Wednesday, November 23, 2011

ေသာတာပန္နဲ႔ပတ္သတ္၍ သိေကာင္းစရာမ်ား(၂)

ေမး။ ။ တစ္ခုထပ္မံေလွ်ာက္ထားလိုသည္မွာ “ဘံုစဥ္စံ”ဟူေသာ စကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစကားလံုးဟာ ေသာတာပန္တည္ၿပီးသူတို႔ကို ဆိုလိုေသာစကားလံုးသာျဖစ္ပါသလားဘုရား။ ထိုသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ လူေသာတာပန္အရိယာေသၿပီးလွ်င္ အထက္ဘံုတို႔ကိုသာ ဘံုစဥ္စံ တက္သြားမည္ျဖစ္၍ လူ႔ဘံု၌ တဖန္ျပန္၍ ပဋိသေႏၶ မျဖစ္ရေတာ့ဟူ၍ မွတ္ယူရမည္ေလာ။ ရွင္းလင္းျပသေပးေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။

သန္းထုိက္ထြန္း၊ စကၤာပူ

ေျဖ။ ။ ေသာတာပန္အမ်ိဳးအစားေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာ-လူ႔ဘ၀မွာပဲ (၇)ႀကိမ္လံုးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးဘ၀မွာမွ ရဟႏၱာျဖစ္မဲ့သူ၊ နတ္ျပည္မွာပဲေနၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္မဲ့သူ၊ လူျပည္လာၿပီး နတ္ျပည္မွာ ရဟႏၱာျဖစ္မဲ့သူ။ နတ္ျပည္ကေန သကဒါဂါမ္ျဖစ္ၿပီး သုဒၶ၀ါသျဗဟၼာျပည္မွာ ရဟႏၱာျဖစ္မဲ့သူစတာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိကြဲျပားရသလဲဆုိေတာ့ ေသာတာပန္ျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ (၇)ဘ၀တိတိ ႀကိဳက္တဲ့ဘံုေတြမွာ ႀကိဳက္သလုိသြားလာႏုိင္ခြင့္ရွိလုိ႔ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ဘ၀တြင္ အဆင့္တတ္ၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ဘ၀ကေန ေနာက္ထပ္(၇)ဘ၀ထိပဲ သံသရာထဲမွာ က်င္လည္ရမွာပါ။ ဒါဟာလည္း မိမိတုိ႔ အားထုတ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း တစ္ဘ၀ပဲကူးၿပီး ေနာက္ဘ၀မွာ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏွစ္ဘ၀ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း (၇)ဘ၀ထိေနထုိင္ၾကကာ (၇)ဘ၀ေနာက္ဆံုးမုိ႔ ေနာက္ဆံုးဘ၀က်မွ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ကြာျခားရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ၀ိပႆနာအားထုတ္မႈ အားေကာင္းမေကာင္းေပၚမွာ မူတည္သလုိ ပါရမီနည္းမ်ားေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာအားထုတ္မႈအားေကာင္းတဲ့သူ၊ ပါရမီေကာင္းတဲ့သူဟာ တစ္ဘ၀ကူးၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္သလုိ အားမေကာင္းတဲ့သူကေတာ့ (၇)ဘ၀ထိေနထုိင္ၿပီးမွ ရဟႏၱာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဘံုစဥ္ကေတာ့ ေသာတာပန္တည္သူမ်ားရဲ႕ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအလုိက္ ျဖစ္လုိ႔ရပါတယ္။ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမကေတာ့ နတ္ျပည္ကေန ျဗဟၼာ့ျပည္ဘံုစဥ္စံျဖင့္ ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ သိၾကားမင္းကေတာ့ လူ႔ျပည္မွာလာၿပီး သကဒါဂါမ္ျဖစ္ကာ ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ရဟႏၱာျဖစ္မယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ဘံုစဥ္စံဆုိတာ တခ်ိဳ႕ေသာ ေသာတာပန္မ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာ ေသာတာပန္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါလုိ႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ဟာ ကိေလသာမ်ား ၾကြင္းက်န္ေသးေသာ္လည္း အပါယ္လားေၾကာင္း မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ အပါယ္သို႔လားရျခင္း သေဘာမရွိေတာ့ပါ။ ဒါျပင္ ေအာက္သုိ႔ေလွ်ာ့က်႐ိုးထံုးစံမရွိဘဲ အထက္မဂ္ကုိသာ တက္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ယခင္ဘ၀က ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားဟာ ယခုဘ၀တြင္ သကဒါဂါမ္စတဲ့ အထက္မဂ္ဖိုလ္ကိုသာ ရဖို႔အေၾကာင္း ရွိပါေတာ့တယ္။ ယခင္ဘ၀က ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးသူဟာ မဂ္ရဲ႕နိယာမသေဘာအရ ေမြးကတည္းက ေသာတာပန္အျဖစ္ ေမြးဖြားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က တရားတစ္ပုဒ္ေဟာၿပီးတိုင္း ေသာတာပန္ျဖစ္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ယခင္ဘ၀က ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးသူမ်ား မပါပါ။ အရင္ဘ၀က ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားဆုိရင္လည္း အထက္မဂ္ဗိုလ္ျဖစ္တဲ့ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ဘ၀တစ္ခုကေန ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားရဲ႕ လက္ရွိဘ၀တြင္ ထူးျခားတဲ့လကၡဏာမ်ားကုိ သိရွိရန္အတြက္ တင္ျပေပးရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိ ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့သူ၊ ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားဟာ အမိသတ္ျခင္း၊ အဘသတ္ျခင္း၊ ရဟႏၲာသတ္ျခင္း၊ ဘုရားရွင္ကို ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ျပဳျခင္း၊ သံဃာကြဲျပားေအာင္ျပဳျခင္း၊ ဘုရားမွတပါး အျခားဆရာကို ကိုးကြယ္ရာဟု မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မျပဳ၊ သူတစ္ပါးကုိလည္း မညႊန္ျပျခင္း (ဘာသာေျပာင္းျခင္း)ဆုိတဲ့ အဘိ႒ာနေျခာက္မ်ိဳးကို ယခုဘ၀တြင္ မိမိရဲ႕ေသာတာပန္အျဖစ္ကို မသိေသာ္လည္း မဂ္ရဲ႕ မေျပာင္းမလဲတည္ၿမဲတဲ့ နိယာမသေဘာအရေၾကာင့္ အထက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ေပ။

