Saturday, October 15, 2011

ဃဋိကာရအေၾကာင္း

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား ဃဋိကာရ ျဗဟၼာႀကီးအေၾကာင္း သိလုိပါတယ္။ ေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္ဘုရား။

အေျဖ။ ။ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာႀကီးအေၾကာင္းကို ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အခါတစ္ပါး ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ေ၀ဂဠိဂၤရြာႀကီးကို အမွီျပဳၿပီးေက်ာင္း အရာမ္တစ္ခုမွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါတယ္။ ကႆပဘုရားရွင္သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္က ဘုရားရွင္ရဲ႕အလုပ္အေကၽြးဟာ အလြန္သဒၶါတရားေကာင္းတဲ့ ဃဋိကာအိုးထိန္းသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔တြင္ အလြန္ခ်စ္ခင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူ႔နာမည္က ေဇာတိပါလ ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ သူ ေဇာတိပါလက ပုဏၰားမ်ဳိးတြင္ျဖစ္၍ ဇာတ္အားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္ၿပီး ဃဋိကာရက ဇာတ္နိမ့္သူျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ဇာတ္အနိမ့္အျမင့္ကို ပဓနာမထားဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္စြာ ေပါင္းသင္းလာၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔သ၌ ဃဋိကာရက ကႆပဘုရားရွင္အား ဖူးေမွ်ာ္ၾကရန္ သူ႔၏သူငယ္ခ်င္း ေဇာတိပါလအား “သူငယ္ခ်င္း ျမတ္စြာဘုရားကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါစို႔ လား”ဟု ေခၚပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ “ ရဟန္းဦးျပည္းေတြကိုဖူးလို႔ ဘာအက်ဳိးရနိုင္မွာလဲ၊ မဖူးခ်င္ပါဘူး”လုိ႔ ေဇာတိပါလက ဆိုပါတယ္။ ထိုအခါ ျမစ္ဆိပ္ႏွင့္ မနီးမေ၀းမွာ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါတယ္။ ျမစ္ဆိပ္ေခၚရင္ေကာင္းမည္ လို႔ေတြးကာ ဃဋိကာရက “ဘုရားမဖူးခ်င္ဘူးဆိုရင္လည္း ျမစ္ဆိပ္သြားၿပီး ေရခ်ဳိးၾကမယ္” လို႔ေျပာေတာ့ ေဇာတိပါလက သေဘာတူလိုက္တယ္။ သည္လိုနဲ႔ ႏွစ္ဦးသား ျမစ္ဆိပ္သြားၿပီး ေရခ်ဳိးၾကပါ တယ္ ေရခ်ဳိးၿပီးတဲ့အခါ ဃဋိကာရက ဘုရားဖူးသြားၾကရန္ ထပ္မံၿပီးေခၚေပမယ့္ ေဇာတိပါလက မလိုက္ဘူး။ သုိ႔ႏွင့္ ေရစိုေနတဲ့ ေဇာတိပါလရဲ႕ ဦးေခါင္းမွ ဆံပင္ကုိဆြဲၿပီး “သူငယ္ခ်င္းေဇာတိပါလ ဘုရားကို ဖူးျမင္ရတယ္ဆိုတာ အလြန္အက်ဳိးမ်ားပါတယ္။ လိုက္သာလိုက္ခဲ့စမ္းပါ၊ ျငင္းမေနပါနဲ႔” လို႔ ေျပာေသာအခါ ေဇာတိပါလက စဥ္းစားတယ္“ ဃဋိကာရဟာ ဇာတ္နိမ့္သူျဖစ္ပါရက္နဲ႕ ငါ့ေခါင္းကို ဆြဲတယ္၊ ဘုရင္ကို သြားတိုင္ရင္ ဘုရင္က သူ႔ကို သတ္လိမ့္မယ္။ ဇာတ္နိမ့္က ဇာတ္ျမင့္သူကိုကိုင္ရင္ ဇာတ္နိမ့္သူဟာ အသတ္ခံရတတ္ပါတယ္။

