Thursday, July 14, 2011

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔သည္ စာေရးသူတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ အမွတ္တရျဖစ္ေစေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶစတင္တရားဦးေဟာရာေန႔ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ား ၀ါဆုိ၀ါကပ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလလည္း ေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ၀ါဆုိလတြင္ သကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ ၀ါဆုိပန္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။


ထုိ႔ျပင္ ဝါဆုိလတြင္ အသက္သိကၡာ၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားသူမ်ားကုိ လုိက္လံကန္ေတာ့ၾကေသာ အခါသမယလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤအစဥ္အလာသည္ ေရွးဘုရင္မင္းမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ဝါဝင္ကာလတြင္တစ္ႀကိမ္ ဝါကၽြတ္ကာလတြင္တစ္ႀကိမ္ ဘုရင္၏သာသမီးမ်ား ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မ်ား၊ မင္းမွဴထမ္းမ်ားသည္ ဂါရဝမဂၤလာပူဇာစ ပူဇာေနယ်ာနံ မဂၤလာႏွင့္အညီ အသက္သိကၡာ ဂုဏ္ဝါႀကီးသူမ်ားကုိ ပူေဇာ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ကန္ေတာ့ပူေဇာ္ခဲ့ၾကေလသည္။

ထုိ႔အတူ ရဟန္းေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္လည္း ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အတူ သိကၡာဝါႀကီးေတာ္မူသည့္ နီးစပ္ရာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား လုိက္လံကန္ေတာ့ၾကေပသည္။

ဝါဆုိလတြင္ စုိက္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ားႀကီးထြားစအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ သံယာေတာ္မ်ား လယ္ယာမ်ားျဖတ္၍ ခရီးလွည့္လည္သြားေနလွ်င္ ေကာက္ပဲသီႏွံမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးပါက လူအမ်ား၏ျပစ္တင္ၿငိဳျငင္ျခင္းကုိခံၾကရလွ်င္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏တပည့္သားသံယာမ်ားအား (ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွျဖစ္ေစ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွာျဖစ္ေစ ဝါဆုိဝါကပ္ျပဳၾကရမည္။ ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး မည္သည့္အရပ္ကုိမွ ညအိပ္ညေနမသြားၾကပါနဲ႔)ဟူ၍ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဝါဆုိ၀ါကပ္ရာတြင္ ပုရိမဝါကုိ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္လွ်င္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေနတြင္ သုံးလျပည့္ကာဝါမွ လြတ္ကင္းသြားေလသည္။ တကယ္လုိ႔ အေၾကာင္မညီညြတ္၍ ပုရိမဝါဆုိလုိက္ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔တြင္ ပစၦိမဝါဆုိၿပီးလွ်င္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ သုံလျပည့္ကာဝါကၽြတ္ေလသည္။

ဝါဆုိဝါကပ္ျခင္းကုိ ညေနပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ညဦးပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းတုိင္အတြင္း၌ ရဟန္းသာမေဏမ်ား စုရုံး၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ဤေက်ာင္းတြင္ ဤဝါတြင္းသုံလတာ ကာလပတ္လုံးဝါဆုိ၀ါကပ္ပါ၏ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ပါဠိကုိရြတ္ဆုိရေလသည္။

ထုိသုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ား ၀ါဆုိ၀ါကပ္ေသာအခါ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ ၀ါဆုိပန္းကပ္လွဴျခင္း၊ အေဖ်ာ္ရည္စေသာ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာ ကပ္လွဴျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္မွာလည္း မြန္ျမတ္ေသာ အလွဴဒါနတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ေတာရြာမ်ားရွိ ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္ ဘုရားပန္ကပ္လွဴရန္အတြက္ႏွင့္ သံယာေတာ္မ်ားအား ၀ါဆုိပန္းကပ္လွဴရန္အတြက္ ပန္းမ်ား ထြက္ခူးၾကၿပီး ခူး၍ရရွိေသာပန္းမ်ားကုိ ညေနပုိင္းတြင္ စုေဆာင္ကာေဆးေၾကာၿပီး အတီးအမႈတ္ အကအခုန္မ်ားျဖင့္ နီးစပ္ရာဘုရားမ်ား ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ကပ္လွဴၾကေလသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ကပ္လွဴရာ၌ ပန္းမွ်သာမဟုတ္ ႀကီးမားေသာ ဝါဆုိဖေယာင္တုိင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားလွဴဖြယ္မ်ားလည္း လွဴဒါန္းၾကေလသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀ါတြင္းကာလႏွင့္ပတ္သတ္၍ စာေရးသူအား ခဏခဏ လူေမးမ်ားေသာ ၀ါတြင္းကာလမဂၤလာေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္တာကုိ ဒီေနရာမွာ ေျပာခဲ့ရပါေစ။ ၀ါတြင္းကာလမွာ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း မလုပ္ရဘူးလုိ႔ ဘုရားရွင္ကေတာ့ မေဟာခဲ့ပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က မဂၤလာေဆာင္ရန္ ရက္ေရြးေနလုိ႔ မဂၤလာသတုိးသမီးနဲ႔မရလုိက္တဲ​့ ပုဏၰားသားတစ္ေယာက္ကုိ ဘုရားရွင္က ရက္ရာဇာေတြ မေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ေဟာထားတာရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မိမိတုိ႔မဂၤလာေဆာင္ရာ၀ယ္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္လည္းလုပ္မည္ျဖစ္ပါက ေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဘုရားရွင္က ရက္ေရြးဖုိ႔မလုိေၾကာင္း ေဟာထားပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၀ါတြင္းမဂၤလာမေဆင္ျခင္းသည္ ဘုရားေဟာမဟုတ္ဘဲ ေဗဒင္စေသာ ေလာကီပညတ္ခ်က္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိရဲ႕စိတ္ယံုၾကည္မႈေပၚမူတည္သျဖင့္ မိမိဆႏၵအတုိင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ဝါဆုိလဆန္းတရက္ေနမွ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔အတြင္း၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ျဖစ္ေစ၊ မိမိေနအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ တတ္စြမ္းႏူိင္သမွ် သံယာေတာ္မ်ားပင့္ဖိတ္ကာ ဆြမ္းခဲဖြယ္ႏွင့္၀ါဆုိသကၤန္းစေသာ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာအစုစုတုိ႔ကုိ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းကာ ဥပုသ္သီလပင္ ေဆာက္တည္ၾကသူမ်ားလည္း ေပါမ်ားလွေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိတုိ႔နီးစပ္ရာ နာမည္ႀကီးဘုရားမ်ားတြင္လည္း ဝါဆုိပန္းကပ္သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားစြာရွိသည္မွာ စာေရးသူတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ခ်စ္စရာေကာင္းအေလ့အထမ်ားတြင္ ၀ါဆုိလလည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ၀ါဆုိလအေၾကာင္းကုိ စာေရးသူအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပ တင္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.