Friday, September 30, 2011

ကံအက်ဳိးေပးရာကာလမ်ားကုိ သိခ်င္တယ္

အေမး။ ။ (၁) ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ ဘုရားရွိခိုး ပုတီးစိတ္ ဂါထာရြတ္ ေမတၱာပို႔ စတဲ့ အလုပ္ေတြဟာ တကယ္လက္ေတြ႔မွာ ေလာကီစီးပြားကို အက်ဳိးေပးႏိုင္မေပးႏိုင္ သိလိုပါတယ္ဘုရား။ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ တျခား အေနာက္နိုင္ငံသားေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ အလြန္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒါဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲဘုရား။ (၂) သံဃာေတာ္မ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားတဲ့သူ အမ်ားစုကို ျမင္ဖူးပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေျမၿမိဳ မိုးႀကိဳးပစ္စတဲ့ ကံႀကီးထိုက္တယ္ဆုိတာ မၾကားရတဲ့အျပင္ တျခားလူေတြထက္ေတာင္မွ ပိုမိုၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ (၃) အရွင္ဥကၠ႒ေရးတဲ့ စာအုပ္ေတြမွာ လက္၀ဲဆန္ဆန္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ကလြဲရင္ တျခားအလုပ္ေတြကို ဘုရားမႀကိဳက္၊ လုပ္လဲမလုပ္ေစခ်င္၊ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔လည္းမဆိုင္သလို ေရးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လို အယူအဆမ်ဳိးကို က်င့္သံုးသင့္တယ္ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္ဘုရား။

ကိုကိုေအာင္။ ဆန္ဖရန္စစ္စကို

(၁)။ ကံအက်ဳိးေပးရာကာလ…. ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံျဖစ္တ့ဲ ျမန္မာနိုင္ငံအျပင္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ေနထိုင္တဲ့သူမ်ားဟာ အက်ဳိးေပးရာကာလ မတူ ကြဲျပားၾကတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္နဲ႔ ေျပာရရင္ သၿဂႌဳလ္ဘာသာဋီကာ၊ ၃၄၄၊ပါပကာစတုကၠမွာ အက်ဳိးေပးရာကာလ ကြဲျပားေသာ ကံ(၄)မ်ဳိးကို ျပဆိုထားပါတယ္။ ၄င္းတို႔မွာ….. (က)။ ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ-မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ အက်ဳိးေပးေသာကံ။ (ခ)။ ဥပပဇၨွေ၀ဒနိယကံ-ဒုတိယဘ၀ အက်ဳိးေပးေသာကံ။ (ဂ)။ အပရာပရိယကံ-တတိယဘ၀မွ နိဗၺာန္ရတဲ့ ဘ၀တိုင္ေအာင္ အက်ဳိးေပးေသာကံ။ (ဃ)။ အေဟာသိကံ-အက်ဳိးေပးခြင့္ မရေသာကံတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အက်ဳိးေပးရာ ကံ(၄)မ်ဳိးဟာ ေဇာေစတနာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဇာေစတနာမ်ားဟာ (၇)ႀကိမ္ေစာၾကပါတယ္။ ဒီေဇာ(၇)ႀကိမ္အနက္ ပထမေဇာကထက္သန္ရင္ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ အက်ဳိးေပးခြင့္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေဇာျဖစ္တဲ့ သတၱမေဇာကထက္သန္ရင္ ဒုတိယဘ၀ အက်ဳိးေပးပါတယ္။ ပထမေဇာနဲ႔သတၱမေဇာရဲ႕ ၾကားမွာရွိတဲ့ အလယ္ေဇာငါးခ်က္က ထက္သန္ရင္ တတိယဘ၀မွ နိဗၺာန္ရတဲ့ ေနာက္ဆံုးဘ၀တို္င္ေအာင္ အက်ဳိးေပးပါတယ္။ ထို႔အတူ မိမိျပဳတဲ့ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးေပးဟာလည္း ေဇာ(၇)ႀကိမ္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိးေပးထက္သန္ပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးေပးပံု ကြာျခားၾကတယ္လို႔ အေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။

