Wednesday, March 28, 2012

Chatting မွ အေမးအေျဖမ်ား စုစည္းမႈ


ဦးဇင္းကုိ ခ်က္တင္ကေန ေမးလာၾကတာကုိ ေျဖေပးခဲ့တာမ်ား အမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မယ္ထင္လုိ႔ တင္ျပေပးလုိက္တာပါ။

(၁) ေမး။ ။ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးဆုိတာ ဘုရားေဟာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ရဟႏၱာနွင့္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားစာအုပ္မွာ ဖတ္လုိက္ရပါတယ္ဘုရား။ ဟုတ္ပါသလားဘုရား။

ေျဖ။ ။ အင္း ဘယ္လုိေျပာရမလဲ။ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးျဖစ္တဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာတုိ႔ကုိ ေက်းဇူးရွင္အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ငါးပါးမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိးကြယ္ရာအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ရတနာသံုးပါးသာ ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ၿပီး မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားသည္ ကုိးကြယ္ရာမဟုတ္၊ ေက်းဇူးရွင္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနရာတကာမွာေတာ့ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးလုိ႔ မသံုးဘဲ ေက်းဇူးရွင္အေန နဲ႔ ေျပာဆုိခ်င္တဲ့အခါမွာသာ သံုးသင့္ပါတယ္။

ခုေခတ္က ကုိးကြယ္ရာမွာေရာ မိဘ၊ ဆရာတုိ႔ကုိထည့္၍ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးလုိ႔ သံုးႏႈန္းေနၾက တာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကုိးကြယ္အျဖစ္ဆုိ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးလုိ႔ သံုးႏႈန္းၿပီး ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္အေနနဲ႔ဆုိ မိဘ၊ ဆရာတုိ႔ကုိထည့္ၿပီး အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေက်းဇူးရွင္မ်ားဆုိၿပီးျဖစ္ေစ သံုးႏႈန္းၾကေပါ့ေလ။

(၂) ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား ဒီဘ၀မွာ နာမရူပပရိေစၦဒနဲ႔ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ရၿပီးသား စူဠေသာတာပန္ ဟာ ေနာက္ဘ၀မွာ အပါယ္က်ႏိုင္ပါေသးသလားဘုရား။

ေျဖ။ ။ အင္း စူဠေသာတာပန္ဆုိတာ မေဟာေသာတာပန္ကဲ့သုိ႔ သီလနဲ႔သရဏဂံုကုိ အၿမဲလံုၿခံဳေသးတာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စူဠေသာတာပန္ဟာ တရားအားထုတ္ခ်ိန္မဟုတ္တဲ့အခါမွာလည္း သီလနဲ႔သရဏဂံုလံုမွသာ အပါယ္မွ လြတ္ပါလိမ့္မယ္။ စူဠေသာတာပန္ဟာ တရားအားထုတ္ခ်ိန္သာ သီလလံုၿပီ။ က်န္တဲ့ခ်ိန္မွာ သီလမလံုပါက အပါယ္က မလြတ္ႏုိင္ေသးပါ။ အပါယ္လြတ္ဖုိ႔ရာသည္ သီလနဲ႔သရဏဂံု အဓိကျဖစ္၍ သီလနဲ႔သရဏဂံုလံုဖုိ႔ လုိပါတယ္။

စူဠေသာတာပန္ဆုိတာ ငါးပါးသီလကုိ တစ္သက္လံုး လံုၿခံဳေအာင္ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔အတြက္ စိတ္မခ်ရေသးတာမုိ႔ သီလ က်ဳးလြန္မႈျဖစ္ႏုိင္ေသးပါတယ္။ ဒါျပင္ ဒိ႒ိကုိလည္း ပယ္သတ္ထားေသးတာ မဟုတ္ေသးတာမုိ႔ သရဏဂံုလည္း ပ်က္နုိင္ပါေသးတယ္။ အပါယ္ေဘးမွ လြတ္ဖုိ႔ရာသည္ ငါးပါးသီလလံုၿပီး သရဏဂံုၿမဲမွသာ အပါယ္ေလးဘံုက လြတ္မည္လုိ႔ ဧကန္မုခ် ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္သတၱ၀ါတုိင္း မွာ ေကာင္းမႈနဲ႔မေကာင္းမႈက အၿမဲဒြန္တြဲေနတာမုိ႔ ဧကန္မုခ် ဘယ္ဘံုကုိေရာက္မယ္ဆုိ တာ ေသခ်ာေျပာလုိ႔မရေပ။ ဒါေၾကာင့္ မဟာေသာတာပန္မွစ၍ ရဟႏၱာမဟုတ္ေသးတဲ့ စူဠေသာတာပန္၊ ပုထုဇဥ္တုိ႔ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈေပၚ မူတည္ၿပီး ဘ၀ေတြ ျဖစ္ၾကရဦးပါမယ္။ မဟာေသာတာပန္ေလာက္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အပါယ္ေလးဘံုက အၿမဲလြတ္ေနၿပီးမုိ႔ က်န္တဲ့ လူ၊ နတ္ နိဗၺာန္တုိ႔ကုိသာ ေရာက္ဖုိ႔ က်န္ပါေတာ့တယ္။

