Friday, September 2, 2011

ဘုရားဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ကာလအရ ေျပာင္းလဲလုိ႔ရပါသလား

အေမး။ ။ အေျခခံဥေပဒေတြဟာ ေခတ္ကာလနဲ႔မညီရင္ ျပဳျပင္လို႔ရပါတယ္ဘုရား၊ ဘုရားဥေပဒေတာ္မ်ားကိုလဲ ေခတ္ကာလအရ ေျပာင္းလဲသင့္ရင္ ေျပာင္းလဲလုိ႔ရပါသလားဘုရား။ သဂၤါယနာတင္တာနဲ႔ အခု The world Buddhist summitနဲ႔ အတူတူပါလားဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။
ေမာင္ေဇာ္မ်ဳိး(Activator)
ရန္ကုန္

အေျဖ။ ။ေမးခြန္းေမးထားတာက (က) ေခတ္ကာလအရ ဘုရာဥပေဒကို ေျပာင္းလဲသင့္ပါသလား။ (ခ) သဂၤါယနာနဲ႔ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံ အတူတူလားဆိုတဲ့ေမးခြန္ ႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အစဥ္အတုိင္းပဲ ေျပာပါမယ္။

(က) အေျခခံဥပေဒေတြက ေခတ္ကလာအလိုက္ အဆင္မေျပရင္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရတယ္ဆိုေပမဲ့ ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတာ္ကို ေျပာင္းလဲလို႔လဲ မရပါဘူး၊ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္လဲ ဘယ္သူ႔မွာမွ မရွိပါဘူး။ ဘုရာရွင္ပရိနိဗၺာန္စံခါနီးမွာ ဘုရားရွင္က အရွင္အာနႏၵာအား “ခ်စ္သားအာနႏၵာ…ငါဘုရာကြယ္လြန္တဲ့အခါ အေသးအႏုပ္သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ပယ္ႏႈတ္လိုခဲ့ေသာ္ ပယ္ႏႈတ္ေလေလာ့”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။ (မဟာဗုဒၶ၀င္၊ ပဥၥမတြဲ၊ႏွာ-၄၇၇)

ဒီလိုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေပမဲ့ အရွင္မဟာကႆပစတဲ့ မဟာသ၀ကႀကီးမ်ားအစထားလို႔ သံဃာအားလံုးက ပယ္ႏႈတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ယေန႔အထိတုိင္ေအာင္လဲ ပယ္ႏႈတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ပထမသဂၤါယနာမွ ဆ႒မသဂၤါယနာတုိင္ေအာင္ သံဃာေထရ္ႀကီးမ်ား အဆက္ဆက္ အသက္စြန္႔ကာ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၾကတာပါ။
“၀ိနည္းသည္ သာသနာအသက္”ဆိုတဲ့အတုိင္း ဘုရားဥပေဒေတာ္ဆိုတဲ့ ၀ိနည္းတည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး သာသနာေတာ္ႀကီး တည္ၿမဲေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္ကာလမ်ား ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းလဲေပမဲ့ ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့အခ်ိန္ဆုိတာ ရွိလာမွာမဟုတ္သလုိ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(ခ) သဂၤါယနာနဲ႔ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံဟာ တူပါသလားဆိုေတာ့ မတူပါဘူးလို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ မတူေၾကာင္းကို ရွင္းပါအံုးမယ္။ သဂၤါယနာဆိုတာ=အညီအညြတ္ရြတ္ဆိုျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ နားလည္ေအာင္ ပထမသဂၤါယနတင္တဲ့အေနအထားေလးကို ေျပာပါ့မယ္။ သဂၤါယနာတင္ရာမွာ ဦးစီးေတာ္မူတဲ့ ရွင္မဟာကႆပမေထရ္က ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု သိကၡာပုဒ္ပညတ္ရာ တုိင္းျပည္၊ၿမိဳ႕၊ အျပစ္က်ဳးလြန္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အာပတ္သင့္မႈမသင့္မႈ အေသးစိတ္ေမးစိစစ္ေတာ္မူပါတယ္။ ေမးတုိင္းျပႆနာမ်ားကို ၀ိနည္းဧတဒဂ္ရ အရွင္ဥပါလိမေထရ္က ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဒီလိုအေမးအေျဖျပဳၿပီး သံဃာအားလံုးက သေဘာတူညီတဲ့အခါ ရဟႏၱာမေထရ္ငါးရာတို႔က သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုကာ အတည္ျပဳလက္ခံေတာ္မူၾကပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ က်န္တဲ့သိကၡာပုဒ္မ်ား၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာပိုင္းဆိုင္ရာမွာဆိုရင္လဲ အရွင္အာနႏၵာက ေျဖၾကားေတာ္မူပါတယ္။ သံဃာအား လံုးကသေဘာတူညီတဲ့အခါ ရဟႏၱာမေထရ္ငါးရာတို႔က စုေပါင္းသံၿပိဳင္ရြတ္ဆို ေတာ္မူၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ “သဂၤါယနာတင္တယ္” လို႔ေခၚပါတယ္။

ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံကေတာ့ သဂၤါယနာမွာလို သံဃာေတာ္အမ်ားက သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာမ်ားကို စုေပါင္းရြတ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ အခ်ဳိ႕က ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံဟာ သဂၤါယနာတင္တာလို႔ မသိဘဲေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ေျပာပါရေစ။ ဒါေပမဲ့ ညီလာခံရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီညီလာခံအေၾကာင္းသိရေအာင္ (intention of Buddhist summit) ညီလာခံရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမ်ားသိဖုိ႔ ေဖၚျပေပးလုိက္ ပါတယ္။

ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္(၅)ခုရွိပါတယ္။

(၁) ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ နုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ထြန္းကား လာေစရန္။
(၂) ဗုဒၶဘာသာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈတုိ႔ကို ဗုဒၶဘာသာအခ်င္းခ်င္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္။
(၃) ကမၻာ့ႏိူင္ငံအသီးသီးမွာ ပရိယတၱိကို အေျခခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာပညာေရး ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္။
(၄) ကမၻာ့လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတ့ဲ ကမၻာႀကီးျဖစ္ထြန္း အက်ဳိးျပဳေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာရႈေထာင့္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။
(၅) ဗုဒၶရဲ႕တရားဓမၼမ်ား မူရင္းမပ်က္ နုိင္ငံတကာသို႔ ထြန္းကားပ်ံ႕ပြားေစရန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.