Saturday, December 25, 2010

သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္ရဟန္းခံ
သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွတဆင့္ သာသနာထြန္းကားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ဤႏုိင္ငံ၌ ရဟန္းသံဃာမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ ရဟန္းခံရန္သိမ္၀င္ရသည့္ ေကလနိယီအမည္ရွိေသာသိမ္သည္ ယခုထက္တုိင္း ရွိေနေပသည္။


ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီး (၃)ရာစုမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ တတိယသဂၤါယနာတင္ၿပီးေနာက္ ကုိးတုိင္းကုိးဌာနသုိ႔ အေသာကမင္ႀကီး၏ အကူအညီျဖင့္ ရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ သာသနာျပန္႔ပြားရန္ သာသနာျပဳေစလႊတ္ခဲ့ရာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစေသာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ သာသနာထြန္းကားခဲ့ေပသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ သာသနာထြန္းကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ထက္တုိင္း ရဟႏၱာသီတင္းသံုးခဲ့ေသာ ေနရာဌာနမ်ား၊ ဘုရားရွင္ၾကြေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာဌာနမ်ား ရွိေနေပသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ သာသနာထြန္းကားခ်ိန္တြင္ ရဟႏၱာမ်ား၏ စ်ာန္ပ်ံသြားလာမႈေၾကာင့္ စပါးမ်ားေနလွန္ရာတြင္ စပါးမေျခာက္ႏုိင္ေအာင္ ရဟႏၱာမ်ား၏အရိပ္က လႊမ္းမုိးထားသည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ား၌ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ရွိေသာ ကလ်ာဏီသိမ္ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရာက္ရွိခ်ိန္၀ယ္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ရွိေသာ ေကလနိယျမစ္ကုိ သိမ္သမုတ္ကာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ရဟန္းခံေပးခဲ့၍ ထုိျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ (၁၅)ရာစုေခတ္တြင္ ထုိရဟန္းမ်ားမွ တဆင့္ သိမ္သမုတ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကလ်ာဏီသိမ္ဟု နာမည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ရဟႏၱာမ်ား သိမ္သမုတ္ေပးခဲ့ေသာ သိမ္မ်ားစြာအနက္ ေကလနိယျမစ္အနီးရွိ ေကလနိယသိမ္သည္ ယခုေန႔ထက္တုိင္း ထင္ရွားစြာရွိေနေပသည္။ ထုိသိမ္ရွိရာေက်ာင္းေတာ္၌ မဟာေဗာဓိပင္လည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ညေနခ်ိန္အတြင္း သီရိလကၤာျပည္သူမ်ားသည္ ဆီးမီးပန္းနံ႔သာမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္၀တ္ျပဳၾကေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ သာသနာနဲ႔ပတ္သတ္သည့္ ထူးျခားေသာဌာနမ်ားရွိရာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဖရီးေမာင့္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာဒါယိကာမမ်ား ဘုရားဖူးေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ထူးျခားလွသည့္ ရဟႏၱာမ်ားသိမ္သမုတ္ခဲ့သည္ ေကလနိယသိမ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရေသာအခါ သူတုိ႔၏သႏၱာန္၌ ရခဲလွစြာေသာ သာသနာ့ဒါယကာ၊ ရဟန္းအမဆုိသည့္ဘြဲ႕ကုိ ထူးျခားသည့္သိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကလနိယသိမ္ရွိရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဦးစကၠပါလႏွင့္ဦးေ၀ပုလႅ ရဟန္းႏွစ္ပါးအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူ ေျခာက္ဦးထဲမွ ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ၾကည္၊ ေဒၚျမျမဦး၊ ေဒၚသင္းသင္းဦးတုိ႔ သံုးဦးမွ ကံထပ္ျခင္းမဂၤလာကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကေပသည္။ ကံထပ္ျခင္းမဂၤလာျပဳလုပ္ေသာအခါ စာေရးသူတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သိမ္ရွိရာေက်ာင္းေတာ္မွ ကုလားဘုန္းႀကီးတစ္ပါး စုစုေပါင္း(၁၄)ပါးျဖင့္ ကံထပ္ျခင္းမဂၤလာကုိ ထူးျခားသည့္ ေကလနိယသိမ္၌ ျဖစ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကေပသည္။

ျမတ္ဗုဒၶကလည္း သာသနာ့အေမြခံ ရဟန္းဒါယကာ ဒါယိကာမဆုိသည့္ အမည္သည္ ဒါနေကာင္းမႈမ်ား မည္မွ်ပင္ျပဳလုပ္ေစကာမႈ ရဟန္းဒါယကာ ဒါယိကာမ ျပဳလုပ္ျခင္းေလာက္ မျမတ္ပါဟု မိန္႔ခဲ့ေပသည္။ အေသာကမင္းႀကီးသည္ ေရတြင္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေက်ာင္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ဇရပ္ေပါင္းရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္၊ ေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ လွဴခဲ့ေသာ္လည္း ရဟန္းခံေပးျခင္းဆုိတဲ့ ရဟန္းဒါယကာဘြဲ႔ေလာက္ မျမတ္ေသးသည့္အတြက္ သူ႔၏သားကုိ ရဟန္းခံေပးျခင္း မဂၤလာျပဳလုပ္ေပခဲ့သည္။

ရဟန္းခံေပးျခင္း၊ ကံထပ္ေပးျခင္းဆုိသည့္ ရဟန္းဒါယကာ ဒါယိကာမဘြဲ႔အမည္ကုိ ရဖုိ႔ရန္အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶက မိမိမွျဖစ္ေသာသားကုိလည္းေကာင္း သူတစ္ပါးကုိလည္ေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ရခဲလွသည့္ရဟန္းဒါယကာ ဒါယိကာမဘြဲ႔အျပင္ ႀကံဳရခဲသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေကလနိယသိမ္၌ ကံထပ္ေပးျခင္းကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဖရီးေမာင့္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ဒါယိကာမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းကုိ စာေရးသူမွ မွတ္တမ္းတင္ကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

1 comments:

သန္းထြန္း said...

ေက်းဇူးအထူးတင္၇ွိပါသည္ အရွင္ဘုရားက်န္းမာအသက္ရွည္စြာနဲ႕သာသနာျပဳနိုင္ပါေစ။

Post a Comment

Powered by Blogger.