Monday, June 13, 2011

ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ ဘယ္ေပၚမွာ အေျခခံရပ္တည္ပါသလဲ

ဒီေမးခြန္းေလးကေတာ့ ဗုဒၶကမၻာဆုိဒ္ မွာ ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းေလးပါ။ ဦးဇင္း တက္သိနားလည္သေလာက္ ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။


ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ ဗုဒၶရဲ႕အယူအဆ၊ အဆံုးအမကုိ နာခံလုိက္နာက်င့္သံုးတဲ့ ဘာသာပါ။ ဗုဒၶရဲ႕ ဆံုးမမႈ၊ ေဟာေျပာမႈမွန္သမွ်သည္ သစၥာေလးပါး အမွန္တရားမွ ကင္းေသာတရားဓမၼမ်ား မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိလွ်င္ ေလာကရွိအမွန္တရားသဘာ၀မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း သိျမင္ေအာင္ လုိက္နာက်င့္သံုး ေလ့က်င့္ရမွာပါ။ ျမတ္ဗုဒၶကလည္း သဘာ၀အတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့တရား အမွန္တရားအတုိင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့တရား၊ တကယ္ရွိတဲ့အရာမ်ားကုိသာ သိျမင္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ၿပီး သူသိသလုိ အမ်ားသိေအာင္ ေဟာေျပာလမ္းညႊန္ေပးခဲ့တာပါ။ သူကုိယ္တုိင္ဖန္ဆင္း၊ တီထြင္ေျပာဆုိခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း သူသိတာကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာမက သတၱ၀ါအားလံုးသိေအာင္ ပင္ပန္းခံၿပီး ေျပာျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဗုဒၶသည္ အမွန္တရား သစၥာကုိသိေအာင္ လုပ္ခဲ့သလုိ အမ်ားကုိလည္း သိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ကုိလုိက္ေသာသူမ်ားသည္ အမွန္တရားသစၥာေပၚမွာ အေျခခံျခင္းျဖစ္လုိ႔ အမွန္တရား ပင္ကုိယ္ရွိေနတဲ့သဘာ၀သေဘာတရားမ်ားကုိ သိျမင္ေအာင္ လုိက္နာက်င့္သံုးက်င့္ႀကံရပါမယ္။
ဒါကေတာ့ ဦးဇင္းရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မွားမွန္ကုိလည္း ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါေလ။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.