Monday, October 17, 2011

ေမထုန္အမႈဟာ ကာမရာဂႏူနာကုိ မီးကင္တာလား

အေမး။ ။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုးလ်က္ ရွိခိုးေလွ်ာက္တင္အပ္ပါတယ္ အရွင္ဘုရား။ တရား၀င္ မိန္းမႏွင့္ ဆက္ဆံတဲ့ ေမထုန္ကို ပါဠိေတာ္၌ ျမင့္ျမတ္တယ္၊ နိမ့္က်တယ္ လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါသလား အရွင္ဘုရား။ ျမင့္ျမတ္သည္လည္းမဟုတ္၊ နိမ့္က်သည္လည္း မဟုတ္ဘဲ ကာမရာဂကို မပယ္သတ္ႏိုင္ေသးတာမို႔ ကာမရာဂႏူနာကို မီးကင္တဲ့သေဘာပါလား အရွင္ဘုရား။

ရိုေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုးလွ်က္ ေလးစားစြာျဖင့္

၀င္းျမင့္, ေခတၱ ရုရွားနိုင္ငံ


အေျဖ။ ။ ေမာင္၀င္းျမင့္…. တရား၀င္မိန္းမႏွင့္ ဆက္ဆံတဲ့ ေမထုန္အမႈဟာ ျမင့္ျမတ္တယ္၊ နိမ့္က်တယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိ/မရွိဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေျပာပါ့မယ္။

ေမထုန္ႏွင့္စပ္၍ ျမတ္တယ္ မျမတ္ဘူးဟူသည့္အခ်က္မွာ ‘ျဗဟၼစရိယ’ ျမတ္ေသာအက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုတ္သီလကၡန္အ႒ကထာ(၁၆၀)မွာ- (ျဗဟၼစရိယံ ပကာေသတီတိ ဧတၳ ပနာယံ ျဗဟၼစရိယသေဒၵါ ဒါေနန၊ ေ၀ယ်ေ၀စၥ၊ ပဥၥသိကၡာပဒသီေလ၊ အပၸမညာသု၊ ေမထုန၀ိရတီယံ၊ သ ဒါရသေႏၱာေသ၊ ၀ီရိေယ၊ဥေပါသထေဂၤသု၊ အရိယမေဂၢ၊ သာသေနတိ ဣေမသြေတၳသု ဒိႆတိ)လို႔ ဖြင့္ထားပါတယ္။

အဓိပၸါယ္က ျမတ္ေသာအက်င့္ဆိုတဲ့ အနက္ဟာ (၁)အလွဴေပးျခင္း၊ (၂)ေ၀ယ်ေ၀စၥျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၃)ငါးပါးသီလ၊ (၄)အပၸမညာတရား၊ (၅)ေမထုန္ၾကဥ္ျခင္း၊ (၆) မိမိမယား,လင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၊ (၇) လံု႔လ၀ီရိယ၊ (၈)ဥပုသ္အဂၤါ၊ (၉) အရိယာမဂ္၊ (၁၀)သာသနာေတာ္ဆိုတဲ့ အနက္ဆယ္ပါးကုိ ေဟာႏုိင္ပါတယ္။ ထိုဆယ္ခုအနက္ နံပါတ္(၅)ႏွင့္(၆)ကိုသာ လိုရင္းထုတ္ျပပါ့မယ္။

(၅)ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းဟာလည္း ျမတ္ေသာအက်င့္တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္၊ ရွင္းဦးအံ့။ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ သေလႅခသုတ္မွာ (ပေရ အျဗဟၼစာရီ ဘ၀ိႆႏၱိ အယေမတၳ ျဗဟၼစာရီ ဘ၀ိႆာမာတိ) အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “အျခားသူတို႔သည္ မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္ကို က်င့္တတ္သူတို႔ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ငါမူကား ဤအရာ၌ ေမထုန္အမႈကို ၾကဥ္ေသာအက်င့္ဟူသည့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္တတ္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့” ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေမထုန္အမႈသည္ မျမတ္ေသာအက်င့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေမထုန္အမႈ မွ ေရွာင္ၾကဥ္တာဟာ ျမတ္ေသာအက်င့္လို႔ မွတ္ယူရပါမယ္။

(၆) မိမိမယား၊ လင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းဟူသည္ မိမိလင္၊ မယားမွတစ္ပါး တျခားေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမမ်ားကို မလြန္က်ဴးတာဟာ ျမတ္ေသာအက်င့္လို႔ဆိုပါတယ္၊ ဤေနရာတြင္ သတိထားရမွာက မိမိလင္မယား၌ ေမထုန္က်င့္ျခင္းကို ျမတ္ေသာအက်င့္လို႔မေခၚပါဘူး၊ မိမိလင္၊မယားမွ တစ္ပါး တစ္ျခားတစ္ပါးေသာ ေယာက္်ား၊မိန္းမတို႔ႏွင့္ ေမထုန္အမႈမျပဳဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္တာကို ျမတ္ေသာအက်င့္လို႔ဆိုလိုတာပါ။

