Friday, September 30, 2011

ဓမၼကၡႏၶာ-၈၄၀၀၀

အေမး။ ။ ဘုန္းဘုန္းဘုရား….တပည့္ေတာ္ မရွင္းတာေလးတစ္ခုရွိလို႔ ေမးေလွ်ာက္ပါရေစ။ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း(၈၄၀၀၀)ရွိတယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဘယ္အရာေတြကို ဓမၼကၡႏၶာေတြလို႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသလဲဘုရား။ ဒီဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုစီဟာ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသလားဘုရား။

ေက်ာ္ဇင္လတ္(သုခရိပ္)။ MePhi.Universit,။ Mosscow


အေျဖ။ ။ေမာင္ေက်ာ္ဇင္လတ္ေရ….ဘယ္အရာေတြကို ဓမၼကၡႏၶာလို႔ေခၚတာလဲဆိုရင္ ဥပမာ ခႏၶငါးပါးဆိုတာ အစုငါးပါးပါ။ ရူပကၡႏၶာ၊ ေ၀ဒနကၡႏၶာ၊ သညကၡႏၶာ၊ သခၤါရကၡႏၶာ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာ-ရုပ္အစု ေ၀ဒနာအစု သညာအစု သခၤါရအစု ၀ိညာဏအစုဆိုၿပီး သူ႔အစုလိုက္အစုလိုက္ရွိသလုိ တရားအစုတစ္ခုကို ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ မဂၤလသုတ္ထဲမွာ အေသ၀နာစ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နံဆိုတဲ့ တရားေတာ္မွာ အေသ၀နာစ ဗာလာနံ-လူမိုက္ကို မေပါင္းရဆိုတာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းပါ။ ဒီ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းကုိပဲ ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ထို႔အတူ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နံ-ပညာရွိကို ေပါင္းသင္းရမယ္ဆိုတာလည္း ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါက သာမန္လူမ်ား နားလည္ေအာင္ အေျဖေပးရတာပါ။ ရွင္/ရဟန္းမ်ားအတြက္ ေျဖရမယ္ဆိုရင္…. (ဧကာႏုသႏၶိကံ သုတၱံ ဧေကာ ဓမၼကၡေႏၶာ (ေပယ်ာလ) ဧ၀ံ ဓမၼကၡႏၶ၀ေသန စတုရာသီတိသဟႆာတိ၀ိဓံ) ၀ိနည္းပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာမွာလာပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က သုတၱန္မွာ အဆက္အစပ္စကား (အႏုသေႏၶ)တစ္ခုရွိတဲ့သုတ္ဟာ ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုလို႔ေခၚတယ္။ အႏုသေႏၶမ်ားတဲ့သုတ္မွာ အႏုေသေႏၶရဲ႕အစြမ္းျဖင့္ ဓမၼကၡႏၶာအေရအတြက္ကို သိရပါမယ္။ ဂါထာဗႏၶတို႔မွာ အေမးပုစၦာတစ္ခုသည္ ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုျဖစ္သလို အေျဖတစ္ခုဟာလည္း ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အဘိဓမၼာမွာ တိက္ ဒုက္တို႔ကို ေ၀ဖန္ထားျခင္းႏွင့္ တစ္ခုေသာစိတ္အစုကို ေ၀ဖန္ထားတာေတြဟာ ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ၀ိနည္းမွာ ၀တၳဳကိုျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းစဥ္ မာတိကာျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္ကိုေ၀ဖန္ထားတဲ့ ပဒဘာဇနီကိုျဖစ္ေစ၊ အၾကားတြင္ သင့္ေသာအာပတ္ဆိုတဲ့ အႏၱရာပတၱိကိုျဖစ္ေစ၊ အာပတ္သင့္တဲ့ အလွည့္အႀကိမ္ေပါင္းဆိုတဲ့ အာပတၱိ၀ါရကို ျဖစ္ေစ၊ အနာပတၱိ၀ါရကိုျဖစ္ေစတိက္ကို ပိုင္းျခားျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဒီအရာေတြမွာ တစ္ခုခုေသာအစုကို ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုလို႔ ေခၚဆိုရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တရားေတာ္မွန္သမွ်ဟာ သစၥာတရားမွလြတ္တဲ့ တရားမရွိလို႔ ေဟာေတာ္မူထားတဲ့အတြက္ ဓမၼကၡႏၶာတစ္ခုဟာ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း အေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.