Tuesday, August 16, 2011

ဘုရားရွင္ရဲ႕အရပ္ေတာ္ႏွင့္ေျခေတာ္ရာ


အေမး။ ။ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အရပ္ေတာ္ကို သိလိုပါတယ္ဘုရား၊ အရပ္ေတာ္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေျခေတာ္ရာကို ဘယ္လိုရည္ရြယ္ထားခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ေျခေတာ္ရာဟာ ပကတိဟုတ္မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ကိုညီညီေအာင္
မင္းဘူးၿမိဳ႕


အေျဖ။ ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕အရပ္ေတာ္နဲ႔စပ္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚမွ အေမးအေျဖမ်ား(၁)၊ ႏွာ၊ ၇၉ မွာေျဖၾကားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ျပန္လည္ရွာေဖြဖတ္ရႈဖို႔ရာ အႀကံျပဳပါရေစ။ ေနာက္ေမးခြန္းက ေျခေတာ္ရာ ခ်ထားေတာ္မူခဲ့ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ (ေျခေတာ္ရာခ်ထားေတာ္မူရတဲ့အေၾကာင္း)နဲ႔ ယခုေခတ္မွာ ထင္ရွား ရွိေနတဲ့ေျခေတာ္ရာမ်ားဟာ ပကတိအစစ္ မွန္မမွန္ဆိုတာေမးထားပါတယ္။

(၁) ေျခေတာ္ရာနဲ႔စပ္ၿပီး ဥကၠ႒ာၿမိဳ႕နဲ႔ေသတဗ်ၿမိဳ႕အၾကား ေဒါနပုဏၰားကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ေျခေတာ္ရာကို ခ်ထားေတာ္မူခဲ့ရတာက (က)ေဒါနပုဏၰားဟာ ယေန႔ အနာဂါမ္ျဖစ္မွာကိုျမင္တဲ့တြက္လည္းေကာင္း၊

(ခ) ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဓါတ္ေတာ္မ်ားယူရန္ လာေရာက္ျငင္းခံုၾကတဲ့မင္းမ်ား ကို ေဒါနပုဏၰားက ေဖ်ာင္းဖ်ႏိူင္မည္ကိုလည္ေကာင္း။

(ဂ) ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို မင္းမ်ားအား အညီအမွ်ခြဲေ၀ေပးမွာ ေဒါနပုဏၰားသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လည္းေကာင္း ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ “ေဒါနပုဏၰားတစ္ဦးသာ ငါေျခရာေတာ္ကို ျမင္ေစသတည္း”လို႔ အဓိ႒ာန္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိ႒ာန္တဲ့ေနရာမွ လမ္းေဘးသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးရာ လက္၀ဲ လက္ယာ ေျခေတာ္ရာမ်ားကိုခ်ေတာ္မူကာ ျပေတာ္မူပါတယ္။(အံ၊၄၊ပါ၊၃၄၆၊႒၊ ဒု၊၂၉၈၊ ၉)

(၂) ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ကုရုတုိင္းကို ေဒသစာရိၾကြခ်ီတဲ့အခါ မာဂ႑ိယပုဏၰားလင္မယား အနာဂါမ္တည္မဲ့ အေၾကာင္းကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ေျခေတာ္ရာကို မာဂ႑ိယပုဏၰားလင္မယားႏွစ္ဦးျမင္ေစသတည္းလို႔ အဓိ႒ာန္ကာ ေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ ခ်ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဒုတိယစက္ေတာ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ (ဓမၼပဒ၊အ႒ကထာ၊ပအုပ္၊ ၁၃၄၊၆) ယခုဆုိခဲ့တဲ့ စက္ေတာ္ရာႏွစ္ဆူက ဘုရားရွင္ရဲ႕ အဓိ႒ာန္ရုပ္သိမ္းေတာ္မူတဲ့ အတြက္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ္မူသြားၾကပါၿပီ။