ေမထုန္ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို စာဖတ္သူမ်ားသိေအာင္ ေျပာပါဦးမယ္။ ေမထုနဟာ ‘အခ်င္းခ်င္း’လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္၊ အခ်င္းခ်င္းဆိုတာ ရာဂထၾကြသူခ်င္းကို ဆိုလိုပါတယ္၊ ထိုကိစၥကိုျပဳရာ၌ မိန္းမ ေယာက္်ားႏွစ္ဦးလံုးပင္ ရာဂထၾကြခ်င္း တူၾက၏။ ထိုကဲ့သုိ႔ အတူတူႏွင့္ အႏူႏူ ျဖစ္ၾကသူႏွစ္ဦးတို႔ရဲ႕ ကိစၥကို ‘ေမထုန-ေမထုန္’ဟု ေခၚပါတယ္။ (ပါတိေမာက္ဘာသာဋီကာ ႏွာ–၃၆)

ဤတြင္ ေမထုန္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ အျပစ္(၇)ပါးရွိပါတယ္္။ (၁)မိမိ၏ တန္ခုိးယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း။ (၂)ပညာဉာဏ္ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း။ (၃)ခြန္အားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း။ (၄) ကိုယ္လက္ အေရအသား ပူေလာင္ျခင္း။ (၅) အဆင္းအေရာင္ အေသြးအေမြး ပ်က္စီးျခင္း။ (၆) ကုတ္ဟီးေခ်ာင္းဆိုး အနာမ်ဳိး တည္တတ္ျခင္း။ (၇) ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား အလြယ္တကူ ကပ္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမထုန္အမႈကို မီးကင္တဲ့သေဘာပဲျဖစ္ေစ၊ တျခား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ေစ ျမတ္ေသာအက်င့္မဟုတ္ဘူးဟု ဘုရားအစသူေတာ္ေကာင္းမ်ား မိန္႔ေတာ္မူၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ေမထုန္နဲ႔စပ္၍္ ေမထုန္ငယ္(၇)ပါးကိုလည္း ဗဟုသုတအလို႔ငွါ တဆက္တည္း ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေမထုန္ငယ္(၇)ပါးမွာ (၁) မိန္းမတို႔က နံ႔သာစသည္တို႔ျဖင့္ သံုးသပ္ေပးတာကို သာယာျခင္း။ (၂)မိန္းမတို႔ႏွင့္ ၿပံဳးရယ္စကား ေပ်ာ္ပါးျမဴးတူးျခင္း။ (၃)မိန္းမတို႔အား တစိမ့္စိမ့္စိုက္၍ ၾကည့္ျခင္း။ (၄) မိန္းမအသံကို သာယာျခင္း။ (၅) ေရွးအခါက ျပဳက်င့္ဖူးေသာ ေမထုန္ကာမကုိ အာရံုျပဳ၍ သာယာျခင္း။ (၆)သူတစ္ပါးတို႔ ျပဳက်င့္ေသာ ေမထုန္ကာမကို အာရံုျပဳ၍ သာယာျခင္း။ (၇) ဤေကာင္းမႈေၾကာင့္ နတ္ရြာသုဂတိဘံုဘ၀သုိ႔ ရပါလို၏လို႔ ေတာင့္တျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိ ျပည့္စံုလမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com မွ

2 comments:

win said...

တျခားမိန္းကေလး တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္ဆံလုိလွ်င္ အျပစ္လြတ္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႕ ျပဳလုပ္သင့္သလဲ။ဥပမာအားျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အခေၾကးေငြေပး၍ ဆက္ဆံ၍ အျပစ္ျဖစ္မျဖစ္ ၊ ၿပီးေတာ့ တျခားမိန္းကေလးတေယာက္ေယာက္ကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အလုိတူ၍ ဆက္ဆံလွ်င္ အျပစ္ျဖစ္မျဖစ္ သိလုိပါတယ္ဘုရား။

ဆန္နီေနမင္း said...

ဦးဇင္းေမးေျဖက႑ထဲက ကာေမသုမိစၦာစာရကံ အက်ယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ပုိ႔စ္ကုိဖတ္လုိက္ရင္ ဒကာ သိခ်င္တာ သိရပါလိမ့္မယ္။

Post a Comment

Powered by Blogger.