Thursday, December 22, 2011

သတၱ၀ါအသီးသီးတုိ႔က်င္လည္ရာ ဘံုဌာနႏွင့္သက္တမ္းမ်ား


ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တုိ႔ က်င္လည္ေနရာ ဘံုဌာနအသီးသီးနဲ႔ ထုိက်င္လည္ေနရာဘံုဌာနတုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းစသည္မ်ားကုိ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ အဲဒါ အရွင္ဘုရားအားတဲ့အခ်ိန္ ေျဖေပးေစခ်င္ပါဘုရား။
ခင္မ်ိဳးသႏၱာ၊ အေမရိကန္။

ေျဖ။ ။ ဒီေမးခြန္းကုိ ဦးဇင္း အရင္က ေျဖၿပီးတင္ေပးခဲ့ၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ပုိ႔စ္ေတြမ်ားေနတဲ့အတြက္ ဦးဇင္းဆုိဒ္မွာလည္း ေအာက္ဆံုးကုိ ေရာက္ေနလုိ႔ မဖတ္မိၾကတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္လည္တင္ေပးလုိက္ရပါတယ္။ ယခုတည္ရွိေနတဲ့ လူသားတုိ႔သက္တမ္းဟာ (၇၅)ႏွစ္ သက္တမ္းပါ။ ယခုတည္ရွိေနတဲ့ (၇၅)ႏွစ္ကေနတဆင့္ခ်င္း သက္တမ္းဆုတ္ယုတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆုတ္ယုတ္သြားမလဲဆုိရင္ (၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းထိ ဆုတ္ယုတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိ လူတုိ႔သက္တမ္းဆုတ္ယုတ္လာၿပီး (၁၀)ႏွစ္တမ္းတြင္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားလည္း ဆုတ္ယုတ္လာၾကကာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ရင္ပင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒီလုိ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လုိ႔ လူသားမ်ားအကုသုိလ္မ်ားေနခ်ိန္တြင္ လူသားတုိ႔ဟာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ မေနရဲဘဲ ေတာထဲေတာင္ေပၚမ်ား တက္ေရာက္ပုန္ခုိးေနၾကတယ္။ ထုိသူမ်ားဟာ ေတာေတာင္မ်ားထဲတြင္ သီလေစာင့္ တရားမ်ားက်င့္ႀကံၾကသည့္အတြက္ ထုိ(၁၀)ႏွစ္သက္တမ္းမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားတဲ့သားသမီးမ်ားဟာ အႏွစ္(၂၀) အသက္ရွည္လာမယ္။ အသက္(၂၀)မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားတဲ့သားသမီးမ်ားဟာ အႏွစ္(၄၀) အသက္ရွည္မယ္။ အဲဒီလုိ တစ္ဆင့္ခ်င္းတုိးၿပီး အသေခ်ၤယ်ကပ္သက္တမ္းထိ လူသားမ်ား အသက္ျပန္လည္ရွည္သြားလိမ့္မယ္။

ထုိအေသေခ်ၤယ်ကပ္သက္တမ္းမွ လူသားမ်ားဟာ မေကာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ လာၾကျပန္သျဖင့္ တဖန္ျပန္လည္ၿပီး သက္တမ္းတျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုတ္ယုတ္သြားျပန္ေရာ။ ဒီလုိ အေသခ်ၤယ်ကပ္သက္တမ္းမွ လူသားတုိ႔သက္တမ္း ဆုတ္ယုတ္လာရာ လူသားတုိ႔သက္တမ္း(၈၀၀၀၀)တြင္ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ပါလိမ့္မယ္။ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ လူသားအားလံုးဟာ နတ္သားနတ္သမီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ေခ်ာေမာလွပၿပီး အနာေရာဂါမ်ား အကုန္ကင္းရွင္းၾကလိမ့္မယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေၾကာင့္ ေန႔ညခြဲမရေအာင္ လင္းထိန္းေနေပလိမ့္မယ္။ ၾကက္တြန္းသံကုိ အမွတ္အသားျပဳၿပီး ေန႔ညခြဲၾကရမယ္။

အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ လူသားတုိ႔ စားစရာ၊ ၀တ္စရာ၊ ေနစရာမ်ား ျပည့္စံုေနလုိ႔ ပင္းပန္းစြာ အလုပ္မလုပ္ရေပ။ လူသားတုိ႔တြင္ ေလာဘကာမစိတ္ျဖစ္ျခင္း၊ အုိမင္ရင့္ေရာ္ျခင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကုိသာ ေရာဂါဟု သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ပြင့္မည့္ဘုရားရွင္လက္ထက္အခါတြင္ လူသားျဖစ္ၿပီး ျမတ္နိဗၺာန္ကုိျပဳႏုိင္ေအာင္ ယခုကတည္းက ေကာင္းမႈမ်ားနဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဒါျပင္ သတၱ၀ါအသီးသီးတုိ႔ က်င္လည္ရာ (၃၁)ဘံုနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းျပရမယ္ဆုိရင္
(၁) ငရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္တို႔တြင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သက္တမ္းမရွိပါဘူး။ မိမိတို႔ကံအေလွ်ာက္ သက္တမ္းအရွည္အတုိ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တိရစၧာန္မ်ားမွာ အမ်ိဳးေပါင္းမေရတြက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးဇာတ္အလိုက္ သက္တမ္းမ်ား ကြာျခားၾကတယ္။

(၂) လူသားတို႔သက္တမ္းမွာ အေရွ႕ကၽြန္းသားတို႔တြင္ သက္တမ္း(၇၀၀)၊ အေနာက္ကၽြန္းသားတို႔တြင္ သက္တမ္း(၅၀၀)၊ ေျမာက္ကၽြန္းသားတို႔တြင္ သက္တမ္း (၁၀၀၀) ပံုမွန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ေတာင္ကၽြန္းသားတို႔မွာ သက္တမ္းပံုေသမရွိပါ။ အသေခ်ၤယ်တမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္တမ္း၊ တစ္ဖန္  ဆယ္ႏွစ္တန္းမွ အသေခ်ၤယ်တမ္းထိ ဆုတ္လုိက္တက္လုိက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

(၃) နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္တြင္ ေအာက္စတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဘီလူး၊ ဘုမၼစုိးနတ္တို႔တြင္ သက္တမ္းမရိွၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ဘုမၼစုိးနတ္တို႔ဟာ ခုႏွစ္ရက္မွ်သာအသက္ရွည္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အာယုကပ္ပတ္လုံး အသက္ရွည္ၾကတယ္။ အထက္စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏သက္တမ္းမွာ အႏွစ္(၅၀၀) ရွိၾကတယ္။ လူတို႔ႏွစ္နဲ႔ ေရတြက္ရင္ အႏွစ္ (၉)သန္း  အသက္ရွည္ၾကတယ္။ စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔ရဲ႕ တစ္ရက္ဟာ လူတို႔အႏွစ္ (၅၀)ႏွင့္ ညီမွ်တယ္။

(၄) တာ၀တိ ံသာ နတ္မ်ားဟာ အႏွစ္(၁၀၀၀)သက္တမ္း ရွိတယ္။ လူတို႔ အႏွစ္တစ္ရာဟာ တာ၀တိ ံသာနတ္တို႔ တစ္ရက္နဲ႔ညီမွ်တယ္။ တာ၀တိ ံသာ နတ္တုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းကုိ လူတို႔ႏွစ္နဲ႔ ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးကုေဋေျခာက္သန္း ရိွတယ္။

(၅) ယာမာနတ္မ်ား အႏွစ္(၂၀၀၀)သက္တမ္း ရိွတယ္။ လူတို႔အႏွစ္ (၂၀၀)ဟာ ယာမာနတ္တို႔ တစ္ရက္နဲ႔ညီမွ်တယ္။ ယာမာနတ္တုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းကုိ လူတို႔ႏွစ္နဲ႔ ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄)ကုေဋေလးသန္း ရိွတယ္။

(၆) တုသိတာနတ္တို႔ဟာ အႏွစ္(၄၀၀၀)သက္တမ္း ရွိတယ္။ လူတုိ႔ အႏွစ္(၄၀၀)ဟာ တုသိတာနတ္တို႔ တစ္ရက္နဲ႔ ညီမွ်တယ္။ တုသိတာနတ္တို႔ရဲ႕ သက္တမ္းကုိ လူတို႔ႏွစ္နဲ႔ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၇)ကုေဋႏွင့္ေျခာက္သန္း ရိွတယ္။

(၇) နိမၼာနရတီနတ္မ်ားဟာ အႏွစ္(၈၀၀၀)သက္တမ္း ရွိတယ္။ လူတို႔ ႏွစ္(၈၀၀)ဟာ နိမၼာနရတီနတ္တို႔ တစ္ရက္နဲ႔ ညီမွ်တယ္။ နိမၼာနရတီနတ္တို႔ရဲ႕ သက္တမ္းကုိ လူတို႔ႏွစ္နဲ႔ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၃၀)ကုေဋ ေလးသန္းရိွတယ္။

