Sunday, September 11, 2011

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းခ်က္

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးလုိ႔ အရုိးစြဲလာတာၾကာေတာ့လည္း ဆယ္ပါးဆုိတာကုိ လက္မခံႏုိင္၊ မယံုၾကည္ႏုိင္ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဦးဇင္းအား ေစာဒကေမးခြန္းမ်ား ေရာက္လာတာမ်ားတဲ့ အတြက္ ထပ္မံရွင္းလင္းေပးလုိက္ရျခင္းပါ။ ဦးဇင္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးကုိ ဆယ္ပါးလုိ႔ ေရးတင္ဖုိ႔စာေရးေန ကတည္းက ဒါဟာ ေစာဒကေတြ တက္လာမွာေသခ်ာတယ္ဆုိတာ မွန္းဆတြက္ထားၿပီးသားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ခု ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ထပ္မံတင္ေပးဖုိ႔အတြက္ အရန္သင့္ ေရးထားလုိက္တာပါ။


တကယ္ေတာ့ နိဗၺာန္ဂုဏ္ပုဒ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာလည္း အႏုတၱေရာကုိ အတုမရွိေသာနိဗၺာန္လုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားတာရွိတဲ့အတြက္ အႏုတၱေရာဟာ သီးသန္႔ပုဒ္ဆုိတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ျမတ္စြာဘုရားအား တုႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မရွိတဲ့အတြက္ အတုမရွိေသာျမတ္စြာဘုရားလုိ႔ သီးသန္႔ဖြင့္ဆုိတာလည္း သဘာ၀က်ပါတယ္။ ပုရိသဒမၼသာရထိ-လူနတ္ျဗဟၼာတုိ႔ကုိ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားလုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားတာ ကလည္း ျမတ္ဗုဒၶမွသာ လူနတ္ျဗဟၼာအားလံုးကုိ ဆံုးမႏုိင္တာပါ။ က်န္တဲ့ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကမွ လူနတ္ျဗဟၼာတုိ႔ကုိ ဆံုးမဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

တကယ္လုိ႔ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ-လူနတ္ျဗဟၼာတုိ႔ကုိ အတုမရွိ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား လုိ႔ ေပါင္းၿပီးဖြင့္ဆုိမယ္ဆုိရင္ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိဆုိၿပီး ဂုဏ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းမဲ့အစား ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုစီခြဲၿပီး ပူေဇာ္ရြတ္ဆုိျခင္းက သဘာ၀က်မယ္ ထင္ပါတယ္။

က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဖြင့္ဆုိထားကုိ ေဖာ္ျပေပးရမယ္ဆုိရင္ မဇၩိမနိကာယ္ မူလပဏာသ စာမ်က္ႏွာ (၂၈၅)။ ၀ိနည္းမဟာ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၁)။ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၉၀)။ အဂၤုတၱရနိကာယ္ စတုကၠနိပါတ္ ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၃၄)တို႔ကို ေထာက္ျပၿပီး အ႒ကထာဆရာက ပါရာဇိက႑အ႒ကထာ ပထမအုပ္ ေ၀ရၪၥက႑တြင္ အႏုတၱရကို ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုအေနျဖင္ ဖြင့္ဆုိထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အဂၤုတၱရနိကာယ္ စတုကၠနိပါတ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၁၁)ကို ကိုးကားၿပီး ပုရိသဒမၼသာရထိဟူ၍လည္း ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခု အေနျဖင့္ အ႒ကထာက ဖြင့္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏွစ္ပုဒ္ခဲြယူမယ္ဆုိရင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ဆယ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။

တခါ ဥပရိပဏၰာသ စာမ်က္ႏွာ (၃၁၂)ကို ေထာက္ဆၿပီး အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိဟု တစ္ပုဒ္တည္းယူၿပီး အနက္တစ္မ်ိဳး ရႏုိင္ေၾကာင္း အ႒ကထာဆရာက ဖြင့္ျပထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ပုဒ္မခဲြဘဲ တစ္ခုတည္းေပါင္းယူမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဟာ ကိုးပါးလုိ႔ ယူႏုိင္ပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶအလုိက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဟာ ကိုးပါးလည္းမဟုတ္၊ ဆယ္ပါးလည္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သခ်ၤာဂဏန္းျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူးတဲ့။ ဘုရားရွင္တစ္ဆူ၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ျခားဘုရားရွင္တစ္ဆူက ဘာမွမလုပ္ဘဲ အသက္ထက္ဆံုးထုိင္ၿပီး ရြတ္ဆိုေျပာၾကားေနပါေသာ္လည္း ကုန္ဆံုးႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးဟု ျမတ္ဗုဒၶက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ တယ္။

