Sunday, January 9, 2011

အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္လုိလွ်င္

လူသားတုိ႔သည္ နတ္ရြာသုဂတိသုိ႔ ေရာက္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ က်ေရာက္မည္ကုိေတာ့ လူတုိင္းေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေပသည္။။ အပါယ္ေလးပါး၏ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ သိၾကသူမ်ားသည္ အပါယ္ေလးပါးအသံၾကားရံုမွ်ျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ အပါယ္ေလးပါးမွလြတ္ေအာင္ က်င့္သံုးေနထုိင္ လုိက္စားသူမ်ားကနည္းၿပီး မေလ့လာ မလုိက္စား မက်င့္သံုးသူက မ်ားေနေပသည္။


လူသားတုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသရမည္ကုိ အလြန္အင္မတန္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ၾကသည္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မိမိေသလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာဌာနမွာ မည္ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္ရမည္ကုိ ေသခ်ာမသိေသး၍ ရေနေသာ လူ႔ဘ၀ေလး၌ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ တကယ္လုိ႔မ်ား လူ႔ဘ၀ထက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ နတ္ျပည္နတ္ဘံုကုိ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး နတ္ျပည္၏စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိျပ၍ နတ္ျပည္၌ေနမည္ေလာ လူ႔ျပည္၌ျပန္မည္ေလာဟု ေမးလွ်င္ လူ႔ဘ၀ေလးကုိ အလြယ္တကူ စြန္႔ျပစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

အဲဒီေတာ့ ေသရမည္ကုိလည္း မေၾကာက္ရေအာင္ ေသလွ်င္လည္း ေကာင္းေသာဘံုမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေသာခ်မ္းသာသုခကုိ ခံစားရေအာင္ မေသခင္ အခ်ိန္ေလးမွာ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ သိပ္အမ်ားႀကီး ျပဳလုပ္စရာ မလုိေပ။ လူသားတုိင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ သရဏဂံုသံုးပါး ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ငါးပါးသီလကုိ လံုၿခံဳေအာင္ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ေနာင္ဘ၀အတြက္ေတာ့ စိတ္ခ်ရပါသည္။ ဒီထက္မက မိမိက လ်င္ျမန္စြာ ခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ေသာ သႏၱိသုခနိဗၺာန္ကုိေရာက္ခ်င္လွ်င္ ဒီထက္မကေသာ ဘာ၀နာတရားမ်ားကုိ ပြားမ်ားေပးရေပမည္။

မိမိက ဘ၀နာတရား အားထုတ္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ေသာ္မွ ခက္ခဲလွသည္မဟုတ္ေသာ သရဏဂံုသံုးပါးကုိ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ျခင္းကုိေတာ့ လူသားတုိင္း လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

သရဏဂံုသံုးပါးကုိ ယံုၾကည္ျခင္း၌ အေပၚယံ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ နစ္နစ္ကာကာ ယံုၾကည္မႈရွိဖုိ႔ရန္ေတာ့ လုိေပသည္။ ဥပမာ....ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးရာ၀ယ္ ျမတ္ဗုဒၶသက္ေတာ္ထင္ရွားမရွိ၍ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ပြားျဖစ္ေသာ ေစတီ ဆင္းတုေတာ္တုိ႔ကုိ ရွိခုိးေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနသကဲ့သုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အာရံုျပဳၿပီး ရွိခုိးျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အရုိအေသေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္၍ ၀တ္ေက်တန္ေက်သေဘာျဖင့္ ျဖစ္ကလပ္ဆန္း ရိွခုိးျခင္း လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

ထုိအတူ တရားေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ရာ၌လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တန္ဖုိးႀကီးမားလွေသာ တရားေတာ္မ်ားဟု ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ထားကာ နားယူဖတ္ရႈ႕ဖုိ႔ လုိေပသည္။

တဖန္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းေသာအခါ၌လည္း ပုထုဇဥ္သမုတိသံဃာျဖစ္၍ လက္လြတ္သဖြယ္ မလုပ္ဘဲ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လက္ယာရံ ပညာအရာဧတဒဂ္ ရဟႏၱမေထရ္ အရွင္သာရိပုတၱရာအစရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ လွဴဒါန္းေပးကမ္း ရုိေသရသကဲ့သုိ႔ အာရံုျပဳကာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္ဖုိ႔ရန္ လုိေပသည္။

ထုိ႔အျပင္ ငါးပါးသီလကုိ ေဆာက္တည္ရာ၌လည္း ငယ္ရြယ္စဥ္ မသိေသးေသာ ကာလမ်ား၌ သီလမလံုၿခံဳခဲ့လုိ႔ အားေတာ့မေလွ်ာ့လုိက္ပါနဲ႔။ သိတတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သီလကုိ လံုၿခံဳစြာ ေစာင့္ထိန္းလွ်င္လည္း အက်ိဳးေပးကမ်ားေသာေၾကာင့္ တက္ႏုိင္လွ်င္ တက္ႏုိင္သေလာက္ လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေပသည္။ တစ္ရက္ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ တစ္ရက္ေစာင့္ထိန္းရတဲ့ သီလအက်ိဳးကုိေတာ့ ခံစားရေပမည္။ အလုပ္တစ္ရက္လုပ္လွ်င္ တစ္ရက္လုပ္အားခရသလုိ သီလကုိ တစ္ရက္ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ တစ္ရက္ေစာင့္ထိန္းေသာ အက်ိဳးကေတာ့ ဧကန္ခံစားရပါလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ လူ႔ဘ၀ေလး မေသခင္အခ်ိန္ေလးမွာ ေသရန္မေၾကာက္ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ေသလွ်င္လည္း ေနာင္ဘ၀မွာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားခံစားရရန္ အနည္းဆံုးေတာ့ သရဏဂံုသံုးပါးကုိ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီး ငါးပါးသီလ ရွစ္ပါးသီလမ်ားကုိလည္း တက္ႏုိင္သေလာက္ ေစာင့္ထိန္းသြားမည္ဆုိလွ်င္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွေသာ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ကင္းပါလိမ့္မည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ က်င့္သံုးေနထုိင္သြားမည္ဆုိလွ်င္ လူသားတုိင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေသာ ေသျခင္းတရားကုိလည္း ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ရင္ဆုိင္ရဲကာ ေနာင္ဘ၀မွာလည္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ဧကန္ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပါးေလးပါးမွ ကင္းလြတ္ေစတတ္ေသာ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္ ငါးပါးသီလတုိ႔ကုိ ေန႔စဥ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေစာင့္ထိန္းက်င့္ႀကံလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါေပသည္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.