(၃) ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာမွာ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ိရီယ သံုးပါးေပါင္းမွ အရာအရာေအာင္ျမင္မယ္လို႔ သိထားပါတယ္။ ကံဆိုတာ အလုပ္လို႔လည္း မွတ္သားဖူးပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေစျခင္းမွာ အတိတ္ကံဆိုတာကို လက္ရွိဘ၀မွာ အသံုးအ၀င္သလိုမ်ား ျဖစ္မေနဘူးလား။ ဗဟုသုတနဲ႔ပက္သက္လို႔ ၾကားဖူးနား၀ေလးေတြပဲရွိတာေၾကာင့္ တိတိက်က် ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းမရွိတာကို ခြင့္လြတ္ပါ ဦးဇင္း။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေရွးဘ၀ကံကို ယံုၾကည္ပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ပါ မသိလို ့ေမးတာပါဦးဇင္း။

ေျဖ။ ။ အင္း ရပါတယ္ ဒကာ။ အလုပ္တစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔က ကံတရားကလည္း အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ပါပါတယ္။ ဥပမာ- ဒကာက လူတစ္ေယာက္ကုိ ကူညီခဲ့လုိ႔ အဲဒီလူက မိမိကုိကူညီတဲ့အခါ အလုပ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္တာမ်ိဳးပါ။ မိမိက သူတစ္ပါးကုိ ကူညီခဲ့တာဟာ အေၾကာင္းတရားကံျဖစ္ၿပီး မိမိကူညီခဲ့တဲ့သူက မိမိကုိ ျပန္လည္ကူညီေပးတာဟာ အက်ိဳးတရားကံကုိ ျပန္လည္ခံစားရတာပါပဲ။ အဲဒီလုိ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားအေနနဲ႔ တစ္စံုတစ္ခုျပန္လည္ခံစားရတာကုိ လက္ေတြ႕မွာ ျမင္ေန ရတာမုိ႔ အတိတ္ကံဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားရွိေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ယံုၾကည္ေနၾကတာပါ။

(၄) ေမး။ ။ ဒီဘ၀မွာလုပ္သမွ် ေနာင္ဘ၀မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာက ေသျပီးလို႔ေနာင္ဘ၀ေရာက္ရင္ ယခု လက္ရွိဘ၀ကို မွတ္မိေတာ့မွာမဟုတ္သလို ခံစားခ်က္ေတြ အားလံုးဟာလည္း မတူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုဆို..ယခုဘ၀နဲ႔ေနာင္ဘ၀ဆိုတာ လူႏွစ္ေယာက္ ကဇတ္ကေနသလိုျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ ဒီဘ၀မွာ လုပ္ထားသမွ်အရာေတြဟာ ေနာင္ဘ၀(ေနာက္လူတစ္ေယာက္)ကို ေပးေနတာနဲ႔တူေနပါတယ္။ ဦးဇင္း အျမင္ေလးကိုရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ဥပမာ ဒကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကုိ ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ ဒကာမွာ ဘာထူးျခားမႈရွိလဲ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လုပ္ရပ္ေတြဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဒကာအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလား။ ဒကာအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ တျခားတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သြားတာလားဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဒကာ သိပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘ၀ကူးတယ္ဆုိတာ ႏွစ္ကူးသြားသလုိပဲမုိ႔ အရင္ႏွစ္ကလုပ္ခဲ့တဲ့အက်ိဳးဆက္ဟာ ေနာက္ႏွစ္မွာ အက်ိဳးခံစားရသလုိ အရင္ဘ၀ကလုပ္ခဲ့တာ ဟာ ေနာက္ဘ၀မွာ အက်ိဳးခံစားရပါတယ္။
0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.