အဓိကက လုပ္ရမွာက သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္ကိုျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ပြြါးေစတီေတာ္ကိုျဖစ္ေစ တူမွ်ေသာစိတ္ထားထားႏွင့္ ပူေဇာ္ရင္ ေကာင္က်ိဳးရတာျခင္း အတူတူပါပဲတဲ့။ မိမိစိတ္သာ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားမွာ ရွိေနဖုိ႔ပါပဲတဲ့။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးဆယ္ပါးလုိ႔ ေရတြက္ျခင္းဟာ မွတ္သားရလြယ္ကူေအာင္ အ႒ကထာက ဖြင့္ဆုိေပးထားခဲ့တာပါ။

တဖန္ သာရတၳဒီပနီဋီကာဆရာက ရွင္းျပထားတာကုိလည္း ဒီေနရာမွာႀကံဳလုိ႔ ေျပာျပပါဦးမယ္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားထဲမွ အရဟံဂုဏ္ေတာ္သည္ ပယ္ရမည့္ ကိေလသာကိုပယ္ျခင္း၊ သမၼာသမၺဳေဒၶါႏွင္႔ လာက၀ိဒူဂုဏ္ေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ျဖည့္ဆည္းပူးအပ္ေသာ ဉာဏ္ေတာ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းၿပီးျခင္း၊ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷဂုဏ္ေတာ္သည္ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျပည့္စံုပံုကိုျပသျခင္း၊ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိႏွင့္ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ အစီးအပြါးေဆာင္ရြက္ပံုကိုျပသျခင္း၊ သုဂေတာ၊ ဗုေဒၶါ၊ ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားျပည့္စံုပံု၊ သူတစ္ပါးအစီးအပြါး ေဆာင္ရြက္ပံု တို႔ကို ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္တဲ့။

ကုိင္း ဒီေလာက္ဆုိ စာဖတ္သူတို႔ ရွင္းေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဦးဇင္း ဒကာ၊ ဒကာမ်ားအတြက္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေအာင္ နည္းလမ္းတစ္ခု ေပးလုိက္ပါဦးမယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ဘုရားႀကီးတုိက္ထဲမွားရွိတဲ့ ဦးရန္ကုန္ေက်ာင္းပထမဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဘုန္းကံႀကီးျခင္းရင္၊ လာဘ္လာဘေပါမ်ားခ်င္ရင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဆယ္ပါးကုိ တစ္ပါးခ်င္းစီ ပုတီးတစ္လံုးစီခ်ၿပီး မနက္ပုတီးသံုးပတ္၊ ေန႔ခင္းသံုးပတ္၊ ညသံုးပတ္စိပ္ေပးပါတဲ့။ အဲဒီေတာ့ စာဖတ္သူမ်ား ေပါမ်ားၾကြယ္၀ခ်င္ ရင္ေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးရန္ကုန္ေျပာသလုိ လုပ္ၾကေပေတာ့။ အားလံုး အသိဉာဏ္ဗဟုသုတမ်ား တုိးပြားၿပီး ေကာင္းမႈမ်ား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း

1 comments:

မိုးယံ said...

တပည့္ေတာ္ရဲ တစ္သီးပုဂၢလ အျမင္အရဆိုရင္...

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးလို႕ (အတိအက်) သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (အမည္ခံ) အေတာ္မ်ားမ်ားက ငါ့တို႕ဘုရားက ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးပဲ ရွိတယ္၊ အျခားေသာ ဘာသာမွ ဘုရားေတြက ဥပမာ( ကိုးဆယ့္ကိုးပါး) ဂုဏ္ေတာ္က ဘယ္ေလာင္ေတာင္ ရွိတာေတြ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ေရာ...။ ေနာက္ေပၚတဲ့ ဘာသာက အရင္ေပၚခဲ့တဲ့ ဘာသာရဲ႕ ဥေသွ်ာင္ကို လိုက္တုဖို႕ အတြက္ ေနာက္လိုက္မ်ားရဲ႕ ဥာဏ္နဲ႕ ပူေဇာ္(တီထြင္)တယ္လို႕ ယူဆပါသည္ဘုရား။

အဲသည္ေတာ့... ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးဆိုတာ အက်ဥ္းမွ်သာ အက်ယ္သည္.....အတုမရွိ ဗုဒၶ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၱ ကံေတာ္ အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ ဆိုတာကိုသာ ဗုဒၶသာသနာ၀င္မ်ား အေနနဲ႕ က်ပ္က်ပ္ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္ဘုရား။

ျမတ္ဗုဒၶအလုိက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဟာ ကိုးပါးလည္းမဟုတ္၊ ဆယ္ပါးလည္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သခ်ၤာဂဏန္းျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူးတဲ့။

Post a Comment

Powered by Blogger.