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္သြားၾကရမယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ဘာသာေရးအယူမွားမႈဟာ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဆုိၿပီး ျဖစ္သလုိစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ကာ အယူမွားမႈဘက္ကုိလုိက္သြားမိရင္ မိမိတစ္ဘ၀စာ ေကာင္းစားခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေနာက္ေနာင္ ဘ၀မ်ားစြာမွာ ဒုကၡမ်ားစြာ ခံစားရမွာမုိ႔ ထုိက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရခဲလွတဲ့မိမိရဲ႕ဘ၀ေလးကုိ တစ္ဘ၀စာၾကည့္ၿပီး ဘာသာအယူ လြဲမွားမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ သတိတရားအၿမဲထာ၀စဥ္ ရွိေနၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း စာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုး အသိဉာဏ္မ်ားတုိးပြားၿပီး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာကာ ပန္းတုိင္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးလ်က္……………။

ဒီေဆာင္းပါးေလးကေတာ့ ဒီတစ္ပါတ္နည္းနည္းအခ်ိန္ရတာနဲ႔ ဂ်ာနယ္မွာေရးေပးလုိက္တဲ့ ပညာေပးေဆာင္းပါးေလးပါ။ ဂ်ာနယ္ကုိ Download ဆြဲဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ http://www.thithtoolwin.net/2012/07/shade-weekly-journal-july-18-to-24.html မွာ ဆြဲယူဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။


0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.