(၈) ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္မ်ားဟာ အႏွစ္(၁၆၀၀)သက္တမ္း ရွိတယ္။ လူတုိ႔ ႏွစ္(၁၆၀၀)ဟာ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တို႔ တစ္ရက္နဲ႔ညီမွ်တယ္။ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းကုိ လူတို႔ႏွစ္နဲ႔ေရတြက္ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း  (၉၂၁)ကုေဋေျခာက္သန္း ရိွတယ္။

(၉) ျဗဟၼာတို႔၏သက္တမ္းမ်ားဟာ အလြန္ရွည္လ်ားၾကသည့္အတြက္ အသေခ်ၤယ်ကပ္၊ မဟာကပ္တို႔နဲ႔ တိုင္းတာရတယ္။ ထုိကပ္တုိ႔ဟာ (၁) အာယုကပ္၊ (၂) အႏၱရကပ္၊ (၃) အသေခ်ၤယ်ကပ္၊ (၄) မဟာကပ္ဆုိၿပိး ေလးပါးရိွတယ္။

ထိုေလးပါးတို႔တြင္ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕သက္တမ္း အသီးသီးကို အာယုကပ္ဟုေခၚသည္။ လူတို႔အသေခ်ၤယ်တမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္တမ္း၊ ဆယ္ႏွစ္တန္းမွ အသေခ်ၤယ်တမ္းအထိ ရွည္ၾကာေသာကာလကို အႏၱရကပ္တစ္ခုဟု ေခၚတယ္။ အႏၱရကပ္ (၆၄)ကပ္ဟာ အသေခ်ၤယ်ကပ္ တစ္ကပ္နဲ႔ညီမ်ွတယ္။ အသေခ်ၤယ်ကပ္(၄)ကပ္ဟာ မဟာကပ္တစ္ကပ္ (တနည္း) တစ္ကမၻာနဲ႔ညီမွ်တယ္။ အသေခ်ၤယ်ကပ္ကို ေလးမ်ိဳးခြဲျခားျပန္တယ္။

(က) သံ၀ဋၬၬကပ္-ကမၻာႀကီးစပ်က္သည္မွ လုံး၀ပ်က္သုဥ္းသြားတဲ့အထိ ရွည္ၾကာတဲ့ အသေခ်ၤယ်ကပ္။
(ခ) သံ၀ဋၬဌာယီကပ္-ကမၻာႀကီးပ်က္သုဥ္းၿပီး ပ်က္ၿပီးသည့္အတိုင္း တည္ေနတဲ့ အသေခ်ၤယ်ကပ္။
(ဂ) ၀ိ၀ဋၬကပ္-ကမၻာျပဳမိုးစရြာသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ကမၻာႀကီးအျပည့္အစုံ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အထိ ရွည္ၾကာတဲ့ အသေခ်ၤယ်ကပ္။
(ဃ) ၀ိ၀ဋၬဌာယီကပ္-ကမၻာႀကီးအျပည့္အစုံျဖစ္ၿပီးသည္မွ ထိုအတိုင္းတည္ေနတဲ့ အသေခ်ၤယ်ကပ္ဆုိၿပီး အသေခ်ၤယ်ကပ္(၄)မ်ိဳး ရွိတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႔ သတၱ၀ါတုိ႔ က်င္လည္ရာ ေနရာဌာနအလုိက္ သက္တမ္းမ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေပရာ သတၱ၀ါမ်ားဟာ သံသရာမွမလြတ္ေျမာက္သေရြ႕ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာဌာနမ်ားတြင္ သြားလာလႈပ္ရွား ရုန္းကန္ေနၾကမွာ အမွန္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ လူသားအားလံုးဟာ ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀ေကာင္းေလး ရရွိေနခ်ိန္မွာ သံသရာမွ အၿပီးအပုိင္ လြတ္ေျမွာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေစကာမႈ ေနာက္ျဖစ္ေလရာဘ၀မ်ားတြင္ ခ်မ္းသာသုချပည့္စံုေအာင္ သံသရာမွလည္း အျမန္လြတ္ေျမွာက္ဖုိ႔ရန္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာမ်ားကုိ ေန႔စဥ္မျပတ္ ျပဳလုပ္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါေပတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.