(၂)။ ကံႀကီးထုိက္သူမ်ားဟာ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာ အက်ဳိးမေပးတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ.. ကံႀကီး ငါးပါးရွိတယ္။ ဒါကို အာနႏၱရိယ ငါးပါးလို႔လည္းေခၚတယ္။ ဒီကံငါးပါးအနက္ တစ္ပါးပါး က်ဳးလြန္မိၿပီဆိုရင္ တစ္ခါတစ္ရံ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာ အက်ဳိးေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုဘ၀အက်ဳိးေပးတယ္ဆိုတာ ယေန႔ေခတ္မွာ မၾကားရ၊ မျမင္ရသေလာက္ပါပဲ၊ အဲဒါဘာေၾကာင့္ပါလဲလို႔ေမးရင္ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈကံမ်ား ေဇာ(၇)ခ်က္အတိုင္း အက်ဳိးေပးခြင့္ရတယ္ဆိုတာဟာ သမၸတၱိ၊ ၀ိပတၱိတို႔ႏွင့္ အမ်ားႀကီးသက္ဆိုင္တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းေျပာရင္ အလြန္ရွည္သြားလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ နားလည္ေအာင္ အတိုခ်ဴံးေျပာရပါမယ္။ သမၸတၱိတရား(၄)ပါး၊ ၀ိပတၱိ(၄)ပါးရွိတယ္။ အဲဒါက ဂတိ၊ ဥပဓိ၊ ကာလ၊ ပေယာဂတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(၁)။ လူျပည္နတ္ျပည္ဟာ ဂတိသမၸတၱိျဖစ္ၿပီး၊ အပါယ္ေလးပါးဟာ ဂတိ၀ိပတၱိ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂)။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဥပဓိအသြင္အျပင္ႏွင့္ျပည့္စံုတာကို ဥပဓိသမၸတၱိလို႔ေခၚၿပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဥပဓိအသြင္အျပင္ႏွင့္မျပည့္စံုတာ ကိုေတာ့ ဥပဓိ၀ိပတၱိ လို႔ေခၚပါတယ္။ (၃)။ ေကာင္းေသာမင္း၊ ေကာင္းေသာလူလက္ထက္ဆို တဲ့ ျပည့္စံုေသာကာလကို ကာလသမၸတၱိ ေခၚၿပီး၊ မေကာင္းေသာမင္း၊ မေကာင္းေသာလူလက္ထက္ဆိုတဲ့ မျပည့္စံုေသာကာလကို ကာလ၀ိပတၱိ ျဖစ္တယ္။ (၄)။ ကာယ၊၀စီ၊မေနာျဖင့္ ေကာင္းေသာ လံု႔လျပဳျခင္းဟာ ပေယာဂသမၸတၱိေခၚၿပီး၊ ကာယ၊၀စီ၊မေနာျဖင့့္ မေကာင္းေသာ လုံု႔လျပဳျခင္းဟာ ပေယာဂ၀ိပတိၱ လို႔ေခၚတယ္။

သမၸတၱိ၊ ၀ိပတၱိႏွင့္ကံအက်ဳိးေပးခြင့္ (၁)။ မေကာင္းအကုသိုလ္ကံရွိေသာသူဟာ ဂတိသမၸတၱိျဖစ္စဥ္ အက်ဳိးမေပးႏိုင္ေပမယ့္ မေကာင္းမႈကံဟာ တကယ္လို႔ ဂတိ၀ိပတၱိျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံရွိသူဟာ ဂတိသမၸတၱိျဖစ္စဥ္ အက်ဳိးေပးႏိုင္ၿပီး၊ ဂတိ၀ိပတၱိျဖစ္စဥ္ ကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးမေပးႏုိင္ပါဘူး။ (၂)။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံရွိေသာသူဟာ ဥပဓိသမၸတၱိျဖစ္စဥ္ အက်ဳိးမေပးႏိုင္ေပမယ့္ ဥပဓိ၀ိပတၱျဖစ္ဥ္ အက်ဳိးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈကံရွိသူဟာ ဥပဓိသမၸတၱိျဖစ္စဥ္ အက်ဳိးေပးခြင့္ရရွိၿပီး ၊ ဥပဓိ၀ိပတၱိျဖစ္စဥ္ အက်ဳိးေပးခြင့္မရပါဘူး။ (၃)။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံ ရိွသူေသာသူဟာ ကာလသမၸတၱိျဖစ္တဲ့အခါ အက်ဳိးမေပးႏိုင္ေပမယ့္ ကာလ၀ိပတၱိျဖစ္တဲ့အခါ အက်ဳိးေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ေကာင္းမႈကံရွိေသာသူဟာ ကာလသမၸတၱိျဖစ္တဲ့အခါ ကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးေပးခြင့္ရႏိုင္ၿပီး၊ ကာလ၀ိပတၱိျဖစ္တဲ့အခါ ကုသုိလ္ကံက အက်ဳိးေပးခြင့္ မရႏိုင္ပါဘူး။ (၄)။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံရွိေသာသူဟာ ပေယာဂသမၸတၱိျဖစ္တဲ့အခါ အကုသိုလ္ကံရဲ႕ အက်ဳိးေပးခြင့္မရႏိုင္ပါ။