ယခုဘ၀တြင္ ရတနာသံုးပါး ထင္ရွားရွိရင္ ဘာသာျခားမွာေမြးဖြားခဲ့ရင္ေသာ္မွလည္း အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ ရတနာသံုးပါးကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာမွာပါ။ မိမိရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဏာတိပါတစတဲ့ မေကာင္းမႈတို႔ကို မျပဳလုပ္ပါ။ အဲဒီလုိ ငါးပါးသီလၿမဲျခင္း၊ အယူမမွားျခင္းတို႔အျပင္ ေသာတာပန္အျဖစ္ေမြးဖြားလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ သမၼာအာဇီ၀နည္းျဖင့္သာ စီးပြားရွာျခင္း၊ သူတစ္ပါး ႀကီးပြားခ်မ္းသာသည္ကို မနာလိုျငဴစူတဲ့ ဣႆာ၊ မိမိစီးပြား မိမိရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏွေျမာတြန္႔တိုတဲ့ မစၧရိယမ်ားမရွိျခင္း၊ အဂတိေလးပါး မလိုက္စားျခင္း၊ ရတနာသံုးပါးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေဒါမနႆမျဖစ္ျခင္း၊ လြန္က်ဴးမိတဲ့အျပစ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားမႈမရွိျခင္း စတဲ့အခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း ျပည့္စံုပါတယ္။

ဒါျပင္ ေသာတာပန္ဟု တုိက္ရုိက္သိႏုိင္တဲ့အခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပေပးရမယ္ဆုိရင္

၁။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေပၚတုိင္ေပၚတုိင္း ခ်က္ခ်င္းသိျခင္း။

၂။ သိတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္း။

၃။ သာသနာတြင္းမွတစ္ပါး အျခားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈခ်မ္းသာကုိ ရႏုိင္တဲ့လမ္းလံုး၀မရွိဘူးဟု ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း။