(၃) ဘုရားရွင္ ရွစ္ဝါေျမာက္မွာ ကလ်ာဏီျမစ္မွာေနတဲ့ မဏိအကၡိကနဂါးမင္းပင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ ဟာ ေနာက္ပါရဟန္း ငါးရာနဲ႔အတူ သီဟိုဠ္ကၽြန္းကို ၾကြေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ ကလ်ာဏီျမစ္အနီး ရတနာမ႑ပ္မွာ သီတင္းသံုးကာ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးအၿပီး သမႏၱကူဋေတာင္ထိပ္မွာ စက္ေတာ္ရာတစ္ဆူ ခ်ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ တနည္း သုမနနတ္မင္း ေတာင္းပန္တဲ့အတြက္ သုမနကူဋေတာင္ထိပ္ရွိ စိမ္းညိဳတဲ့ေက်ာက္ ဖ်ာႀကီးေပၚမွာ အေနာက္ဖက္ကိုဦးတည္ၿပီး လက္၀ဲဘက္စက္ေတာ္ရာတစ္ဆူ ခ်ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ (မဟာ၀င္)(ဗုဒၶသာသနိ က၊ ၁၆၆)

(၄) ဘုရားရွင္ဟာ သုနာပရႏၱတိုင္း ၀ါဏိဇဂါမကုန္သည္ရြာကို ေက်ာင္းအလွဴဒါနပြဲကိုၾကြေရာက္ေတာ္မူရာ သစၥဗႏၶေတာင္ရွိ မိစၦာအယူရွိ ရေသ့ကို ေခၽြခၽြတ္ေတာ္မူတယ္။ ေက်ာင္းအလွဴပြဲၿပီးတဲ့အခါ ပုဏၰမေထရ္ကို ထိုအရပ္မွာ သာသနာျပဳထားခဲ့ၿပီး နမၼဒါျမစ္ကမ္းကို ၾကြေတာ္မူပါတယ္။နမၼဒါျမစ္အတြင္းေနတဲ့ နမၼဒါနဂါးမင္းက ဘုရားရွင္ကို သူ႔ရဲ႕ဗိမာန္အတြင္းပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ပါတယ္။ ဗုဒၶကိုယ္စား ကိုးကြယ္ရာကို ေပးသနားေတာ္မူပါလို႔ နဂါးမင္က ေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ နမၼဒါျမစ္ကမ္းအနီး ေက်ာက္သားေပၚမွာ ေအာက္စက္ေတာ္ရာတစ္ဆူ ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါက စတုတၳေျခေတာ္ရာျဖစ္ပါတယ္။

(၅) ဘုရားရွင္ဟာ နမၼဒါျမစ္ကမ္းမွ သစၥဗႏၶေတာင္သို႔ ၾကြေတာ္မူပါတယ္။ ထိုအခါ သစၥဗႏၶမေထရ္ ရဲ႕ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ အထက္စက္ေတာ္ရာတစ္ဆူကို ခ်ထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဒါကပဥၥမေျမာက္ေျခေတာ္ ရာျဖစ္ပါတယ္။ (သဠာယတနသံယုတ္အ႒ကထာ) (ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ပုေဏၰာ၀ါဒသုတ္အဖြင့္၊ ဥပရိပဏၰာသအ႒ကထာ၊ မ၊႒၊၂၃၄)

သမႏၱစကၡဳဒီပနီ ၊၄၇၉၊မွာလာတာက ပုဂံေနာ္ရထာေစာလက္ထက္မွာလဲ လယ္ကိုင္းေက်ာင္းေတာ္ရာေနရာဟာ ၀ါဏိဇဂါမရြာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ စႏၵကူးေက်ာင္းေတာ္ရာဟာလဲ ယခုလယ္ကုိင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ရာအရပ္ပါပဲ လို႔ ရွင္အရဟံ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဂႏၶာရံုေစတီတည္ထားခဲ့တယ္လို႔ သမိုင္းေက်ာက္စာမ်ားမွာ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စတုတၳေျခေတာ္ရာတစ္ဆူနဲ႔ပဥၥစက္ေတာ္ရာတစ္ဆူတို႔ဟာ ျမန္မာျပည္မွ မန္းေခ်ာင္းအနီး အထက္ေအာက္စက္ေတာ္ရာမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွာ တတိယစက္ေတာ္ရာတစ္ဆူ၊ စတုတၳနဲ႔ပဥၥမက ျမန္မာျပည္သုနာပရႏၱတုိင္း စက္ေတာ္ရာႏွစ္ဆူ၊ ေပါင္းသုံးဆူတို႔ဟာ သာသနာဆံုးတဲ့အထိ တည္ရွိေနမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္) http://venkawwida.com/မွ

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.