Saturday, October 8, 2011

သာသနာပြဲဟာ ဘုရားေဟာလား

အေမး။ ။ နံနက္ေစာေစာတြင္ E-mail inbox ထဲ အီးေမးလ္ စစ္ၾကည့္ရာ ရုရွားနိုင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၊ University တစ္ခုမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္လတ္ထံမွ အီးေမးလ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖြင့္ၾကည့္ရာ ေမးခြန္းသံုးခုေမးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ေျဖၾကားေပးေစ လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာပါတယ္။ ပထမေမးခြန္းက ဘုန္းဘုန္းဘုရား တပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္ဘုရား။ ျမန္မာနိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ ဗုဒၶဘာသာအိမ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သာသနာပြဲဆိုၿပီး တင္လွဴတာေတြ ရွိပါတယ္။ ထိုသာသနာပြဲတင္ျခင္းအမႈဟာ ဘယ္အခ်ိန္က စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဘုရားေဟာတဲ့ ေဒသနာနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ သိပါရေစဘုရား။

ေက်ာ္ဇင္လတ္(သုခရိပ္)
MePhi University
Mosscow

အေျဖ။ ။ ေက်ာ္ဇင္လတ္ေရ သာသနာပြဲျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္း ဘုန္းဘုန္း ၾကားဖူးထားတာကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သာသနာဟာ ႏွစ္ငါးေထာင္ရွိတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ယခုဆိုရင္ သာသနာ(၂၅၀၀)ေက်ာ္လို႔ သာသနာတစ္၀က္ေက်ာ္ေရာက္လာၿပီ။ က်န္တဲ့သာသနာတစ္၀က္ကို သိၾကားမင္းက ေစာင့္လိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့သာသနာတစ္၀က္ကို သိၾကားမင္းေစာင့္ႏိုင္ေအာင္ သိၾကားမင္းအား ပသတဲ့အေနနဲ႕ သာသနာပြဲ(ငွက္ေပ်ာ္ပြဲ၊ အုန္းပြဲ)ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထုိအေၾကာင္းအရဆိုရင္ သာသနာ ႏွစ္(၂၅၀၀)စြန္းရာကေန ဒီသာသနာပြဲဆိုတာ ေပၚလာတယ္လို႔ ယူဆရလိမ့္မယ္။

သာသနာပြဲဟာ ဘယ္အခ်ိန္က စတင္ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုတာထက္ လူအမ်ားအတြက္ ပိုအေရးႀကီးတာက သာသနာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရအေၾကာင္းကို သိဖို႔လိုတယ္။ သာသနာဆိုတာ အဆံုးအမလုိ႔အဓိပၸါယ္ရတယ္၊ အဆံုးအမကလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ သူ႔အဆံုးအမ၊ ငါ့အဆံုးအမ ဆိုတာေပါ့၊ အကယ္၍ တျခားအဆံုးအမဆိုရင္ တျခားသာသနာလို႔ေခၚတယ္။ ဒီမွာက ဗုဒၶရဲ႕ အဆံုးအမမို႔လုိ႔ ဗုဒၶသာသနာလို႔ေခၚတယ္လုိ႔ မွတ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ ဗုဒၶအဆံုးအမဆိုတာက ဘာလဲဆိုရင္ (၁)အကုသိုလ္မွန္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ (၂)ကုသိုလ္မွန္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ အားထုတ္ပါ။ (၃)စိတ္ကို ျဖဴစင္ေအာင္ထားပါ။ အဲဒါဟာ ဘုရားရဲ႕အဆံုးအမ ျဖစ္တယ္။

ဒီအဆံုးအမအတိုင္းလိုက္နာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ် သူတို႔သႏၱာန္မွာ သာသနာတည္ေနတာပဲ။ သာသနာပြဲေၾကာင့္ သိၾကားမင္း (ဖန္တီးရွင္၊တန္ခိုးရွင္)က သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေနတာက ဘုရားအဆံုးအမအတိုင္း က်င့္သံုးေနက်တဲ့ ရဟန္း/ရွင္လူမ်ားပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာပဲ။ ဘယ္ဖန္တီးရွင္၊ ဘယ္တန္ခိုးရွင္ကမွ သာသနာမျပဳနိုင္ပါဘူး။ ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္စြဆိုတာလို သိၾကားမင္းသာသနာမျပဳနုိင္ပံုကို ေျပာဦးမယ္။

တစ္ခါက ကဏွာ့ရေသ့ဆိုတာရွိတယ္။ ကဏွာ့ရေသ့ရဲ႕ အက်င့္စြမ္းကို သေဘာက်ၿပီး သိၾကားမင္းက ကဏွာ့ရေသ့ကို အလိုစမ္းတယ္။ အလိုစမ္းလို႔ သေဘာက်တဲ့အတြက္ လိုတဲ့ဆုကို ေတာင္းေစလိုေၾကာင္း သိၾကာမင္းက ကဏွာ့ရေသ့အား ေျပာတဲ့အခါ ကဏွာ့ေသ့က “အသင္သိၾကားမင္း သင္က ငါ့ကိုဆုေပးခ်င္သပဆိုရင္ ငါ့သႏၱာန္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အားနည္းတဲ့ေဒါသ၊ အားႀကီးတဲ့ေဒါသ၊ လိုခ်င္မႈေလာဘ၊ ခ်စ္ခင္မႈဆိုတဲ့ ေမာဟတရားေလးပါး မရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါဆိုေတာ့ သိၾကားမင္း မလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုမလုပ္ေပးႏိုင္ေပမယ့္လို႔ ကဏွာ့ရေသ့အား သေဘာက်လွတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ဆုေတာင္းပါဦးလို႔ ခုိင္းပါတယ္။ အဲဒီအခါ ကဏွာ့ရေသ့က “ သင္ ဆုေပးႏုိင္သပဆိုရင္ ငါဟာ ဒီေတာထဲမွာ တစ္ေယာက္ထဲေနရလို႔ ငါ့ကို ျပဳစုမယ့္သူမရွိဘူး။ တရားအားထုတ္မႈပ်က္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ”လို႔ေျပာေတာ့ သိၾကားမင္း မလုပ္ေပးႏိုင္ျပန္ဘူး။ ဒါေပမယ့္လို႔လည္း ကဏွာ့ရေသ့ကို ေနာက္ထပ္ ဆုေတာင္းခိုင္းျပန္တယ္။ “သင္ဆုေပးႏိုင္သပဆိုရင္ ငါေန႔စဥ္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္ ႀကံစည္တိုင္း တစ္ပါးသူမ်ား ကိုယ္မခ်မ္းသာေအာင္ စိတ္မခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ”လို႔ ကဏွာ့ရေသ့က ေျပာေပမယ့္ သိၾကားမင္း မလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီသာသနာပြဲ ထိုးရံုမွ်နဲ႔ သာသနာမတည္ႏိုင္ပါ။ အမွန္သာသနာတည္ႏိုင္တာက မိမိသႏၱာန္မွာ မရွိေသးတဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာေတြ ရွိလာေအာင္၊ ရွိၿပီးတဲ့ သီလာ သမာဓိ ပညာေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး က်င့္သံုးေပး၊ လိုက္နာေပးႏိုင္မွသာ သာသနာတည္ပါလိမ့္မယ္။ သည္ေလာက္ဆိုရင္ သာသနာပြဲတင္ျခင္းအမႈဟာ ဘုရားေဟာနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုတာ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com မွ0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.