ဒါေပမယ့္ ပေယာဂ၀ိပတၱိျဖစ္ေနတဲ့အခါ အကုသိုလ္ကံရဲ႕ အက်ဳိးေပးခြင့္ရနိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းမႈရွိေသာသူဟာ ပေယာဂသမၸတၱိျဖစ္တဲ့အခါမွာ ထိုကံအက်ဳိးေပးခြင့္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပေယာဂ၀ိပတၱိျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ ကုသိုလ္ကံရဲ႕ အက်ဳိးေပးခြင့္မရႏိုင္ပါဘူး။ အက်ယ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ (၀ိိဘင္းပါဠိေတာ္၊ဥာဏ၀ိဘင္း၊ဒသ၀ိဓ ညဏ၀တၳဳနိေဒၵသ၊ ဒုတိယဗလနိေဒၵသ) (အဘိ၊႒၊၂။၄၂၁)တို႔မွာ အက်ယ္ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ အက်ဳိးေပးခြင့္မရဘူးဆိုပါက ဒုတိယဘ၀တြင္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးေပးႏိုင္ပါတယ္။ သၿဂႌဳလ္ဘာသာဋီကာ၊(၃၅၀)မွာ ေဖၚျပထားတာက ပဥၥာနႏၱရိယကံ-မိစၦာဒိ႒ိကံတို႔ဟာ သတၱမေဇာေစတ နာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတၱမေဇာရဲ႕ အက်ဳိးေပးခြင့္ျဖစ္တဲ့ ဒုတိယဘ၀မွာ အက်ဳိးေပးမွာ အမွန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလိုက္ရပါတယ္။

(၃)။ စစ္မွန္တဲ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုက်င့္သံုးသင့္သလဲဲ… စစ္မွန္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ဖို႔ အတိုဆံုးအရွင္းဆံုး အေျဖေပးပါ့မယ္။ အဆူဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ တဲ့ ၾသ၀ါဒေတာ္ ဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒါက (၁)အကုသုိလ္မွန္သမွ် လံုး၀မလုပ္နဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက။ (၂) ကုသိုလ္တရားမွန္သမွ့် မ်ားသထက္မ်ားေအာင္ ျပည့္စံုသထက္ျပည့္စံုေအာင္ အားထုတ္ၾက။ (၃) စိတ္ကို ျဖဴစင္ေအာင္ထားၾကဆိုတဲ့ တရားေတာ္မွာ ကုသိုလ္ဆိုရင္ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ၊ သီလာ၊သမာဓိ၊ပညာ ကုသိုလ္မွန္သမွ်အားလံုးပါ၊ အကုသိုလ္ဆိုရင္ ဒုစရိုက္တရားဆယ္ပါး ေရွာင္ၾကဥ္ၾက။ မေကာင္းတာမွန္သမွ် မျပဳနဲ႔၊ မေျပာနဲ႔၊ မေတြးနဲ႔။ စိတ္ကို ေကာင္းတဲ့ဖက္ေရာက္ေနေအာင္ က်င့္သံုးေပးပါလို႔ ဘုရားညြန္ၾကားတဲ့အတိုင္း က်င့္သံုးရံုပါပဲလို႔ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ

1 comments:

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ said...

ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား။တပည့္ေတာ္တို႕ကေကာင္းတာလုပ္ရင္ေကာင္းတာေတြျဖစ္
မွာပဲ၊ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြရမွာပဲဆိုေပမဲ့၊သံသရာမွာလုပ္ခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈေတြကဘယ္ေလာက္ရွိေနမွန္းမသိနုိင္ပါဘူး။အဲဒါေတြလာပိတ္ဆို႕ေနေတာ့တပည့္
ေတာ္တ္ို႕ေတြမြဲေနတာျဖစ္မွာေပါ့ဘုရား။တပည့္ေတာ္ကေတာ့မီလ်ံနာမိစာၧဒိ႒ိ
ျဖစ္ရတာထက္စာရင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရတာကိုပိုၾကိဳက္ပါတယ္။

Post a Comment

Powered by Blogger.