ဒါကိုလည္း ဃဋိကာရဟာ မသိ၍မဟုတ္ သိပါတယ္။ အသက္ေသမွာကို သိပါလ်က္နဲ႔ ငါ့ကို အသက္စြန္႔ၿပီး ဘုရားကို ဖူးေစခ်င္လို႔ ေခၚေနတာဟာ အလြန္အက်ဳိးမ်ားလို႔ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ငါလိုက္သြားၾကည့္မယ္ေလ။ အက်ဳိးေတာ့ယုတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ေတြးကာ “ေကာင္းပါၿပီ သူငယ္ခ်င္း ကၽြန္ပ္လိုက္ပါ့မယ္”လို႔ေျပာကာ ကႆပဘုရားရွင္ရွိရာသုိ႔ ဃဋိကာရ အိုးထိန္းသည္ႏွင့္အတူ သြားၾကပါေတာ့တယ္။ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႔ႏွစ္ဦးအား တရားေဟာေတာ္မူပါတယ္။ တရားနာၿပီးတဲ့အခါ ေဇာတိပါလက သာသနာေတာ္အား ၾကည္ညိဳလြန္းသည့္အတြက္ သာသနာတြင္းမွာ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါတယ္။ ထိုရဟန္းျပဳခဲ့သူ ေဇာတိပါလကား တစ္ျခားသူမဟုတ္ ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားအေလာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကႆပဘုရားရွင္ဟာ ေ၀ဂဠိဂၤရြာႀကီးမ်ာ ဗာရာဏာသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာသို႔ ၾကြေတာ္မူပါတယ္။ ထိုသတင္းကို ဗာရာဏာသီျပည့္ရွင္ ကိကီမင္းႀကီးၾကားေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ သြားေရာက္ဖူးျမင္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ကိကီမင္းႀကီးႏွင့္ပရိသတ္မ်ားအား တရားေဟာေတာ္မူပါတယ္။ တရားအဆံုး၌ ဘုရားရွင္အား မနက္ျဖန္အတြက္ ဆြမ္းအလို႔ငွါပင့္ၿပီး ျပန္သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ဘုရားရွင္ၾကြလာေတာ္မူကာ ကိကီမင္းႀကီးလွဴဒါန္းတဲ့ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဆြမ္းကိစၥၿပီးေတာ္မူေသာအခါ ဘုရားရွင္အား ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ၀ါကပ္ေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း ကိကီမင္းႀကီးက ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဘုရားရွင္က လက္မခံခဲ့ေပ။ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားပါေသာ္လည္း လက္မခံခဲ့ေပ။ ကိကီမင္းႀကီးဟာ စိတ္မခ်မ္းမသာတဲ့အတြက္ “အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္အျပင္ သာလြန္တဲ့အလုပ္ေကၽြး ရွိပါေသးလားဘုရား”လို႔ ေမးေလွ်ာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္က “မင္းႀကီး ေ၀ဂဠိဂၤရြာမွာ ဃဋိကာဟာ ငါဘုရားရဲ႕ ျမတ္ေသာအလုပ္အေကၽြး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္မင္းႀကီးဟာ ဗာရာဏသီမွာ ၀ါဆိုဖို႔ေလွ်ာက္စဥ္ ငါဘုရားပယ္ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏွလံုးမသာယာ ျဖစ္တယ္။ ဃဋိကာရကေတာ့ ႏွလံုးမသာျခင္း မရွိပါ။ သူဟာ ရတနာသံုုးပါးတို႔ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါတယ္၊ ငါးပါးသီလၿမဲတယ္၊ သစၥာေလးပါးတြင္ ယံုမွားမႈကင္းပါတယ္။ ျမတ္ေသာအက်င့္ ရွိပါတယ္၊ ေရႊ ေငြတို႔ႏွင့္ ကင္းရွင္းပါတယ္။ သမၼာအာဇီ၀ အုိးလုပ္စားပါတယ္။ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးကိုလည္း လုပ္ေကၽြးတယ္။ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ျဗဟၼျပည္တြင္ျဖစ္ၿပီး ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္လိမ့္မယ္။

မင္းႀကီး ငါဘုရားဟာ ေ၀ဂဠိဂၤရြာႀကီးတြင္ေနစဥ္ ဃဋိကာရေနအိမ္သို႔ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူပါတယ္။ ထိုအခိုက္ ဃဋိကာရဟာ အိမ္မွာမရွိ ေတာထဲသြားေနပါတယ္။ အိမ္တြင္မ်က္မျမင္ မိဘႏွစ္ပါးသာ ရွိပါတယ္။ ငါဘုရား ဆြမ္းခံတဲ့အခါ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးက အလိုရိွသေလာက္သာခပ္ယူေတာ္မူပါ ဆို၍ ငါဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆြမ္းကို ခပ္ယူခဲ့ရဘူးၿပီ။ ေတာထဲကျပန္လာေသာ ဃဋိကာရက ထိုအေၾကာင္းကို သိသျဖင့္ (၁၅)ရက္ပတ္လံုး ပီတိျဖင့္ခ်မ္းသာစြာ ေနခဲ့ဖူးေလၿပီ။

