Friday, January 7, 2011

ကံတရားႏွင့္အေပ်ာ္အပါး

အင္း ေရးစရာဘာရွိလည္းလုိ႔ စဥ္းစားလုိက္ေတာ့ ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးရေနခ်ိန္မွာ အေပ်ာ္ပါးပဲ ဦးစားေပးၿပီး ဘ၀ဆက္တုိင္းေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည့္ ေကာင္းမႈလုပ္ဖုိ႔ေတာ့ ေမ့ေနၾကတဲ့ လူသားမ်ားအတြက္ သတိေပးစာေရးအုန္းမယ္ဆုိၿပီး ဒီေခါင္းစဥ္ကုိ ေပးလုိက္တာပါ။ လူသားမ်ားသည္ ေကာင္းမႈလုပ္ဖုိ႔ကုိသာ အေပ်ာ္ပါးကိစၥေလာက္ စိတ္၀င္စားမယ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိလွ်င္ လူ႔ဘ၀ရရက်ိဳး နပ္ပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူသားတုိ႔သည္ လူ႔ဘ၀ရလာတာကုိ အေပ်ာ္ပါးလုပ္ဖုိ႔ပဲဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကကာ အေပ်ာ္အပါးအတြက္ပဲ အားထုတ္ႀကံစည္ ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္ေလ။


လူ႔ဘ၀ရခဲပံုကုိလည္း စာေရးသူ အရင္ပုိ႔စ္မ်ား၌ ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဤေနရာမွာ မေရးခ်င္ေတာ့ပါ။ လူ႔ဘ၀သည္ တကယ္ေတာ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာေနရာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ နတ္ဘံုသည္ သတၱ၀ါတုိ႔အတြက္ ေပ်ာ္ပါးစရာ အေကာင္းဆံုးေသာေနရာျဖစ္ၿပီး လူ႔ဘံုသည္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေနရာဌာနတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ လူ႔ဘ၀ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာသာလြန္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ နတ္ဘံုကုိေရာက္ေသာ္လည္း မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဘဲ လူ႔ဘ၀ကုိ ေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္ခ်င္ၾက၍ လူ႔ဘ၀ကုိပဲ ရခ်င္ၾကသည္္။

ဒီလုိ ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀၊ ေကာင္းမႈလုပ္ဖုိ႔ရန္ အခြင့္ေကာင္းတဲ့လူ႔ဘ၀၊ သာသနာထြန္းကားခ်ိန္မွာ လူ႔ျဖစ္ေနရတဲ့ လူ႔ဘ၀၊ ေကာင္းမႈလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ အသိဉာဏ္ေလးရွိေနတဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ အေပ်ာ္ပါးပဲ လုိက္စားႀကံစည္ျပဳလုပ္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလုိက္မလဲ။ ဒီလုိ အေပ်ာ္ပါးကိစၥနဲ႔ လူ႔ဘ၀ေလး ကုန္ဆံုးသြားမည္ဆုိလွ်င္ က်န္တဲ့ဘံုက သတၱ၀ါေတြက ေအာ္ တယ္မုိက္တဲ့ လူပါလားလုိ႔ အျပစ္အတင္းေတြ ေျပာေနၾကေပလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္ခုက လူသားေတြသည္ ကံတရား၏ အက်ိဳးေပးပံုကုိလည္း ေသခ်ာမသိ၊ ေသခ်ာနားမလည္၊ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္မႈမရွိ၊ ေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္ေနၾက၍ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ေသခ်ာမခြဲျခား ဂရုမမႈဘဲ ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵစိတ္ကုိသာလွ်င္ ေရွးတန္းတင္ကာ လုပ္ေနၾကသည္။

ကံတရားဆုိသည္မွာ မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈမ်ားက သူ႔အခ်ိန္တန္လွ်င္ အက်ိဳးေပးလာပါတယ္။ ကံတရားသည္ ျမင္ရတဲ့အရာမဟုတ္သလုိ တည္ေနရာဌာနလည္း အတိအက် မသိၾကသည့္အတြက္ ကံတရား၏အက်ိဳးေပးျခင္းကုိ ဂရုမစုိက္ဘဲ လုပ္ခ်င္ရာကုိသာ စဥ္းစားၿပီး လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

