Wednesday, October 5, 2011

အာရံုေပၚခိုက္ ခႏၶာငါးပါး အစဥ္အတို္င္းျဖစ္/မျဖစ္

အေမး။ ။ အာရံုတစ္ခုေပးတိုင္းမွာ ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာရံုေပၚတာ အစီအစဥ္လိုက္ ေပၚပါသလားဘုရား၊ ဥပမာ ရူပခႏၶာ၊ ေ၀ဒနကၡႏၶာ ဒီလိုအစဥ္အတိုင္းျဖစ္တာပါလားဆိုတာကို အေျဖေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။

ကိုေအာင္ေက်ာ္နိုင္
7/15,Queenst,
Auburn,Sydiney
NSW,2144

အေျဖ။ ။ ေအာင္ေက်ာ္နုိင္ေရ…… ေမးလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းကို ယခုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးလိုက္ရပါ တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ရုပ္၊ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဏ္ဆိုၿပီး ေဒသနာအစဥ္အားျဖင့္သာ ေဟာၾကားေတာ္မူတာပါ။ အာရံုျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ငါးပါးလံုး အတူတူျဖစ္ၾကတယ္လို႔ပဲ ဆိုရပါ့မယ္။ ရွင္းျပပါဦးမယ္။ ဥပမာ….အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆိုတဲ့ လကၡဏာသံုးပါဟာ တစ္ခုစီေဟာထားေပမယ့္ အနိစၥလကၡဏာျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္က်န္သည့္ လကၡာဏာႏွစ္ပါးလည္း ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေတာ့သည္။ (ပထ၀ီ အာေပါ ေတေဇာ ၀ါေယာ၊ ၀ဏၰ ဂႏၶ ရသ ၾသဇာ)ဆိုတဲ့ အ၀ိနိေဗၻာဂ ရွစ္ပါးဟာလည္း ေဒသနာအစဥ္အားျဖင့္သာ တစ္ခုစီခြဲထားေပမယ့္လို႔ ဒီရွစ္ပါးဟာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းတစ္ခုမွာ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခုပီးတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ခြဲလို႔မရပါဘူး။ ေ၀နယ်မ်ား သိေစရန္အတြက္သာ ခြဲျခမ္းျပျခင္းသာျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ရမယ္။

ထို႔အတူ ခႏၶာငါးပါးဟာလည္း ေဒသနာအစဥ္အားျဖင့္သာ ရုပ္၊ေ၀ဒနာ၊သညာ၊သခၤါ၊၀ိညာဏ္လို႔ စီအစဥ္အတိုင္း ခြဲျပထားေပမယ့္လို႔ တကယ္တမ္း အာရံုေပၚတိုင္းမွာ ခႏၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္တရားမ်ားဟာ တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ၿပီး ခ်ဴပ္ေပ်ာက္ၾကပါတယ္။ သည္လို ရုပ္နာမ္မ်ား ခ်ဴပ္ေပ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ ေတာင္မွလက္ဖ်စ္တစ္တြက္တြင္ ကုေဋတစ္သိန္းခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာကို ျမတ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္နဲ႔သာ ျမင္တာပါ။ သာမာန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား မျမင္ႏိုင္ေပ။ အကယ္၍ ခႏၶာငါးရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို ခြဲျခမ္းလို႔ရတယ္ဆိုဦးေတာ့ ျမတ္ဘုရားရဲ႕ အရာေတာ္သာျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။
ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com မွ

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.