Monday, September 26, 2011

ဥစၥာသယန မဟာသယနနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး

အေမး။ ။ ဆရာေတာ္ဘုရား……တပည့္ေတာ္ ရုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကုိ ရွစ္ပါးသီလထဲမွ ဥစၥာသယန မဟာသယနဆုိတဲ့ ျမင့္ေသာ၊ ျမတ္ေသာေနရာဆုိတာကုိ အနည္းငယ္ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါသည္ဘုရား။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ေအးေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွာေနၿပီး ရွစ္ပါးသီလခံယူခ်င္ပါေသာ္လည္း ဥစၥာသယန မဟာသယနဆုိတဲ့ သေဘာကုိ မရွင္းလင္းျဖစ္ေနပါသည္ဘုရား။

အေျဖ။ ။ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သီလကၡန္အ႒ကထာမွာ ဖြင့္ဆိုထားတာေတြကို လိုရင္းအက်ဥ္း ေဖၚျပေပးပါမယ္။ ဥစၥာသယနဆုိတာ ျမင့္ေသာေနရာပါ၊ တစ္ေထာင့္ထြာထက္ ပိုၿပီးျမင့္္တဲ့ေနရာဟာ ျမင့္ေသာေနရာရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ပမာဏ ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက တစ္ေထာင့္ထြက္ထက္ ျမင့္ေသာေနရာေတြမွာ မေနအပ္၊ မထိုင္အပ္လုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။

မဟာသယန ျမတ္ေသာေနရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ အမ်ဳိးမ်ားလွပါတယ္။

(၁) အေျခမ်ားဟာ တစ္ေထာင့္ထြာထက္ နိမ့္ေသာ္လည္း အေျခမ်ားကို သားရဲရုပ္၊ ျခေသၤ့ရုပ္စတာေတြနဲ႔ လွပေအာင္ ဖန္တီးထားမယ္ဆိုပါက ထိုေနရာကို ျမတ္ေသာေနရာ ျဖစ္တယ္။ (ပလႅက)

(၂) လက္ေလးသစ္ထက္ အရွည္ပမာဏရွိတဲ့ အေမြးမ်ားပါေသာ ့ ေကာ္ေဇာႀကီးမ်ား။(ေဂါနက) မွတ္ခ်က္။ ၀ိနည္းတြင္ ပိုးခ်ည္သက္သက္ အခင္းဆိုလွ်င္ အပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လဲသြတ္တဲ့ အခင္းမွတပါး၊ (လက္ေလးသစ္)ထက္ရွည္ေသာ က်န္အခင္းမ်ား မအပ္ လုိ႔ ဒီဃနိကာယ္အ႒ကထာမွာ ဆိုပါတယ္။

(၃) သားေမြးတို႔ကို သားရဲရုပ္ ပံုစံျပဳလုပ္ၿပီး စီမံထားေသာ အခင္းမ်ား။ (စိတၱကႏၱိ)။

(၄) သားေမြးတို႔နဲ႔ ရက္လုပ္ထားၿပီး အျဖဴေရာင္ဆိုးထားေသာ အခင္းမ်ား။ (ပဋိက)

(၅) ေရႊခ်ည္တို႔နဲ႔ ပိုးခ်ည္တို႔ ေရာက္ေႏွာၿပီး ရက္လုပ္ေသာအခင္းမ်ား။ (ကဋိႆ)

(၆) ေရႊခ်ည္ခ်ည္း သက္သက္နဲ႔ ရက္လုပ္ထားေသာ အခင္းမ်ား။ (ေကာေသယ်)

(၇) ကေခ်သည္ မင္းသမီး (၁၆)ေယာက္ကႏိုင္တဲ့ ပမာဏရွိေသာ သားေမြးအခင္းမ်ား။ (ကုတၱက)

(၈) ဆင္ေက်ာက္ကုန္း၊ျမင္းေက်ာက္ကုန္းတို႔မွာ ခင္းအပ္တဲ့ အခင္းမ်ား။ (ဟတၳတၳရံအႆတၳရံ)

(၉) ရထား၌ ခင္းအပ္တဲ့ အခင္းမ်ား။ (ရထတၳရ)

(၁၀) သစ္နက္ေရတို႔ကို ေညာင္ေစာင္း(ကုဋင္)ပမာဏခန္႔ ခ်ဴပ္ထားေသာ အခင္းမ်ား။ (အဇိနပၸေ၀ဏီ)

(၁၁) ၀ံပိုင္ေရျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အခင္းမ်ား။ (ကဒလီမိဂ ပ၀ရ မစၥတၳရထာ)

(၁၂) အထက္မွာ အနီေရာင္ရွိေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္တကြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အခင္းမ်ား။ (သဥတၱရစၧဒ)

(၁၃) ေခါင္းအံုးႏွင့္ ေျခအံုးႏွစ္ခုရွိၿပီး ထိုအံုးႏွစ္ခုစလံုး နီေသာအေရာင္ရွိေသာေနရာ။

(၁၄) အံုးမွီတစ္လံုးတည္းရွိေသာ္လည္း ထိုအံုးဟာ အနီေရာင္အဆင္းျဖစ္ေစ၊ ပဒုမၼာအဆင္းျဖစ္ေစ ပမာဏထက္မလြန္လွ်င္ အပ္၏။ ပမာဏထက္ (တေထာင္ႏွင့္ တေထာင္ဆုပ္) လြန္ေသာအံုးႀကီးမ်ားဟာ ျမတ္ေသာေနရာ ျဖစ္တယ္။

(၁၅) ေခါင္းအံုး၊ ေျခအံုးႏွစ္လံုးပင္ရွိေသာ္လည္း အနီေသာအေရာင္မဟုတ္က အပ္ပါတယ္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ျမတ္ေသာေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာအရာမ်ား ျဖစ္တယ္။ မွတ္ခ်က္။ ကေခ်သည္ (၁၆)ေယာက္ခန္႔ကႏိုင္တဲ့ ပမာဏထက္ ေသးငယ္ၿပီး၊ လက္ေလးသစ္ထက္ရွည္ေသာ သားေမြးေကာ္ေဇာျဖစ္ပါက ေျမအခင္း (ၾကမ္းခင္း)အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.