Sunday, August 21, 2011

အေမြေပးတာကုသုိလ္ရ-မရ

အေမး။ ။ အရွင္ဘုရား သားသမီိးမ်ားအား အေမြးေပးတဲ့အခါ မိဘမ်ားမွာ ကုသိုလ္ရႏိုင္ပါသလားဘုရား။
ျဖဴျဖဴႏူိင္
ၿမိတ္

အေျဖ။ ။ ကုသိုလ္ရ-မရဆိုတာကို အေျဖညိွဖို႔အတြက္ ကုသိုလ္အေၾကာင္းကို အရင္ေျပာရမွာပါ။ ကုသိုလ္ဆိုတာ အျပစ္ကင္းတယ္၊ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုရင္ ကုသုိလ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ကင္းရမ့ဲ အျပစ္ေတြက ဘာမ်ားလဲဆိုရင္ ေလာဘအျပစ္၊ ေဒါသအျပစ္၊ ေမာဟအျပစ္ေတြပါ။ ဒီကိေလသာအျပစ္ေတြ ကင္းေနရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ကင္းရမလဲဆိုရင္ ခဏကင္းတာ၊ တစ္ေအာက္ေလာက္ၾကာေအာင္ကင္းတာ၊ အၿပီးအတုိင္ ကင္းတာလို႔ ကင္းျခင္းသံုးမ်ဳိးရွိတယ္။ ဘယ္လိုပဲကင္းကင္း ကင္းေနသမွ်အခ်ိန္ဟာ ကုသုိလ္ပါပဲ။ ဒီလိုအျပစ္ကင္းၿပီဆိုရင္ စိတ္ထဲမွာ ကိေလသာအေႏွာင္အဖြဲ႕မွလြတ္ေနတဲ့အတြက္ ေလာင္အိမ္မွ လြတ္တဲ့ငွက္လိုပဲ စိတ္ဟာလဲ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးကာ ခ်မ္းသာေနမွာပါ။ ဒါကိုပဲ ကုသိုလ္လုိ႔ မွတ္လိုက္ရပါမယ္။

မိဘမ်ားဟာ ေပးလိုက္တဲ့အေမြပစၥည္းမ်ားအေပၚ မတတ္မက္ဘဲ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းမယ္ဆိုရင္ မိဘမ်ားမွာ အေလာဘကုသိုလ္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ေပးေတာ့ေပးလိုက္ပါရဲ႕ ပစၥည္းအေပၚ တြယ္တာမက္ေမာေနေသးတယ္။ ကိုယ့္ပစၥည္းကို မေပးခ်င္ေပးခ်င္နဲ႔ ေပးလိုက္ရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္မက္တဲ့ ေလာဘအျပစ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕သားသမီးမ်ားက အေမြရလိုမႈနဲ႔ တရားစြဲထားလို႔ ရံုးတက္ေျဖရွင္းရၿပီး သားသမီးက အမႈႏုိင္လို႔ မိဘက မေပးခ်င္ဘဲေပးလိုက္ရတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ကုသိုလ္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ အကုသိုလ္ပဲ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ လိုရင္းခ်ဴပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ေမတၱာကရုဏာမ်ားစြာနဲ႔ သားသမီမ်ားအား အေမြေပးရတဲ့မိဘမ်ားမွာ ကုသိုလ္ပဲ ရပါတယ္ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.