၄။ က်ဴးလြန္ထားတဲ့အျပစ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းကုသလုိတဲ့စိတ္ရွိၿပီး ကုသုိလ္နဲ႔ ျပန္လည္ကုသျခင္း။

၅။ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိလို႔ အကူအညီ သက္ေသလုိက္ရျငားေသာ္လည္း သီလ သမာဓိ ပညာ အပ်က္မခံ၊ အထိခုိက္မခံျခင္း။

၆။ တရားေတာ္နာတဲ့အခါ အာ႐ံုတစ္ပါး စိတ္မသြားဘဲ ေကာင္းမြန္စြာနာယူျခင္း။

၇။ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္တရားေတြနာရတဲ့အခါ ၀မ္းေျမာက္လုိ႔မဆံုး၊ ၾကည္ညိဳမဆံုး၊ ေက်းဇူးတင္မဆံုးျဖစ္ျခင္း။

ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရင္ေတာ့ အဲဒီလူဟာ ေသာတာပန္လုိ႔ ေခၚလုိ႔ရပါတယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ေသာတာပန္ဆုိတာ ဘယ္လုိဟာလဲဆုိတာလည္း သိနားလည္ၿပီး ဘယ္သူက ေသာတာပန္ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ဆုိတာလည္း ခန္႔မွန္းလုိ႔ရေလာက္ၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေသာတာပန္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အဂၤါမ်ားနဲ႔ ေသာတာပန္ဟုတ္မဟုတ္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္လုိ႔ရၿပီဆုိရင္ က်န္တဲ့အထက္မဂ္ဗုိလ္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြအေၾကာင္းကုိ ပုိၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္လုိ႔ ရႏုိင္ပါၿပီေလ။

ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္မိတာနဲ႔ ရဟႏၱာမ်ား ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာရွိလားလုိ႔ ေမးလာၾကတဲ့လူေတြအားလံုးပါ သိရွိနားလည္ေအာင္ ေျပာျပေပးလုိက္ပါမယ္။ ျမတ္ဗုဒၶက သာသနာတည္းဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားထြန္းကားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟႏၱာမဆိတ္သုဥ္းပါလုိ႔ သုဘဒၵရဟန္းကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တဲ့အတြက္ သာသနာရွိေနရင္ ေသာတာပန္ကေန ရဟႏၱာထိပါ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိမိတုိ႔ျဖစ္ခ်င္ရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမဲ့နည္းလမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်လုိက္နာၿပီး က်င့္ႀကံဖုိ႔သာ လုိပါတယ္။

ဒါျပင္ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူမ်ားကုိလည္းေကာင္း အရိယာပုဂၢိဳလ္ဟုတ္မဟုတ္ကုိ အထက္ကေသာတာပန္အဂၤါမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီၾကည့္ကာ ဆံုးျဖတ္ယံုၾကည္ၾကပါေလ။ ကုိင္း အပုိင္း(၂)ကုိ ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္ဆုိလုိ႔ ခ်က္ျခင္းပဲ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေရးေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။ အမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္းကုိ ဒီမွာေတာ့ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ ရပ္တန္႔ရင္း စာဖတ္ပရိသတ္အားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာၿပီး လုိရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သလ်က္…။

4 comments:

Myanmar Online Music said...

I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

Thanks a lot!

phocho said...

Thank you so much . ..

Anonymous said...

ဆရာေတာ္ခင္ဗ်ား။တပည့္ေတာ္ငယ္ငယ္ကၾကားဘူးတာေတာ့ေသာတာပန္ဆိုတာဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူလို့ဘုရားရွင္မွတရားၿဖင့္ခြ်တ္တဲ့လူမ်ားသာၿဖစ္တယ္လို့သိရပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ယခုေခတ္မွာအရွင္ဘုရားေၿပာသလိုအခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီတဲ့လူမ်ားလဲေသာတာပန္ၿဖစ္နိုင္ပါသလားဘုရား။

ဆန္နီေနမင္း said...

တရားမွတ္ရင္းနဲ႔ေသာတာပန္တည္သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဘုရားရွင္ကုိ မျမင္ဖူးဘဲနဲ႔ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကုိ ၾကားဖူးရံုနဲ႔ တရားမွတ္တာ ေသာတာပန္တည္သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

Post a Comment

Powered by Blogger.