တကယ္ေတာ့ ကံတရားသည္ ျမင္၍ရအပ္တဲ့အရာလည္း မဟုတ္သလုိ တည္ရာဌာနလည္း အတိအက်ေျပာဆုိဖုိ႔ရန္ ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဒါဆုိ ကံတရားကအက်ိဳးေပးတယ္၊ ေကာင္းမႈလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးရတယ္၊ မေကာင္းမႈလုပ္ရင္ မေကာင္းက်ိဳးရတယ္ဆုိတာ ဘယ္ျဖစ္ႏုိင္မလဲလုိ႔ ေစာဒကတတ္လာႏုိင္ ကံတရားအက်ိဳးေပးကုိ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ရွင္နာဂသိန္ႏွင့္မိလိႏၵမင္းႀကီးတုိ႔၏ အေမးအေျဖထဲမွ ကံတရားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးေျဖထားပံုကုိ တင္ျပေပးလုိက္ေပသည္္။ မိလိႏၵမင္းႀကီးက ရွင္နာဂသိန္ရဟႏၱာမေထရ္ကုိ ''အရွင္ဘုရား...ကံတရားသည္ တည္ရာဌာန ရွိပါသလား"လုိ႔ ေမးတဲ့အခါ ရွင္နာဂသိန္မေထရ္ျမတ္က ''မင္းႀကီး...သရက္ပင္တစ္ပင္မွာ အသီးမသီးေသးခင္ သရက္သီးသည္ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိပါသလဲ"လုိ႔ ေမးျမန္းလုိက္ပါတယ္။ ထုိအခါ မင္းႀကီးက အရွင္ဘုရား..သရက္သီး၏ တည္ရာဌာနကုိ မျမင္ရသလုိ ဘယ္ေနရာမွာ တည္ရွိေနသလဲဆုိတာလည္း မသိႏုိင္ပါဘုရားလုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေျဖၾကားတဲ့အခါ ရွင္နာဂသိန္မေထရ္က မင္းႀကီး...ထုိ႔အတူပဲ ကံတရားဆုိတာ တည္ရာဌာန အတိအက်မသိႏုိင္ မျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း သရက္ပင္မွ သရက္သီးသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္သီးလာသလုိ ကံတရားဟာလည္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အက်ိဳးေပးမဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိပါတယ္မင္းႀကီးလုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။။ သရက္ပင္မွ သရက္သီးသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အသီးျဖစ္လာသလုိ ကံတရားဟာလည္း ေကာင္းမႈမ်ားတဲ့ခ်ိန္ ေကာင္းက်ိဳးကုိေပးပါတယ္။ မေကာင္းမႈမ်ားတဲ့ခ်ိန္ မေကာင္းမႈကုိ ေပးေနစၿမဲျဖစ္ေပသည္။

ဒါကုိၾကည့္ေသာအားျဖင့္ ကံတရားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိ နားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ကံတရားသည္ အရင္ဘ၀ေတြက ေကာင္းမႈႏွင့္ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀ ေကာင္းမႈေတြကမ်ားေနရင္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ အရင္းဘ၀ေတြက မေကာင္းမႈေတြမ်ားၿပီး ဒီဘ၀မွာလည္း မေကာင္းမႈေတြမ်ားေနမယ္ဆုိရင္ မေကာင္းက်ိဳးေတြ ေပးေနပါမယ္။

ဒီသေဘာတရားကုိမသိၾကေသာ လူသားအခ်ိဳ႕သည္ ယခုဘ၀မွာ ေကာင္းတာလုပ္ေသာ္လည္း မေကာင္းက်ိဳးက အက်ိဳးေပးေနသည္ကုိ ခံစားရေသာအခါ ကံတရားကုိ မယံုသလုိျဖစ္လာကာ ကံတရားယံုၾကည္မႈမရွိတဲ့ ေနရာဌာနမ်ားသုိ႔ အလုိက္မွားသြားတတ္ၾကသည္။ ဒီဘ၀မွာ ေကာင္းမႈလုပ္ေသာ္လည္း အရင္းဘ၀ေတြက မေကာင္းမႈမ်ားခဲ့၍ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားေနရလွ်င္ ''ငါသည္ ေနာက္ေနာင္ဘ၀ေတြမွာ ယခုလုိ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား မခံစားရေအာင္ ယခုသိတတ္တဲ့ လူ႔ဘ၀ေလး၌ ေကာင္းမႈမ်ားမ်ားလုပ္မည္ဟု စိတ္ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကုိင္သင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ သံသရာ၌ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနထုိင္သြားရပါလိမ့္မည္။

မိမိတုိ႔ လူ႔ဘ၀ေလးရေနခ်ိန္မွာ ကံတရားသေဘာကုိ ေသခ်ာနားလည္ယံုၾကည္ကာ လူ႔ဘ၀မကုန္ခင္၌ မေကာင္းမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး မေကာင္းက်ိဳးမ်ားသာ ေပးတတ္ေသာ အေပ်ာ္အပါးအတြက္ပဲ အားထုတ္ႀကံစည္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေလွ်ာ့ကာ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ အရင္က အေပ်ာ္ပါးအတြက္ ျပဳလုပ္ႀကံစည္သလုိ ျပဳလုပ္ၾကပါလုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ရေပသည္။

မွတ္ခ်က္။ စာေရးသူ ဘေလာ့တင္တုိင္း ေမးလ္မွတဆင့္ ဖတ္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိပါက စာေရးသူအေကာင့္ကုိ အပ္ထားႏုိင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.