တစ္ေန႔သ၌ ကႆပဘုရားရွင္ရဲ႕ကုဋီအမိုးဟာ မိုးမလံု၍ သက္ငယ္အမိုးလိုတဲ့အတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိေခၚကာ “ခ်စ္သားတို႔ ဃဋိကာရအိမ္မွာ သက္ငယ္မိုးရွိပါသလား” ဘုရားရွင္ကေမးေသာအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားက “ျမတ္စြာဘုရား သူတို႔အိမ္မွာေတာ့ သက္ငယ္မိုးမျမင္ရပါဘုရား။ ဒါေပမယ့္ သူ႔တုိ႔ရဲ႕ အလုပ္တဲမွာေတာ့ မိုးထားတာ အသစ္ႀကီး ရွိပါေသးတယ္ဘုရား”ဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္က “ ဒါဆိုရင္ ဃဋိကာရရဲ႕ အလုပ္တဲက သက္ငယ္မိုးကို သြားေရာက္ျဖဳတ္ၾကေခ်”ဟု ရဟန္းမ်ားအား ခိုင္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း “အလုပ္တဲသြားကာ သက္ငယ္အမိုးကို ျဖဳတ္ယူေနၾကစဥ္ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးက ေမးေသာအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားက အေၾကာင္းစံု ေျပာျပပါတယ္။ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးကလည္း သက္ငယ္မိုး ျဖဳတ္ယူၾကပါရန္ ၾကည္ျဖဴစြာ ခြင့္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဃဋိကာရေတာထဲက ျပန္လာေသာအခါ အေၾကာင္းစံုကို မိဘမ်ားထံမွသိရတဲ့အတြက္ “ဘုရားရွင္ဟာ ငါ့အေပၚ အလြန္အကၽြမ္း၀င္ေတာ္မူတယ္။ ငါ့အား အရေတာ္ေလစြ”လို႔ ေတြးကာ ႏွစ္သက္ေသာပီတိျဖင့္ (၇)ရက္ပတ္လံုး ခ်မ္းသာစြာေနခဲ့ရပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။(ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဃဋိကာရတို႔ရဲ႕အိမ္ဟာ အမိုးမရွိေတာ့ဘဲ ၀ါတြင္းသံုးလလံုးလံုး ေနလာခဲ့ရာ ဃဋိကာရတို႔ရဲ႕အိမ္တြင္ ဘယ္ေလာက္ပဲမိုးရြာရြာ မိုးမစိုေပ။ ေနာင္ကမၻာတည္သ၍ တည္ေနမည့္ ကပၸဌိတိေလးမ်ဳိးတြင္တမ်ဳိးျဖစ္သည္)။ ကႆပဘုရားရွင္က ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ ကိကီမင္းႀကီးဟာ ဃဋိကာရအား သေလးဆန္ လွည္းအစီးငါးရာႏွင့္အတူ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဟင္းခ်က္စရာမ်ားကုိ ပုိ႔ေစပါတယ္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ဃဋိကာရက လက္မခံခဲ့ေပ။ ဘာ့ေၾကာင့္နည္း။ ဘုရားရွင္က ငါ၏ ၀ါဆိုရန္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ငါရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေျပာသျဖင့္ ကိကီမင္းႀကီးက ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္တယ္။ က၍ရတဲ့ပစၥည္း၊ သီဆို၍ရတဲ့ပစၥည္းကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဃဋိကာရအေၾကာင္းကို ေျဖၾကားေပးလိုက္ရပါသည္။ (မဇၥ်ိမပဏၰာသ၊ ရာဇ၀ဂ္၊ ဃဋိကာရသုတ္)။
ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com မွ

2 comments:

win said...

ျမတ္စြာဘုရားတုိင္းဟာ အိႏၵိယျပည္ ေနရာတစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူတာပဲလား။တစ္ျခားတုိင္းျပည္(သို႕)တစ္ျခားေနရာမွာေရာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါေသးလားဘုရား။

ဆန္နီေနမင္း said...

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းေတြဟာ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနသလုိ ကမၻာေျမႀကီးဟာလည္း အခ်ိန္ကာလၾကာလာတာနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶတုိင္းဟာ ေတာင္ကၽြန္းရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္ေနရာသာ ဘုရားပြင့္ၾကေပမဲ့ တစ္ေနရာတည္းျဖစ္ေနဖုိ႔။ တူေနဖုိ႔ကေတာ့ မလြယ္ပါ။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။ က်န္တာမၾကည့္နဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းနဲ႔နီးတဲ့ ရြာေတြေတာင္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ေလာက္ၾကာရင္ ေနရာေရြ႕လားသြားတယ္ေလ။ အရင္ရြာက ေနာက္က်ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ပံုေသကေတာ့ တြက္လုိ႔ မရပါ။

Post a Comment

Powered by Blogger.